Copy
Taideyliopiston ylioppilaskunnan viikkotiedote
The weekly newsletter of the Student Union of the University of the Arts
Katso viikkotiedote selaimessa
View this newsletter in your browser
Seuraa FB:ssä
Seuraa FB:ssä
Seuraa Twitterissä
Seuraa Twitterissä
Taiyo.fi
Taiyo.fi
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Viikko / vecka / week 5
  
TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN TIEDOTE

KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅRS VECKOBREV
UNIVERSITY OF THE ARTS STUDENT UNION NEWSLETTER
Also in English, further below

 

Tässä tiedotteessa tulevia asioita:

 

1. Ylioppilaskunnan hallitus järjestäytyi 

2. KANDIPALAUTE-kysely syksyllä 2014 kandidaatiksi valmistuneille

3. Haetaan opiskelijaedustajia mm. kehittämään yliopiston tietojäjestelmiä

4. Edullisia lippuja TaiYo:n jäsenille Kansallisteatterin Pohjalla-esityksiin helmikuussa

5. SibA: T- ja N-talojen ruokaloiden uudet aukioloajat

6. SibA: Jaoston yleiskokous 5.2.

7. Kela muistuttaa: Ilmoita Kelaan elämäntilanteen muutoksista

8. Opiskelija - vastaa YTHS:n asiakastyytyväisyyskyselyyn
 

 

1. Taideyliopiston ylioppilaskunnan hallitus 2015 järjestäytyi 28.1.2015 pidetyssä kokouksessa.

Tehtävänjako on seuraava:

Erla Pulli: hallituksen puheenjohtaja
Mikael Kinanen: varapuheenjohtaja, kulttuuripolitiikka, eduskuntavaalit
Artturi Winstén: varapuheenjohtaja, kansainväliset asiat, tapahtumat
Riikka Karjalainen: sosiaalipolitiikka, TeaKin opintoasiat, työelämä, kehitysyhteistyö
Sara Mansnerus: koulutuspolitiikka, ympäristö
Mikko Tapio: sosiaalipolitiikka, KuvAn opintoasiat, Vapaan taiteen tila
Eeva Vaahtoranta: tiedotus, SibAn opintoasiat, tutorointi

Hallituslaisten yhteystiedot löytyvät yo-kunnan nettisivuilta.

 

2. KANDIPALAUTE-kysely syksyllä 2014 kandidaatiksi valmistuneille

Kaikissa suomalaisissa yliopistoissa toteutetaan 26.1.–13.2.2015 valtakunnallinen Kandipalaute-opiskelijapalautekysely. Kysely tuottaa vertailevaa tietoa eri yliopistoista. Kandipalaute-kysely on osa Taideyliopiston laatujärjestelmää, ja Taideyliopiston akatemiat käyttävät tuloksia opetuksen ja parempien toimintatapojen kehittämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) jakaa vuodesta 2015 lähtien noin 3 % yliopistoille jaettavasta perusrahoituksesta opiskelijapalautteen perusteella. Vastauksellasi on merkitystä – vastaathan kyselyyn saatuasi linkin sähköpostiisi!

Palautetta on kerätty kahdesti vuodessa. Tämän kampanjakierroksen jälkeen siirrytään jatkuvasti käynnissä olevaan kyselyyn, ja kandidaatiksi valmistuvat vastaavat kyselyyn heti valmistumisen yhteydessä. 

 

3. Haetaan opiskelijaedustajia mm. kehittämään yliopiston tietojäjestelmiä

Taideyliopistossa halutaan kehittää sähköisiä palveluja, joilla opiskelijat mm. suunnittelevat lukujärjestystään ja etsivät kurssitarjontaa. Mikäli haluat olla mukana kehittämässä palveluja, ota yhteyttä pääsihteeri Ville Sinnemäkeen, taiyo-paasihteeri@uniarts.fi viimeistään 10.2.

Lisäksi Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee seuraavia opiskelijaedustajia:
- Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto, jatko-opiskelijajäsen (hakuaika päättyy 2.2. klo 12.00)
- Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvosto, taidepedagogiikan lehtorin valinta (hakuaika päättyy 2.2. klo 12.00)
- Teatterikorkeakoulun esitystoiminnan suunnitteluryhmä ESSU, 2 varajäsentä (paikat täytetään heti kun hakijoita löytyy)
- Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastoneuvosto, varajäsen (paikka täytetään heti kun hakijoita löytyy)
- Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston yhteysopiskelijat (3 kpl, paikat täytetään heti kun hakijoita löytyy)

Katso tarkemmat hallinnon opiskelijaedustajien hakuilmoitukset osoitteesta http://taiyo.fi/avoimet-luottamuspaikat ja lähetä hakemuksesi TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi).

 

4.  Edullisia lippuja TaiYo:n jäsenille Kansallisteatterin Pohjalla-esityksiin helmikuussa

Tällä kertaa Kansallisteatteri tarjoaa edullisia lippuja Janne Reinikaisen kunnianhimoiseen Maksim Gorki -tulkintaan ”Pohjalla”. ”Siinä ovat ihmisyys ja sivistys yhtä aikaa pienimmillään ja suurimmillaan. Kansallisteatterin kutistuneelta, mutta voimansa löytäneeltä ensembleltä Pohjalla on jälleen vaikuttava näyttö yhdessä luodun maailman jakamisesta. Tätä aarretta ei saa rahalla. Elämys on myös audiovisuaalisesti vaikuttava.” -Suna Vuori, HS

Seuraaviin näytöksiin Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä liput TaiYo:n jäsenille vain 10 e/kpl:
to 12.2.2015 kello 19.00 / Ma 23.2.2015 kello 19.00

Soita ja varaa oma lippusi puh. 010 7331 331 ja mainitse koodi ”yliopisto”, niin saat alennuksen. Alennuslippujen määrää ei ole rajoitettu ja niitä on saatavissa niin kauan kuin lippuja riittää.


5. SibA: T- ja N-talojen ruokaloiden uudet aukioloajat 1.2.2015 alkaen

Sodexo muuttaa Töölönkadun ja Nervanderinkadun opiskelijaravintoloiden aukioloaikoja. Uudet ajat ovat

T-talo: Avoinna ma-pe klo 8-16 ja la klo 10-14, lounasaika ma-pe klo 11-15 ja la klo 11-13.30

N-talo: Avoinna ma-pe klo 9.30-16, lounasaika klo 11-15. Lauantaisin suljettu.

 

6. SibA: Jaoston yleiskokous 5.2. klo 16.30 Agorassa

SibA-jaosto kokoontuu vuoden ensimmäiseen yleiskokoukseen Musiikkitalon Agoraan torstaina 5.2. klo 16.30. Kokouksessa valitaan uudet toimijat jaoston raatiin ja mietitään, kuka pitää pienen sibalaisen puolta. Keskustelua käytäneen kaikesta, mikä nousee esille.


7. Kela muistuttaa: Ilmoita Kelaan elämäntilanteen muutoksista

Vuodenvaihde on elämänmuutosten aikaa, ja monet muutoksista vaikuttavat Kelan maksamiin tukiin.  Kelan verkkosivujen Kun elämäntilanne muuttuu -osiosta voi tarkistaa, miten muutoksesta ilmoitetaan Kelaan.

Kun elämäntilanne muuttuu -sivusto on jaoteltu eri muutosten mukaan. Niitä ovat esimerkiksi asunnonvaihto, avioliitto, ero, tulojen muuttuminen ja opiskelun aloittaminen. Kullakin sivulla on listattu tuet, joihin kyseinen muutos saattaa vaikuttaa, ja kerrottu, miten asiakkaan kannattaa ilmoittaa asiasta Kelaan.

Elämäntilanteen muutokset voivat vaikuttaa asiakkaan saamiin tukiin monella tavalla. Esimerkiksi avioliiton solmiminen saattaa vaikuttaa isyysrahaan ja isäkuukauteen, kansaneläkkeeseen, lapsilisään, leskeneläkkeeseen, sotilasavustukseen, työmarkkinatukeen, työttömyysturvan lapsikorotukseen sekä lapsen opintotukeen.

Opiskelun aloittaminen puolestaan voi vaikuttaa isyysrahaan, isäkuukauteen, kuntoutusrahaan, lastenhoidon tukiin, sairauspäivärahaan, työkyvyttömyyseläkkeeseen, työmarkkinatukeen ja peruspäivä-rahaan, vanhempainrahaan, äitiysrahaan sekä yleiseen asumistukeen.

Ilmoita muutoksista verkossa

Kelan asiakkailla on velvollisuus ilmoittaa elämänmuutoksistaan. Jos muutokset jäävät ilmoittamatta, asiakas voi jäädä ilman hänelle kuuluvaa etuutta tai tukea voidaan maksaa aiheettomasti. Liikamaksua joudutaan perimään myöhemmin takaisin.

Monet elämänmuutoksiin liittyvistä ilmoituksista voi tehdä verkossa. Esimerkiksi tilinumeron muutoksesta voi ilmoittaa helposti Kelan asiointipalvelussa.

Lisätietoja asiakkaalle:

Verkossa www.kela.fi/muutostilanne


8. Opiskelija - vastaa YTHS:n asiakastyytyväisyyskyselyyn

YTHS:n asiakastyytyväisyyskysely lähetetään tammikuusta 2015 alkaen kevätlukukauden ajan sähköpostilla kaikille niille, jotka ovat oikeutettuja YTHS:n palveluihin. Voit myös vastata kyselyyn tästä linkistä<https://www.webropolsurveys.com/S/19CE3E8913292AAC.par>.

Opiskelija ole aktiivinen, seuraa sähköpostiasi ja vastaa asiakastyytyväisyyskyselyyn!

Kyselyn avulla varmistamme sen, että voimme kehittää toimintaamme juuri siihen suuntaan kuin sinä toivot.
 

**********************************

 

 På svenska:

 

1. Studenkårens styrelse organiserade sig

2. Kandidatrespons för de som har avlagt kandidatexamen på höstterminen 2014

3. Erbjudande till Nationalteatern

4. SibA: Nya öppettider för Sodexo på N- och T-husen

5. Studerande – svara på SHVS:s kundnöjdhetsenkät

 

 

1. Konstuniversitetets Studentkårsstyrelse organiserade sig på mötet 28.1.2015.

Ansvarsområdena för styrelsemedlemmarna är:

Erla Pulli, ordförande

Mikael Kinanen, vice ordförande, kulturpolitik, riksdagval

Artturi Winstén, vice ordförande, internationella ärenden, evenemang

Riikka Karjalainen, socialpolitik, studieärenden på TeaK, arbetsliv, utvecklingssamarbete

Sara Mansnerus, utbildningspolitik, miljö

Mikko Tapio, socialpolitik, studieärenden på KuvA, Rummet för fri konst

Eeva Vaahtoranta, information, studieärenden på SibA, tutorverksamhet

Styrelsens kontaktuppgifter finns på KonSts webbsida.

 

2. Kandidatrespons för de som har avlagt kandidatexamen på höstterminen 2014

Den riksomfattande Kandidatrespons-enkäten används vid alla Finlands universitet och den är öppen 26.1.–13.2.2015. Enkäten tillhandahåller jämförande information om olika universitet. Kandidatrespons är en del av Konstuniversitetets kvalitetssystem, och Konstuniversitetets akademier använder resultatet för att förbättra sin undervisning och sina tillvägagångssätt.

Från och med 2015 kommer undervisnings- och kulturministeriet att fördela omkring 3 % av universitetens basfinansiering på grundval av studerandeenkäten. Varje svar är viktigt för oss, så svara vänligen efter att du har fått en länk till enkäten per e-post!

Kandidatrespons har varit öppen två gånger i året. Efter denna kampanj ska enkäten vara öppen hela tiden, och de som avlägger kandidatexamen kan ge respons i samband med utexamineringen.

 

 

3.  Erbjudande till Nationalteatern i februari

Nationalteatern erbjuder Konstuniversitetets studerande förmånliga biljetter (10e) till Maxim Gorkijs pjäs "Pohjalla". Datumen för föreställingarna är  torsdag 10.2. och måndag 23.2. Biljetterna skall bokas per telefon (tfn. 010 7331 331) och man skall nämna koden "yliopisto" för att få rabatt.

 

4. SibA: Nya öppettider för Sodexo på N- och T-husen fr.o.m. 1.2.2015

Sodexo ändrar på studentrestaurangernas öppettider på N- och T-husen i februari. De nya tiderna är

T-huset: mån-fre 8-16, lunch 11-15, lör 10-14, lunch 11-13.30.

N-huset: mån-fre 9.30-16, lunch 11-15. Stängt på lördagar.


5. Studerande – svara på SHVS:s kundnöjdhetsenkät


Under vårterminen som börjar i januari 2015 skickar SHVS en kundnöjdhetsenkät per e-post till alla som har rätt att använda SHVS:s tjänster. Du kan också svara på enkäten via den här länken<https://www.webropolsurveys.com/S/122C6B4808651079.par>.

Var aktiv, kolla din e-post och svara på kundnöjdhetsenkäten!

Syftet med enkäten är att garantera att vi utvecklar vår verksamhet enligt dina önskemål.

 

************************

 

In English:

 

1. Bachelor's graduate survey for students who got their Bachelor's degree in Autumn 2014

2. SibA: New opening hours for restaurants in T- and N-buildings

3. Complete the FSHS customer satisfaction questionnaire

 

1. Bachelor's graduate survey for students who got their Bachelor's degree in Autumn 2014

The Finnish Bachelor’s Graduate Survey is executed in every Finnish university during 26th January – 13th February 2015. This survey produces comparative information on different universities.  The Graduate Survey is part of the quality system of the University of the Arts Helsinki and each of its academies will use the results for developing teaching and better methods.

From 2015 onward, about 3 percent of the universities’ basic funding, allocated by the Ministry of Education and Culture, will be allocated based on the Graduate Survey’s results. Your answer matters, so please give your feedback after you have received the link to the survey by email!

After this campaign we start using a continuous survey, and the students can give feedback as soon as they get their Bachelor’s degree.

 

 

2. SibA: New opening hours for restaurants in T- and N-buildings

Starting on 1st of February, the Sodexo restaurants in T- and N-buildings will be open as follows

T-building: Mon-Fri 8am to 4pm, lunch 11am to 3pm, Sat 10am to 2 pm, lunch 11 am to 1.30 pm.

N-building: Mon-Fri 9.30am to 4 pm, lunch 11 am to 3 pm. Sat closed.


3. Complete the FSHS customer satisfaction questionnaire


During the spring term starting January 2015, the FSHS will be e-mailing a customer satisfaction questionnaire to all those entitled to use FSHS services. The questionnaire can also be accessed via this link.<https://www.webropolsurveys.com/S/A7DDE3EB55BFBA6D.par>

We encourage you to check your e-mail and complete the customer satisfaction questionnaire!

The purpose of the survey is to make sure that we develop our services in the way you want us to.

 

Copyright © 2015 Taideyliopiston ylioppilaskunta, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp