Copy
Taideyliopiston ylioppilaskunnan viikkotiedote
The weekly newsletter of the Student Union of the University of the Arts
Katso viikkotiedote selaimessa
View this newsletter in your browser
Seuraa FB:ssä
Seuraa FB:ssä
Seuraa Twitterissä
Seuraa Twitterissä
Taiyo.fi
Taiyo.fi
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Viikko / vecka / week 40

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN TIEDOTE
KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅRS VECKOBREV
UNIVERSITY OF THE ARTS STUDENT UNION NEWSLETTER
 

Tässä tiedotteessa tulevia asioita:

1. Edustajistovaalit tulevat vielä ehtii lähteä ehdolle 6.10. klo 12 asti!
2. Tule mukaan auttamaan TaiYo:n edustajistovaalien toteuttamisessa!
3. Haetaan opiskelijaedustajia
4. Altistutko melulle? Ilmoittaudu mukaan mittauksiin!
5. Allekirjoita Pyöräkaista Hämeentielle -kuntalaisaloite

6. Kiasman opiskelijapäivä 16.10.

På svenska:

1. Delegationsvalet kommer - ställ upp som kandidat senast 6.10 kl. 12!
2. Kom med och hjälp med organiseringen av delegationsvalet!
3. KonSt söker studentrepresentaner (bara på finska)
4. Utsätts du för högt ljud? Kom med till mätning!
5. Skriv under Cykelbana till Tavastvägen -initiativet! (bara på finska)
6. Kiasmas dag för studerande 16.10.

In English:

1. ArtSU’s council elections are coming up - become a candidate before 6.10. at noon!
2. Help needed with the organization of the elections
3. Student representatives wanted (only in Finnish)
4. Are you exposed to noise? Sign up for measurement!
5. Sign the initiative Bike lane to Hämeentie! (only in Finnish)
6. Kiasma Student Day 16.10.
 
1. Edustajistovaalit tulevat vielä ehtii lähteä ehdolle 6.10. klo 12 asti!
 
Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit järjestetään taas syksyllä 2015. Vaaleissa valitaan TaiYo:n edustajistoon 2 vuoden toimikaudeksi 18 varsinaista ja 18 varajäsentä. Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, joka mm. päättää TaiYo:n jäsenmaksusta ja säännöistä, hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsee ylioppilaskunnan hallituksen, pääsihteerin ja Taideyliopiston hallituksen opiskelijajäsenet.
 
Ehdolle vaaleissa voivat asettua kaikki Taideyliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston ylioppilaskunnan jäsenet. Ehdokasasettelu on nyt käynnissä, ja kaikki ehdokasilmoitukset sekä sopimukset vaaliliitoista ja vaalirenkaista on jätettävä viimeistään 6.10. klo 12.00 mennessä.
 
Äänioikeus on edustajistovaaleissa kaikilla läsnäolevaksi ilmoittautuneilla ylioppilaskunnan jäsenillä. Äänestää voi ennakkoäänestyspäivänä 29.10. sekä varsinaisina vaalipäivinä 3.11. ja 4.11. oman akatemiansa tiloissa.
 
Tarkemmat tiedot äänestämisestä sekä yksityiskohtaiset ohjeet ehdolle asettumisesta ja kaikki tarvittavat lomakkeet löytyvät TaiYo:n nettisivuilta osoitteesta www.taiyo.fi/edustajistovaalit. Lisäksi vaalien perustiedot sisältäviä vaalijulistuksia sekä ehdokaslomakkeita löytyy myös paperisena kaikilta kampuksilta.
 
Kannustamme kaikkia Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisistä asioista kiinnostuneita lähtemään ehdolle tai vähintäänkin käyttämään ääntään edustajistovaaleissa!
 
Lisätietoja:
Vaalityöntekijä Milja Moilanen (milja.moilanen@uniarts.fi, puh. 040 710 4227)
Pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).


2. Tule mukaan auttamaan TaiYo:n edustajistovaalien toteuttamisessa!

Jotta Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit saadaan sujumaan kunnialla, tarvitaan siihen juuri sinun apuasi. Jokaiseen vaalien äänestyspisteeseen tarvitaan ihmisiä vaalilautakuntaan pyörittämään äänestystä ja huolehtimaan siitä, että kaikki sujuu niin kuin pitääkin. Kysymys on leppoisasta, mutta sitäkin tärkeämmästä hommasta.

Ennakkoäänestys on torstaina 29.10. ja varsinaiset vaalipäivät ovat tiistai 3.11. ja keskiviikko 4.11. Äänestyspisteitä on joka päivänä kolme, yksi jokaisen akatemian tiloissa (paitsi ennakkoäänestyspäivänä myös neljäs äänestyspiste Kuopiossa), ja ne ovat auki klo 11–18. Vaalilautakunnan päivystysvuorot on jaettu kahden tunnin pätkiin, joita saa tehdä niin monta kuin sielu sietää. Lyhyemmäksikin ajaksi saa kuitenkin tulla tarvittaessa auttamaan, ja jo lyhyestäkin päivystyksestä on paljon apua.

Kaikille vaalilautakunnissa mukana olleille on luvassa palkkioksi hyvää ruokaa ja juomaa, ja vähintään kaksi kahden tunnin vuoroa tehneet saavat kiitokseksi myös leffalippuja. Tule siis mukaan edistämään demokratiaa ja käy täyttämässä ilmoittautumislomake täällä:
http://goo.gl/forms/KA1jOMYGZg

Tarvittaessa voit olla yhteydessä myös suoraan vaalityöntekijä Miljaan:
milja.moilanen@uniarts.fi, puh. 040 710 4227


3. Haetaan opiskelijaedustajia

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee seuraavia opiskelijaedustajia:

  • Teatterikorkeakoulun johtokunta, 1 jäsen (hakuaika päättyy 5.10. klo 12.00)
  • Taideyliopiston kirjoittamisen lehtorin rekrytointi, 1 jäsen (hakuaika päättyy 5.10. klo 12.00)
  • Taideyliopiston tutkintolautakunta, 3 varajäsentä (hakuaika päättyy 5.10. klo 12.00)
  • Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto, 2 varajäsentä (hakuaika päättyy 5.10. klo 12.00)
  • Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto, 2 varajäsentä (hakuaika päättyy 19.10. klo 12.00)
  • Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston yhteysopiskelijat; vasket ja lyömäsoittimet; puupuhaltimet ja harppu; (2 kpl, paikat täytetään heti kun hakijoita löytyy)
Katso tarkemmat hallinnon opiskelijaedustajien hakuilmoitukset osoitteesta http://taiyo.fi/avoimet-luottamuspaikat ja lähetä hakemuksesi TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi).

 
4. Altistutko melulle? Ilmoittaudu mukaan mittauksiin!
 
Osana Taideyliopiston kuulonsuojeluohjelman toteutusta arvioidaan ja mitataan opiskelijoiden altistumista voimakkaille äänille. Mittauksia tehdään aluksi Sibelius-Akatemiassa ja myöhemmin lukuvuoden aikana muissa akatemioissa. Jos arvioit altistuvasi voimakkaille äänille, mutta olet epävarma tulisiko sinun käyttää kuulonsuojaimia, ilmoittaudu mukaan mittauksiin. Mittari tallentaa numeerista tietoa äänitasoista, se ei äänitä. Mittausten aikana muita henkilöitä ei ole paikalla. Mittausjakso saisi mielellään olla vähintään kaksi tuntia, ja se voi koostua erilaisista tilanteista (oma harjoittelu, oppitunnit jne.).
 
Ilmoittautua voit lähettämällä sähköpostia Töölön kampuksen työsuojelupäällikölle: Matti Jordman, matti.jordman@uniarts.fi
 

5. Allekirjoita Pyöräkaista Hämeentielle -kuntalaisaloite

Taideyliopiston ylioppilaskunta on mukana Pyöräkaista Hämeentielle -kampanjassa, joka on esittänyt Hämeentien muuttamista joukkoliikennekaduksi ja pyöräteiden rakentamista sen varteen Sörnäisten ja Hakaniemen väliselle osuudelle. Kampanjaan liittyvän kuntalaisaloitteen on allekirjoittanut jo yli 12 000 helsinkiläistä – oletko sinä?

Helsingin kaupunki on pian päättämässä Hämeentien liikennesuunnitelmasta (ensimmäinen luonnos julkistetaan jo lähipäivinä), ja tämän myötä kuntalaisaloite ollaan lähiviikkoina luovuttamassa kaupungille. Jos et siis ole vielä tutustunut aloitteeseen, käy ihmeessä lisäämässä itsesi allekirjoittajien joukkoon nyt kun vielä voit! Kuntalaisaloite löytyy osoitteesta www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/777 ja lisätietoa kampanjasta osoitteesta http://hameentie.fi.


6. Kiasman opiskelijapäivä 16.10.

Opiskelijapäivänä Kiasmaan pääsee maksutta sisään opiskelijakortilla. Ohjelmassa on näkökulmia näyttelyihin, kierroksia ja taidepaja.

Ohjelma: www.kiasma.fi/nayttelyt-ja-ohjelmisto/tapahtumat-ja-luennot/opiskelijapaiva


 
******************

På svenska
 

1. Delegationsvalet kommer - ställ upp som kandidat senast 6.10 kl. 12!

Hösten 2015 håller Konstuniversitetets studentkår igen delegationsval. I valet utses 18 ordinarie delegationsmedlemmar och 18 suppleanter i KonSts delegation. Delegationens mandatperiod är två år. Delegationen är studentkårens högsta beslutande organ som bl.a. beslutar om studentkårsavgiften och stadgarna, godkänner verksamhetsplanen och budgeten samt väljer studentkårens styrelse och generalsekreterare och studentrepresentanterna i Konstuniversitetets styrelse.
 
Kandidera i valet kan alla medlemmar av Konstuniversitetets studentkår som har anmält sig som närvarande eller frånvarande vid Konstuniversitetet. Kandidatuppställningen pågår just nu och alla kandidatanmälningar och avtal om valförbund och valringar ska lämnas in senast 6.10 före kl. 12.00.
 
Röstberättigade i delegationsvalet är alla närvaroanmälda studentkårsmedlemmar. Man kan rösta i sin egen akademi under förhandsröstningen 29.10 och på de egentliga valdagarna 3.11 och 4.11.
 
Närmare information om röstningen, anvisningar för hur man ställer upp som kandidat och alla nödvändiga blanketter finns på KonSts webbplats www.taiyo.fi/edustajistovaalit. Dessutom finns valaffischer och kandidatblanketter i pappersform på alla campus.
 
Vi uppmanar alla studerande vid Konstuniversitetet som intresserar sig för gemensamma frågor att kandidera, eller åtminstone utnyttja sin röst i delegationsvalet!
 
Mera information:
Valarbetare Milja Moilanen (milja.moilanen@uniarts.fi, tfn 040 710 4227)
Generalsekreterare Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, tfn 040 710 4296).


2. Kom med och hjälp med organiseringen av delegationsvalet!

För att delegationsvalet kunde organiseras smidigt, behöver vi just ditt hjälp! Till varje röstningsställe behövs människor till valnämnden, som ser till att allt fungerar. Arbetet är lätt, men desto viktigare!

Förhandsröstningen är torsdagen 29.10 och de egentliga valdagarna är 3-4.11. Varje dag har tre röstningsställen öppet kl 11-18 (förutom förhandsröstningen, då ett fjärde ställe har öppet i Kuopio), och man får vara med och jobba så mycket man vill, i princip två timmar åt gången. Också en kortare tid hjälper mycket!

Alla som varit med får god mat och dryck, plus om man jobbat minst 2x2 timmar får man också en biobiljett. Anmäl dig via länken: http://goo.gl/forms/KA1jOMYGZg.

Valarbetare Milja Moilanen ger vid behov mera information: milja.moilanen@uniarts.fi, tfn. 040 710 4227.


3. KonSt söker studentrepresentanter (bara på finska)


4. Utsätts du för starkt ljud? Kom med till mätning!


Som del av Konstuniversitetets hörselskyddsprogram kommer man att mäta i vilken grad studerande blir utsatta för oväsen och starkt ljud. Mätningar utförs först vid Sibelius-Akademin och senare under läsårets gång vid andra akademier. Om du upplever, att du regelbundet blir utsatt för ohälsosam ljudvolym, men är osäker om du borde använda hörselskydd, kan du gärna komma med till mätningarna! Mätaren sparar numerisk information om ljudnivåer, den bandar inte in något. Under mätningstiden kommer det inte vara andra människor närvarande. Mätningen tar gärna minst 2 timmar, och kan innehålla olika situationer (egen övning, lektioner osv.).

Du kan anmäla dig via e-post till Matti Jordman, matti.jordman@uniarts.fi.


5. Skriv under Cykelbana till Tavastvägen -initiativet! (bara på finska)


6. Kiasmas dag för studerande 16.10.


Gratis inträde med studentkort hela dagen och olika slags program.

Program (på finska): www.kiasma.fi/nayttelyt-ja-ohjelmisto/tapahtumat-ja-luennot/opiskelijapaiva.


******************

In English


1. ArtSU’s council elections are coming up - become a candidate before 6.10. at noon!

University of the Arts Student Union’s representative council elections are coming up again this fall. In the elections, 18 members and 18 vice members will be elected to ArtSU’s representative council for a two year term. The representative council is the highest decision making body of the Student Union and decides e.g. on ArtSU’s statutes, membership fee, action plan and budget and appoints the Student Union’s executive board and secretary general and the student members of the University’s executive board.
 
Every Student Union member (registered as a present or absent student) can become a candidate and run for council. The nomination of candidates is now on, and all nomination forms as well as coalition and alliance agreements must be submitted by October 6, 12.00noon.
 
All Student Union members who are registered as present students have the right to vote in the election. Voting takes place on October 29 (advance voting day) and November 3-4 (official voting days) in the premises of your own academy.
 
More information on voting, instructions on running for council and nomination forms can be found on the Student Union’s website at www.taiyo.fi/edustajistovaalit. The election declaration and nomination forms are also available in paper format on all campuses.
 
We encourage all students who are interested in the students’ common affairs to run for council, and absolutely everyone to vote in the election!
 
More information:
Election coordinator Milja Moilanen (milja.moilanen@uniarts.fi, tel. 040 710 4227)
Secretary General Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, tel. 040 710 4296).


2. Help needed with the organization of the elections

In order to organize the Council elections properly, we need your help! At every voting venue people are needed to look after the voting process - an easy, but very important job!

The advance voting day is Thursday 29.10. and the official election days are 3.-4.11. Every day, 3 voting venues are open (except on 29.10, when a fourth venue is open in Kuopio) from 11 am to 6 pm. The days are divided in 2-hour shifts, and you can do as many of them as you like.

Everybody will get good food and drinks, and if you do a minimum of two 2-hour shifts, you'll get a movie ticket, too! Enroll via this link: http://goo.gl/forms/KA1jOMYGZg.

The election coordinator Milja Moilanen can give you more information if needed: milja.moilanen@uniarts.fi, puh. 040 710 4227.

 
3. Student representatives wanted (only in Finnish)


4. Are you exposed to noise? Sign up for measurement!


Do you regurarly feel like being exposed to noise in your studies, but not sure, whether you should wear earplugs or not? As a part of the programme of hearing protection at the University of the Arts, measurements of noise levels will be made, first in the SIbelius Academy, and later at the other academies. If you want your situation to be checked, you can enrol by e-mail to Matti Jordman, matti.jordman@uniarts.fi

The meter will only save numeric data of noise levels, not record anything. During the progress, there will be no other people present.


5. Sign the initiative Bike lane to Hämeentie! (only in Finnish)


6. Kiasma Student Day 16.10.


Free admission with a student card all day and lots of activities, including a Kiasma Tour in English at 6pm.

Program in English: www.kiasma.fi/en/calendar/events-and-lectures/student-day.
 
Copyright © 2015 Taideyliopiston ylioppilaskunta, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp