Copy
Taideyliopiston ylioppilaskunnan viikkotiedote
The weekly newsletter of the Student Union of the University of the Arts
Katso viikkotiedote selaimessa
View this newsletter in your browser
Seuraa FB:ssä
Seuraa FB:ssä
Seuraa Twitterissä
Seuraa Twitterissä
Taiyo.fi
Taiyo.fi
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Viikko / vecka / week 7
  
TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN TIEDOTE
KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅRS VECKOBREV
UNIVERSITY OF THE ARTS STUDENT UNION NEWSLETTER
Också på svenska, se nedan / Also in English, further below

 

Tässä tiedotteessa tulevia asioita:

1. TaiYo:n avustukset projekteille ja yhdistyksille ovat haussa!
2. Haetaan opiskelijaedustajia
3. Töitä tarjolla: hae Taideyliopiston tutorkoordinaattoriksi!
4. Keikkatöitä tarjolla
5. Sibelius-Akatemian tukisäätiön apurahojen hakuaika on käynnistynyt

6. M-talon soitinvaraston tyhjennys 22.2. mennessä
7. Opiskelijan Omppupäivää vietetään perjantaina 13.2.2015 - Teemana suunterveys

8. Esiintyjiä Arabian Katufestivaalille

På svenska:

1. Ansök om KonSts bidrag för projekt och föreningar!
2. KonSt söker studentrepresentanter (bara på finska)
3. Tutorkordinator sökes (bara på finska)
4. Jobb för studerande (bara på finska)
5. Stipendier från Sibelius-Akademins stödförening kan ansökas
6. M-husets instrumentförråd måste tömmas senast 22.2.
7. Studenternas äppeldag 13.2.2015
8. Perfomanser till Arabian Katufestivaali (bara på finska)

In English:

1. Apply for ArtSU’s grants for projects and student associations!
2. Student representatives wanted (only in Finnish)
3. Tutor coordinator wanted (only in Finnish)
4. Gigs for students (only in Finnish)

5. Apply now for a Sibelius-Academy Foundation 2015 grant
6. The instrument store of M-talo must be empty by Feb 22nd
7. Students' Apple Day at FSHS units on 13 February 2015
8. Perfomances to Arabian Katufestivaali (only in Finnish) 

 

1. TaiYo:n avustukset projekteille ja yhdistyksille ovat haussa!

Tiesithän, että Taideyliopiston ylioppilaskunta tukee jäsentensä projekteja ja järjestöjen toimintaa rahallisin avustuksin? Avustuksia on kahdenlaisia: Projektiavustuksia myönnetään TaiYo:n jäsenille, akatemiajaostoille ja opiskelijajärjestöille yhteisöllisiin tai taiteellisiin projekteihin – kyseessä voi olla niin opiskelijoiden vapaa-ajan tapahtuma, liikuntavuoro kuin yhteisöllinen taideprojektikin, kunhan se palvelee laajasti ja avoimesti Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisöä. Järjestöavustukset taas on tarkoitettu TaiYo:n piirissä toimivien yhdistysten normaalin vuosittaisen toiminnan tukemiseen; isompiin yksittäisiin projekteihin järjestötkin voivat hakea projektiavustusta. Molemmat avustukset myöntää TaiYo:n hallitus kirjallisten, perusteltujen hakemusten pohjalta.

Kevään 2015 avustukset ovat nyt haussa! Kaikkia avustuksia haetaan lähettämällä hakemus osoitteeseen taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi mahdollisuuksien mukaan 28.2. mennessä. Avustuksia voi hakea ja niitä voidaan myöntää tilanteen mukaan jatkuvalla haulla muinakin aikoina, mutta määräaikaan mennessä tulleet hakemukset ovat aina etusijalla eli niillä on paremmat mahdollisuudet saada hakemansa avustus. Alla tarkempia tietoja ja ohjeita siitä, mitä eri avustusten hakemuksiin tulee sisältyä:

 • Projektiavustukset: Hakemukseen tulee sisältyä haettava summa, lyhyt kuvaus projektista ja sen alustava talousarvio. Kaikki myönnettävät summat ovat maksimisummia, ja lopulliset avustukset maksetaan aina toteutuneiden kulujen perusteella kuitteja ym. vastaan (osa avustuksesta voidaan erikseen sopimalla maksaa myös ennakkoon). Avustuksia ei yleensä myönnetä projekteille, jotka sopisivat toteutettaviksi Vapaan taiteen tilassa sen tarjoamien kulukorvausten avulla eikä yksittäisten opiskelijoiden tai pienten ryhmien omaan taiteelliseen työskentelyyn, ellei se palvele laajemmin Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisöä.
 • JärjestöavustuksetHakemukseen tulee sisältyä haettava summa sekä lyhyt selvitys järjestön taloudellisesta tilanteesta ja kuluvalle vuodelle suunnitellusta toiminnasta. Avustuksia voidaan myöntää vain virallisesti TaiYo:n piirissä toimiville yhdistyksille.

Hyödynnä siis ylioppilaskunnan tarjoama tuki ja hae avustusta projektillesi tai yhdistyksellesi! Tarkempia tietoja ja apua hakemiseen voi kysellä TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäeltä (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi, p. 040 710 4296). TaiYo:n hallituksen päättämät avustusten myöntämisen yksityiskohtaisemmat periaatteet löytyvät ylioppilaskunnan nettisivuilta kohdasta Säännöt.


2. Haetaan opiskelijaedustajia

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee seuraavia opiskelijaedustajia:

 • Sibelius-Akatemian johtokunta, opiskelijajäsen (hakuaika päättyy 24.2. klo 12.00)
 • Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto, jatko-opiskelijajäsen (hakuaika päättyy 17.2. klo 12.00)
 • Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvosto, taidepedagogiikan lehtorin valinta (hakuaika päättyy 17.2. klo 12.00)
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön terveystyöryhmä 3, 1-2 opiskelijajäsentä tai varajäsentä (hakuaika päättyy 17.2. klo 12.00)
 • Teatterikorkeakoulun esitystoiminnan suunnitteluryhmä ESSU, 2 varajäsentä (paikat täytetään heti kun hakijoita löytyy)
 • Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastoneuvosto, varajäsen (paikka täytetään heti kun hakijoita löytyy)
 • Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston yhteysopiskelijat (3 kpl, paikat täytetään heti kun hakijoita löytyy)

Katso tarkemmat hallinnon opiskelijaedustajien hakuilmoitukset osoitteesta http://taiyo.fi/avoimet-luottamuspaikat ja lähetä hakemuksesi TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi).


3. Töitä tarjolla: hae Taideyliopiston tutorkoordinaattoriksi!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee määräaikaiseen työsuhteeseen projektityöntekijää, jonka tehtävänä on koordinoida ylioppilaskunnan puolesta Taideyliopiston uusien opiskelijoiden opiskelijatutorointia ja tutoreiden koulutusta lukuvuodelle 2015–16. TaiYo:n lisäksi tutorkoordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä akatemioiden opintopalvelutiimien kanssa, ja keskeisenä tavoitteena on viime vuonna aloitetun kaikkien akatemioiden yhteisen tutorkoulutuksen kehittäminen entistä toimivammaksi.

Tutorkoordinaattorin työtehtäviin kuuluvat mm. seuraavat asiat:
• tutoreiden rekrytointi syksyksi 2015 ja kevääksi 2016 kaikissa akatemioissa (tähän saa tarvittaessa apua),
• kaikkien akatemioiden yhteisen tutorkoulutuksen ja palautetapaamisen suunnittelu ja järjestäminen,
• kaikkien akatemioiden yhteisten tutor- ja fuksioppaiden sekä muiden materiaalien toimittaminen,
• tutoreiden tukena toimiminen ja auttaminen akatemiakohtaisten fuksitapahtumien järjestämisessä,
• tutoroinnin toteutussuunnitelman ja loppuraportin kirjoittaminen sekä palautteiden kerääminen,
• yhteydenpito kaikkien tutorointiin osallistuvien tahojen välillä ja muut erikseen sovittavat tehtävät.

Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja päättyy viimeistään vuoden 2015 lopussa. Työntekijä määrittää itse työaikansa, mutta tehtävien toteutusaikatauluista sovitaan ylioppilaskunnan ja akatemioiden opintopalvelutiimien kanssa. Työstä maksetaan projektipalkkana yht. 2250 €. Hakijoilta toivotaan aiempaa kokemusta tutoroinnista, ymmärrystä Taideyliopiston rakenteista, hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja suomeksi ja englanniksi, kykyä itsenäiseen projektiluontoiseen työskentelyyn ja halua kehittää tutorointia koko Taideyliopiston yhteisenä mutta kunkin akatemian erityispiirteet huomioivana kokonaisuutena.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa ma 2.3.2015 klo 12.00 mennessä TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. kerros, 00100 Helsinki). Osa hakijoista voidaan kutsua vielä haastatteluun erikseen sovittavana aikana viikolla 10. Lisätietoja hausta ja tutorkoordinaattorin tehtävästä antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

 

4. Keikkatöitä tarjolla

Ylioppilaskunnan kautta haetaan silloin tällöin keikkalaisia milloin minkäkinlaisiin hommiin, ja tarkemmat tiedot tarjolla olevista keikoista löytyvät TaiYo:n nettisivuilta kohdasta Avoimet keikkatyötarjoukset. Tällä hetkellä haussa on taideopiskelija valokuvauskeikalle. Lisätiedot: http://taiyo.fi/avoimet-keikkatyotarjoukset/.


5. Sibelius-Akatemian tukisäätiön apurahojen hakuaika on käynnistynyt
 

Sibelius-Akatemian tukisäätiön vuoden 2015 apurahat ovat nyt haettavana. Hakuaika alkoi maanantaina 2.2. ja päättyy sunnuntaina 15.2.2015.
Hakemukset täytetään ja lähetetään Webropol-verkkolomakkeella. Hakemukseen pääset alla olevasta linkistä. Linkki löytyy myös Artsi-intranetistä.
https://www.webropolsurveys.com/S/2C79732EC5620506.par
 
Apurahoja myönnetään vain opintoja edistäviin tarkoituksiin: esimerkiksi mestari- tai kesäkursseihin, kilpailumatkoihin, opetushallinnon tutkintoon ja muualla suoritettaviin, mutta tutkintoon sisällytettäviin opintoihin.
Apurahoja myönnetään vain varsinaisille, läsnä oleville opiskelijoille. Tukea myönnetään pääsääntöisesti opiskelijoille, joiden opinnot ovat edistyneet hyvin. Mittarina käytetään vuosittaista opintopistekertymää. Opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2009 tai aiemmin, voidaan myöntää apurahaa vain erityisin perustein.
Nuorisokoulutuksen opiskelijoille voidaan myöntää tukea esimerkiksi poikkeuksellisen suuriin matkakuluihin tai mestarikursseihin.
Apurahoja ei myönnetä instrumenttien tai välineiden hankintaan. Sen sijaan instrumentin kunnostukseen on mahdollista hakea apurahaa. Apurahoja ei myönnetä opiskelijan elinkustannusten (esimerkiksi asumis- tai ruokamenot) kattamiseen. Myös mestarikursseihin myönnettävän apurahan on kohdistuttava ensisijaisesti kurssimaksuun ja mahdollisesti matkakuluihin. Apurahoja ei myönnetä hakijan oman opettajan pitämää mestarikurssia varten.
Tukisäätiön hallitus päättää apurahoista huhti-toukokuussa ja ne maksetaan viimeistään kesäkuussa.
 
Lisätietoja:
siba.apurahat@uniarts.fi
Timo Luhtanen, asiamies
p. 050 3843 453


6. M-talon soitinvaraston tyhjennys viimeistään 22.2.

Musiikkitalon 3. kerroksessa opiskelijoiden käytössä olevan soitinvaraston rikkoontuneet hyllyt korjataan viikolla 9. Remontin aikana varaston täytyy olla tyhjä.
Viethän soittimesi pois varastosta viimeistään sunnuntaina 22.2!


7. Opiskelijan Omppupäivää vietetään perjantaina 13.2.2015 - Teemana suunterveys

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön terveyden edistämisen teemapäivän eli Opiskelijan omppupäivän tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita talven ja tenttikiireiden keskellä terveellisiin elämäntapoihin.

Päivä on samalla YTHS:n säädekirjan allekirjoituspäivä. Tänä vuonna päivä osuu YTHS:n 61. syntymäpäivälle ja Suunterveyden 60-vuotispäivälle, joten erityisteemana on opiskelijoiden suunterveys ja hampaiden hyvä hoito. YTHS:n järjestämää Opiskelijan omppupäivää vietettiin ensimmäistä kertaa 13.2.2012.

Opiskelijan omppupäivänä YTHS:n piiriin kuuluvat opiskelijat voivat kysyä säätiön terveydenhoitajilta lisätietoa terveellisistä elämäntavoista ja erilaisista keinoista edistää omaa terveyttä. YTHS:n toimipisteissä on tarjolla jo perinteiseen tapaan terveystietoa ja omenia.

Lue lisää http://www.yths.fi/omppupaiva

Lisätietoja YTHS:n toimipisteiden omista paikkakuntakohtaisista teemoista löydät täältä.


8. Esiintyjiä Arabian Katufestivaalille

Arabian Katufestivaali etsii taiteilijoita toteuttamaan ohjelmaa ulkoilmafestivaalille 16.5. Lisätietoja http://www.artova.fi/akf-ajankohtaista/4377-arabian-katufestivaali-etsii-monimuotoista-ohjelmaa-kevaan-2015-festivaaleille.***********************

På svenska


1. Ansök om KonSts bidrag för projekt och föreningar!

Du vet väl att Konstuniversitetets studentkår ger ekonomiska bidrag för medlemmarnas projekt och föreningarnas verksamhet? Det finns två slags bidrag: Projektbidrag ges till medlemmar i KonSt, till akademisektioner och till föreningar för gemenskapsskapande eller konstnärliga projekt – det kan handla om såväl fritidsevenemang för studenterna, studentgruppernas självledda motionspass som kollektiva konstprojekt, så länge de är öppna och gagnar samhörigheten mellan studenterna på Konstuniversitetet i stort. Bidrag till föreningar är avsedda för normal verksamhet av föreningar som verkar inom KonSt; för större enskilda projekt kan också föreningarna ansöka om projektbidrag. Alla bidrag beviljas av styrelsen för KonSt på basis av skriftliga, motiverade ansökningar.

Nu kan man ansöka om bidrag för våren 2015! Alla ansökningar skickas till adressen taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi, om möjligt senast 28.2. Ansökan är kontinuerlig, så bidrag kan sökas och beviljas också andra tider på året, men ansökningar som lämnas in före ansökningstidens utgång prioriteras och har alltså större chanser att bli beviljade. Här kommer närmare information och anvisningar om vad som borde ingå i ansökningarna:

 • Projektbidrag: Av ansökan ska framgå hur stor summa man ansöker om, en kort beskrivning av projektet och en preliminär budget. Alla beviljade summor är maximisummor och det slutgiltiga bidraget betalas alltid ut enligt de reella kostnaderna, mot uppvisande av kvitton o.dyl. (en del av bidragen kan genom skild överenskommelse betalas ut också i förväg). I allmänhet beviljas inte bidrag till projekt som skulle lämpa sig för att hållas i Rummet för fri konst med stöd av de kostnadsersättningar man kan få därifrån, eller för enskilda studenters eller små gruppers egna konstnärliga arbete, om det inte gagnar samhörigheten bland studenterna vid Konstuniversitetet i stort.
 • Bidrag till föreningar: Av ansökan ska framgå hur stor summa man ansöker om och en kort utredning om föreningens ekonomiska situation och den verksamhet som planerats för året. Bidrag beviljas endast till föreningar som officiellt verkar inom KonSt.

Utnyttja det stöd som studentkåren erbjuder, ansök om bidrag för ditt projekt eller din förening! Mera information och hjälp med ansökningen kan du få av KonSts generalsekreterare Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi, tfn 040 710 4296). KonSt-styrelsens detaljmotiveringar för bidrag finns på studentkårens webbplats på sidan ”Säännöt” (tyvärr bara på finska).


2. KonSt söker studentrepresentanter (bara på finska)

3. Tutorkordinator sökes (bara på finska)

4. Jobb för studerande (bara på finska)5. Stipendier från Sibelius-Akademins stödförening kan ansökas

Stipendier kan ansökas fram till 15.2. via länken https://www.webropolsurveys.com/S/996F5A8416FB9AB9.par
Bara närvarande studeranden kan få stiendier. Stipendierna är avsedda för syften, som har med studierna att göra, t.ex. mästerkurser eller tävlingar. Mer information:
siba.apurahat@uniarts.fi
Timo Luhtanen
tfn 050 3843 453


6.  För bort ditt instrument från M-husets instrumentförråd

Hyllorna i Musikhusets instrumentförråd skall förnyas vecka 9 och därför måste förrådet vara tomt senast 22.2.7. Studenternas äppeldag 13.2.2015

SHVS:s verksamhetsställen bjuder på hälsoinformation och äpplen

Studenternas äppeldag är en temadag om hälsofrämjande som syftar till att sporra studenterna till hälsosamma levnadsvanor.

Under Studenternas äppeldag kan studerande som hör till SHVS:s område be stiftelsens hälsovårdare om mera information om hälsosamma levnadsvanor och olika sätt att främja sin hälsa.


8. Performanser till Arabian Katufestivaali (bara på finska)

 

**********************************

In English:
 

1. Apply for ArtSU’s grants for projects and student associations!

The Student Union supports its members’ projects and associations with grants. There are two kinds of grants: Project grants are given to ArtSU members, committees and student associations for social and artistic projects, e.g. student pastime events, practice times for students’ sport groups or socially engaged art projects, as long as they are focused on the University of the Arts’s students. Student association grants are meant to support the normal yearly activities of associations operating within ArtSU - for single larger projects also associations also apply for project grants. All grants are given by the Student Union board based on written, motivated applications.
You can now apply for the grants of spring 2015! All grants are applied for by sending an application to the address taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi by 28 February if possible. Grants can also be applied for and given on a continuous basis, but applications that arrive by the given deadline have priority, meaning they have a better chance of getting funded. More detailed information and instructions on how to apply are below:

 • Project grants: the application should include the applied amount, a short description of the project and a preliminary budget for the project. All grants are given as maximum amounts, and the final grants are always paid according to realized expenses (you must show the receipts). A part of the grant can also be given in advance, if such an agreement is made. Grants are not usually given to projects that can be realized in the Space for Free Arts with the Space’s own financial support, or to the artistic work of individual students or small groups unless they are more widely connected to and serve the whole student community of the University of the Arts.
 • Association grants: The application should include the applied amount and a short description of the association’s financial situation and activities planned for the year in question. These grants can only be given to associations officially operating within ArtSU.

Benefit from the aid of the Student Union and apply for a grant for your project or student association! Further information and help with applying for a grant is available from ArtsU’s Secretary General Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi, tel. 040 710 4296). The detailed principles of giving grants, as decided by the Student Union board, can be found on the Student Union website on the page “Säännöt” (only in Finnish).


2. Student representatives wanted (only in Finnish)

3. Tutor coordinator wanted (only in Finnish)

4. Gigs for students (only in Finnish)5. Apply now for a Sibelius-Academy Foundation 2015 grant
 
Application period for the Sibelius-Academy Foundation grants 2015 has begun. Period ends on Sunday 15.2.2015.
Only the applications submitted online using a Webropol-form during the application period will be taken into consideration. Link to the form is below. The link can also be found in the Artsi-intranet.
https://www.webropolsurveys.com/S/996F5A8416FB9AB9.par

Grants are awarded to Junior Academy, Bachelor- and Master-Level and Doctoral students of the Sibelius Academy. A prerequisite for being awarded is a solid overall advancement of the studies.
The general purpose of the grants is to directly support the studies at SibA in the form of e.g. master classes, summer courses, competitions and studies abroad.
Grants are not to cover normal living costs (rent, food etc.), but instead e.g. attendance fees and travel costs. Grants may also be awarded for service of the instruments; instrument purchases are not supported.
Grants are allowed by the board of the SibA Foundation. Grantees will be announced in April/May and grants are to be paid in June at the latest
 
For additional information please contact:
siba.apurahat@uniarts.fi
Timo Luhtanen, chief officer
p. 050 3843 453


6. The instrument storage must be empty by Feb 22nd

Reparation of the shelves of Music Center instrument storage - empty by 22 February!
The shelves of Music Center 3rd floor instrument storage, used by students, will be fixed from Monday 23 February on. During the reparation the storage must be empty.
Please take your instrument out of the storage by Sunday 22 February at the latest.


7. Students' Apple Day at FSHS units on 13 February 2015

FSHS units provide health information and apples

The Students' Apple Day is the Finnish Student Health Service's health promotion day. Its purpose is to encourage students to follow a healthy lifestyle.

On Students' Apple Day, students eligible to use FSHS services can talk to the Service's public health nurses and ask for information on a healthy lifestyle and different ways to promote their health.


8. Performances to Arabian Katufestivaali (only in Finnish)

Copyright © 2015 Taideyliopiston ylioppilaskunta, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp