Copy
Taideyliopiston ylioppilaskunnan viikkotiedote
The weekly newsletter of the Student Union of the University of the Arts
Katso viikkotiedote selaimessa
View this newsletter in your browser
Seuraa FB:ssä
Seuraa FB:ssä
Seuraa Twitterissä
Seuraa Twitterissä
Taiyo.fi
Taiyo.fi
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Viikko / vecka / week 33

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN TIEDOTE
KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅRS VECKOBREV
UNIVERSITY OF THE ARTS STUDENT UNION NEWSLETTER
 

Tässä tiedotteessa tulevia asioita:

1. Muista ilmoittautua lukuvuodelle 2015–2016 viimeistään 17.8.!
2. TaiYo:n toimiston ja lukuvuositarrojen jaon aikataulut
3. Haetaan opiskelijaedustajia
4. Koposen säätiö tarjoaa vuokralle yhden opiskelija-asunnon jousisoittajalle
5. Sohvalle Stadiin -vieraanvaraisuustempaus jälleen syksyllä 2015!

På svenska:
1. Kom ihåg att anmäla dig till läsåret 2015-2016 senast den 17.8!
2. Öppettider för KonSts kansli och utdelning av läsårsdekaler
3. KonSt söker studentrepresentaner (bara på finska)
4. Koponen Stiftelsen erbjuder att hyra en studentlägenhet (bara på finska) 
5. Gästfrihetskampanjen En soffa i stan hösten 2015!

In English:
1. Remember to enroll for the academic year 2015-2016 on 17 Aug at the latest!
2. Opening hours for ArtSU’s office and for handing out term stickers
3. Student representatives wanted (only in Finnish)
4. Koponen Foundation offers one flat for a Finnish string instrument player (only in Finnish)
5. A Couch in the Capital -campaign comes again this fall! (Description in Finnish/Swedish, links contain English) 1. Muista ilmoittautua lukuvuodelle 2015–2016 viimeistään 17.8.!


Ilmoittautuminen Taideyliopistoon lukuvuodelle 2015–2016 päättyy maanantaina 17.8., ja kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava joko läsnä- tai poissaolevaksi sekä syys- että kevätlukukaudelle viimeistään ko. päivänä. Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, hän menettää yliopistolain mukaan tutkinnonsuoritusoikeutensa ja hänen tulee hakea akatemialta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi sekä suorittaa uudelleenkirjoittautumismaksu.

Kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat perustutkinto-opiskelijat kuuluvat automaattisesti Taideyliopiston ylioppilaskuntaan (TaiYo), ja ilmoittautumisen yhteydessä heidän on maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös tohtoriopiskelijat, yli 3 kuukautta Taideyliopistossa viipyvät vaihto-opiskelijat ja erillisiä opettajan opintoja suorittavat opiskelijat ovat halutessaan lämpimästi tervetulleita liittymään TaiYo:n jäseneksi maksamalla jäsenmaksun. TaiYo:n jäsenmaksu lukuvuonna 2015–2016 on perustutkintotason opiskelijoille 112 € (56 €/lukukausi) ja tohtoriopiskelijoille 40 € (20 €/lukukausi; tohtoriopiskelijat eivät voi käyttää YTHS:n palveluita). Perustutkinto-opiskelijoiden jäsenmaksu sisältää viime vuoteen nähden 12 euron korotuksen, joka johtuu lähinnä YTHS:n terveydenhoitomaksun korotuksesta; lisätietoa asiasta osoitteessa http://taiyo.fi/jasenille/jasenmaksu.

Jäsenmaksun maksaminen onnistuu kaikkein helpoimmin WebOodissa, jossa voi ilmoittautua samalla myös läsnäolevaksi eikä muuta ilmoittautumista enää tarvita (myös Kuvataideakatemian opiskelijat voivat nyt käyttää WebOodia, weboodi.uniarts.fi). Jos WebOodin käyttö ei onnistu, voi jäsenmaksun maksaa myös pankkisiirtona tai käteisellä tai kortilla TaiYo:n toimistoon (korttimaksusta peritään 2,75 % maksutapalisä); tällöin pitää kuitenkin toimittaa vielä erillinen ilmoittautumislomake ja maksukuitti oman akatemian opintopalveluihin, jotta ilmoittautuminen rekisteröityy. Jäsenmaksun mukana voi maksaa myös vapaaehtoisen kehitysyhteistyömaksun 5 €, jolla tuetaan kehitysmaiden koulutusolojen parantamista.

Tarkemmat tiedot jäsenmaksusta ja sen maksamisesta eri tavoilla löytyvät TaiYo:n nettisivuilta osoitteesta http://taiyo.fi/jasenille/jasenmaksu. Kaikissa jäsenmaksuun liittyvissä kysymyksissä voi aina myös ottaa yhteyttä TaiYo:n toimistoon (puh. 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi).


2. TaiYo:n toimiston ja lukuvuositarrojen jaon aikataulut

TaiYo:n toimisto (Nervanderinkatu 13, 4. krs) on kesätauon jälkeen taas normaalisti avoinna ja palvelee tällä viikolla vielä torstaina ja perjantaina klo 11-13. Uudet lukuvuositarrat ja kalenterit ovat jo jaossa toimistolla. Ajalla 17.8.-11.9. toimistolla on laajennetut aukioloajat, ja näiden neljän viikon ajan se palvelee ma-ti klo 13-18 ja ke-pe klo 10-15.

Toimiston lisäksi TaiYo:lla on viikoilla 36-37 (31.8.-11.9.) käytössä ylimääräiset lukuvuositarrojen ja kalenterien jakelupisteet Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun ala-auloissa. KuvAn tarranjakopiste on avoinna ma-pe klo 14-16, ja TeaKin tarranjakopiste ma-ti & to-pe klo 11-13 ja ke klo 16.30-18.30.
 
3. Haetaan opiskelijaedustajia

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee seuraavia opiskelijaedustajia:
  • Taideyliopiston tutkintolautakunta, 3 jäsentä ja 3 varajäsentä (hakuaika päättyy 20.8. klo 12.00)
  • Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto (hakuaika päättyy 20.8. klo 12.00)
  • Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto (hakuaika päättyy 25.8. klo 12.00)
  • Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto, tohtoriopiskelijajäsen (hakuaika päättyy 20.8. klo 12.00)
  • Taideyliopiston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen ohjausryhmä, tohtoriopiskelijajäsen (hakuaika päättyy 20.8. klo 12.00)
  • Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston yhteysopiskelijat; vasket ja lyömäsoittimet; puupuhaltimet ja harppu; jatkokoulutus (3 kpl, paikat täytetään heti kun hakijoita löytyy)
Katso tarkemmat hallinnon opiskelijaedustajien hakuilmoitukset osoitteestahttp://taiyo.fi/avoimet-luottamuspaikat ja lähetä hakemuksesi TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi).

4. Koposen säätiö tarjoaa vuokralle yhden opiskelija-asunnon jousisoittajalle
 

Asunto on n. 32 m2 yksiö Helsingissä osoitteessa Hämeentie 26 C 43, 00530 Hki

* vapautuu viim. 1.10.2015 tai tätä ennen sopimuksen mukaan   

* vuokra 360 euroa/kk 

Asuntoa voivat hakea vuokralle suomalaiset jousisoiton opiskelijat.

Asunto annetaan vuokralle stipendiluontoisesti ja opiskelun edistymiseen sidotusti. Vuokrasopimus tehdään aina tietyksi määräajaksi (yleensä vuodeksi välille 1.9. - 31.8.) edellytyksellä, että hakija suorittaa opintojaan asianmukaisesti. Ensimmäinen sopimuskausi tässä poikkeuksellisesti 1.10.2015-31.8.2016.

Kirjalliset hakemukset mahdollisine suosituksineen on toimitettava perille viimeistään 4.9.2015 osoitteeseen:

Suomen Muusikkojen liitto ry
Koposen säätiön hallitus 
Pieni Roobertinkatu 16, 5 krs
00120 Helsinki

Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan henkilötiedot, asunnon tarve, tähänastiset opinnot, opintosuunnitelma sekä mahdolliset suosittelijat ja muut hakemusta puoltavat seikat. Liitteinä on oltava opiskelutodistus. Hakemuksia ei palauteta, kopiot asiakirjoista riittävät.

Lisätiedot ensisijaisesti sähköpostitse: koposensaatio@gmail.com 

Asukasvalinta tehdään viikolla 37 ja valinnasta ilmoitetaan valitulle henkilölle heti kokouksen jälkeen emailitse tai puhelimitse.

5. Sohvalle Stadiin -vieraanvaraisuustempaus jälleen syksyllä 2015!

Syksyisin Helsinkiin saapuu suuri määrä uusia opiskelijoita eri puolilta Suomea ja maailmaa. Kaupunkimme asuntotilanne on hankala, eikä kaikille tulijoille riitä asuntoa tai huonetta. Osa opiskelijoista joutuu asuntotilanteen vuoksi jättämään jopa sosiaalisesti tärkeät ensimmäiset viikot opinnoistaan kokonaan välistä, kun majapaikkaa ei löydy ajoissa. Monet eivät tunne kaupungista ketään.
Haluaisitko Sinä majoittaa vaille asuntoa jääneen opiskelijan opintojensa alkumetreillä? Viikko tai kuukausi jaettua aikaa? Uusi ystävä?
Viime vuodelta tuttu "Sohvalle stadiin" tulee taas! Mikäli kuulostaa mielenkiintoiselta, lue lisää:
http://bit.ly/1ABZUUE******************
 1. Kom ihåg att anmäla dig till läsåret 2015-2016 senast den 17.8!

Anmälan till läsåret 2015-2016 vid Konstuniversitetet går ut måndagen den 17 augusti, och alla studerande ska antingen närvaroanmäla sig eller frånvaroanmäla sig samt anmäla sig till både höst- och vårterminen inom utsatt tid. En studerande som inte har gjort läsårsanmälan förlorar enligt universitetslagen rätten att avlägga examen och måste hos akademin anhålla om rätt att återuppta studierna samt betala en återinskrivningsavgift.

Samtliga grundexamensstuderande (som avlägger kandidat- eller magisterexamen) som närvaroanmält sig hör automatiskt till Konstuniversitetets studentkår och ska i samband med anmälan betala studentkårens medlemsavgift. Forskarstuderande, utländska utbytesstuderande som studerar minst tre månader vid Konstuniversitetet samt studerande som avlägger separata pedagogiska studier för lärare eller separata studier i det ämne som undervisas kan om de vill bli medlemmar i studentkåren när som helst under läsåret genom att betala studentkårens medlemsavgift. Studentkårens medlemsavgift läsåret 2015–2016 är 112 € för studerande på grundexamensnivå (56 €/termin) och 40 € för forskarstuderande (20 €/termin, SHVS hälsovårdstjänster ingår inte).

Allra lättast går det att betala kåravgiften via WebOodi, där du samtidigt kan göra din närvaroanmälan och sedan inte behöver göra några andra anmälningar (också studerande vid Bildkonstakademin kan nu använda WebOodi, weboodi.uniarts.fi). Om du inte kan betala och anmäla dig via WebOodi kan kåravgiften till KonSt också betalas med bankgiro eller kontant och med kort till KonSts kansli – men i så fall ska du också föra anmälningsblanketten och kvittot på betald medlemsavgift till studietjänster på din egen akademi, annars registreras inte din anmälning! Samtidigt som du betalar medlemsavgift kan du också betala en frivillig utvecklingssamarbetsavgift på 5 € som används för att förbättra utbildningsförhållandena i utvecklingsländer.

Mera info om medlemsavgiften finns på KonSts webbsida http://taiyo.fi/pa-svenska/medlemsavgift. Du kan alltid kontakta också KonSts kansli (tfn 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi) om du har frågor gällande medlemsavgiften.

2. Öppettider för KonSts kansli och utdelning av läsårsdekaler

KonSts kansli (Nervandersgatan 13, 4 vån.) har igen öppet efter sommarlovet, och man kan nu hämta sin läsårsdekal och kalender från kansliet. Under perioden 17.8-11.9 ska kansliet ha längre öppettider: må-ti kl. 13-18 och ons-fre kl. 10-15.

Under veckor 36-37 (31.8-11.9) finns det också separata utdelningspunkter för läsårsdekaler och kalendrar på Bildkonstakademin och Teaterhögskolan. Utdelningspunkten på KuvA har öppet må-fre kl. 14-16 och Utdelningspunkten på TeaK må-ti & to-fre kl. 11-13 och ons kl. 16.30-18.30.

3. KonSt söker studentrepresentaner (bara på finska)

4. Koponen Stiftelsen erbjuder att hyra en studentlägenhet (bara på finska)

5. Gästfrihetskampanjen En soffa i stan hösten 2015!

Varje höst kommer ett stort antal människor från hela landet och hela världen till Helsingfors för att studera. Bostadssituationen i vår stad är svår, så alla nykomlingar kan inte hitta bostad eller rum åt sig. En del studerande tvingas till och med vara frånvarande de socialt sett så viktiga första veckorna av terminen, för att de inte har kunnat hitta någon bostad.
Många av nykomlingarna har inga bekanta i stan. Vill Du inkvartera en studerande som ska inleda sina studier, men inte har fått bostad? Vill Du få en vecka eller en månad av gemensam tid? En ny vän?
”En soffa i stan” – bekant från ifjol – kommer igen! Låter det intressant? Läs mer här:
http://bit.ly/1ABZUUE
******************


1. Remember to enroll for the academic year 2015-2016 on 17 Aug at the latest!

The enrolment for the academic year 2015-2016 ends on Monday, 17 August. By the end of the enrolment period, all students must register as either attending or not attending the autumn and spring semesters. If a student fails to enroll for the academic year, he or she will lose the right to study and needs to apply to the academy in question for a right to be re-admitted as a student (Universities Act). He or she will also need to pay a re-enrolment fee.

All basic degree students (bachelor's or/and master's degree students) who register as attending automatically become members of the University of the Arts Student Union and must pay the student union membership fee when enrolling. Doctoral students, international exchange students who attend the University of the Arts Helsinki for more than 3 months, and students who are pursuing separate teachers' pedagogical studies or separate subject studies can also join the Student Union at any point in the academic year by paying the student union membership fee. The membership fee in the academic year 2015¬–2016 is 112 € for basic degree students (56 € per semester) and 40 € for doctoral students (20 € per semester, Finnish Student Health Services not included).

The easiest way to pay the student union membership fee is via WebOodi: at the same time, you can enroll as attending and, after that, no other enrolment process is necessary (WebOodi is now also available to Academy of Fine Arts students, weboodi.uniarts.fi). If paying and enrolling on WebOodi is not possible for you, you can pay the membership fee by bank transfer or in cash or by card to the Student Union office – please note that in this case you must submit a printed enrolment form and a receipt for your membership fee payment to your academy’s study services in order to ensure your registration as attending! Together with the student union membership fee, you can also pay a voluntary development cooperation fee of 5 € to promote the educational environments in developing countries.

For more information on the membership fee, please go to ArtSU’s webpage at http://taiyo.fi/in-english/student-union-fee. You are also always welcome to contact the Student Union office (tfn 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi) with any questions concerning the membership fee.

 

2. Opening hours for ArtSU’s office and for handing out term stickers

ArtSU’s office is again open after the summer break and offers its services at Nervanderinkatu 13, 4th floor. You can already get your new term sticker and your calendar at the office. From August 17 to September 11, the office will have longer opening hours and will be open Mon-Tue 13-18 and Wed-Fri 10-15.

From August 31 to September 11 there will also be additional service points at the Academy of Fine Arts and Theatre Academy for handing out term stickers and calendars. The service point in KuvA will be open Mon-Fri 14-16 and the service point in TeaK Mon-Tue & Thu-Fri 11-13 and Wed 16.30-18.30.


3. Student representatives wanted (only in Finnish)

4. Koponen Foundation offers one flat for a Finnish string instrument player (only in Finnish)

5. A Couch in the Capital -campaign comes again this fall! (Description in Finnish/Swedish, links contain English) 

 
Copyright © 2015 Taideyliopiston ylioppilaskunta, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp