Copy
Taideyliopiston ylioppilaskunnan viikkotiedote
The weekly newsletter of the Student Union of the University of the Arts
Katso viikkotiedote selaimessa
View this newsletter in your browser
Seuraa FB:ssä
Seuraa FB:ssä
Seuraa Twitterissä
Seuraa Twitterissä
Taiyo.fi
Taiyo.fi
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Viikko / vecka / week 21

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN TIEDOTE
KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅRS VECKOBREV
UNIVERSITY OF THE ARTS STUDENT UNION NEWSLETTER
 

Tässä tiedotteessa tulevia asioita:

1. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2015–2016 on alkanut
2. TaiYo:n toimisto kesälomilla 1.6. alkaen
3. Tule mukaan järjestämään kehitysyhteistyöviikkoa syksylle 2015
4. Opiskelijaedustajia haetaan
5. Opiskelija, hae kesäopintotuki nyt!
6. Ansaitsitko yli tulorajojen vuonna 2014? Liikaa nostettua opintotukea ehtii vielä palauttaa!
7. Etsitään koulutusta käsittelevää seminaaritaidetta


På svenska:
1. Anmälan till läsåret 2015-2016 har börjat
2. KonSts kansli på sommarlov fr.o.m. 1.6

3. Kom med att planera utvecklingssamarbetsvecka för hösten 2015 (bara på finska)
4. KonSt söker studentrepresentanter (bara på finska)
5. Studerande, sök studiestöd för sommarstudier nu
6. Kontrollera dina inkomster för år 2014 och betala tillbaka det studiestöd som betalas ut för mycket
7. Konstverk som behandlar utbildning sökes för seminarium (bara på finska)


In English:
1. Enrolment for the academic year 2015-2016 has begun
2. ArtSU's office on summer holiday from June 1 onwards

3. Come to organize Development Cooperation Week for October 2015!
4. Student representatives wanted (only in Finnish)
5. Information on applying KELA student grants for the summer (only in Finnish)
6. Students receiving Kela’s financial aid – Please check your annual income limit for 2014
7. Artworks dealing with education wanted for a seminar (only in Finnish)


 
1. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2015–2016 on alkanut

Ilmoittautuminen Taideyliopistoon lukuvuodelle 2015–2016 alkoi perjantaina 15.5. ja päättyy maanantaina 17.8. Kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava joko läsnä- tai poissaolevaksi sekä syys- että kevätlukukaudelle ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, hän menettää yliopistolain mukaan tutkinnonsuoritusoikeutensa ja hänen tulee hakea akatemialta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi sekä suorittaa uudelleenkirjoittautumismaksu.

Kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat perustutkinto-opiskelijat kuuluvat automaattisesti Taideyliopiston ylioppilaskuntaan (TaiYo), ja ilmoittautumisen yhteydessä heidän on maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös tohtoriopiskelijat, yli 3 kuukautta Taideyliopistossa viipyvät vaihto-opiskelijat ja erillisiä opettajan opintoja suorittavat opiskelijat ovat halutessaan lämpimästi tervetulleita liittymään TaiYo:n jäseneksi maksamalla jäsenmaksun. TaiYo:n jäsenmaksu lukuvuonna 2015–2016 on perustutkintotason opiskelijoille 112 € (56 €/lukukausi) ja tohtoriopiskelijoille 40 € (20 €/lukukausi; tohtoriopiskelijat eivät voi käyttää YTHS:n palveluita). Perustutkinto-opiskelijoiden jäsenmaksu sisältää viime vuoteen nähden 12 euron korotuksen, joka johtuu lähinnä YTHS:n terveydenhoitomaksun korotuksesta; lisätietoa asiasta osoitteessa http://taiyo.fi/jasenille/jasenmaksu/ .

Jäsenmaksun maksaminen onnistuu kaikkein helpoimmin WebOodissa, jossa voi ilmoittautua samalla myös läsnäolevaksi eikä muuta ilmoittautumista enää tarvita (myös Kuvataideakatemian opiskelijat voivat nyt käyttää WebOodia, weboodi.uniarts.fi). Jos WebOodin käyttö ei onnistu, voi jäsenmaksun maksaa myös pankkisiirtona tai käteisellä tai kortilla TaiYo:n toimistoon (korttimaksusta peritään 2,75 % maksutapalisä); tällöin pitää kuitenkin toimittaa vielä erillinen ilmoittautumislomake ja maksukuitti oman akatemian opintopalveluihin, jotta ilmoittautuminen rekisteröityy. Jäsenmaksun mukana voi maksaa myös vapaaehtoisen kehitysyhteistyömaksun 5 €, jolla tuetaan kehitysmaiden koulutusolojen parantamista.

Tarkemmat tiedot jäsenmaksusta ja sen maksamisesta eri tavoilla löytyvät TaiYo:n nettisivuilta osoitteesta http://taiyo.fi/jasenille/jasenmaksu. Kaikissa jäsenmaksuun liittyvissä kysymyksissä voi aina myös ottaa yhteyttä TaiYo:n toimistoon (puh. 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi).


2. TaiYo:n toimisto kesälomilla 1.6. alkaen

TaiYo:n toimisto (Nervanderinkatu 13, 4. krs) on avoinna normaalisti (ma, ti, to, pe klo 11-13, ke klo 14-18) vielä toukokuun loppuun eli käytännössä perjantaihin 29.5. asti. Toimisto kokonaan suljettu kesä- ja heinäkuun ajan ja aukeaa jälleen maanantaina 3.8. Kesäloman aikana myös toimiston puhelin on poissa käytöstä ja sähköpostiin taiyo-toimisto@uniarts.fi vastataan viiveellä. Alkusyksyn tarkemmat aukioloajat ja tiedot mm. lukuvuositarrojen jaosta päivitetään TaiYo:n nettisivuille kesäkuussa.


3. Tule mukaan järjestämään kehitysyhteistyöviikkoa syksylle 2015!

Taideyliopiston ylioppilaskunta järjestää ensi lokakuussa ensimmäistä kertaa teemaviikon, jonka tavoitteena on yhdistää taiteen tekeminen ja maailmanparannus. Viikolla on tarkoitus järjestää neljä erityyppistä tapahtumaa, joissa kehitysyhteistyöteema tuodaan opiskelijoita kiinnostavalla tavalla esiin.

Kehy-viikko tehdään yhteisvoimin, ja kaikki vapaaehtoiset ovatkin nyt lämpimästi tervetulleita mukaan! Vapaaehtoisena saa tutustua muihin aktiivisiin opiskelijoihin kaikista akatemioista ja kasvattaa tapahtumajärjestämistaitoja. Mukaan voi tulla joko keväällä tai vasta ensi syksyllä riippuen siitä, kuinka paljon haluaa itse vaikuttaa teemaviikkojen ilmeeseen. Omaan työnkuvaan voi vaikuttaa, mutta tarjolla olisi hommaa mm. sosiaalisen median tiedottajalle, tapahtumaisännälle/-emännälle, julisteiden jakajalle, ovivahdeille ym.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan vapaaehtoisena kehy-viikon järjestämiseen, ota yhteyttä TaiYo:n kehitysyhteistyökoordinaattori Saara Lindahliin: saara.lindahl (ät) uniarts.fi!

 

4. Haetaan opiskelijaedustajia

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee seuraavia opiskelijaedustajia:
  • Taideyliopiston ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta, jäseniä ja varajäseniä (hakuaika päättyy 26.5. klo 12)
  • Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvosto, tanssitaiteen yliopistonlehtorin valinta (hakuaika päättyy 26.5. klo 12.00)
  • Sibelius-Akatemian akateemisen neuvoston taiteellisen toiminnan jaosto (hakuaika päättyy 26.5. klo 12.00)
  • Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitus, kaksi varajäsentä (hakuaika päättyy 26.5. klo 12.00)
  • Kuvataideakatemian rekrytointitoimikunta, taiteellisen tutkimuksen tutkijatohtorin valinta (jatko-opiskelijajäsen, paikka täytetään heti kun hakijoita löytyy)
  • Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastoneuvosto, varajäsen (paikka täytetään heti kun hakijoita löytyy)
  • Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston yhteysopiskelijat (3 kpl, paikat täytetään heti kun hakijoita löytyy)
Katso tarkemmat hallinnon opiskelijaedustajien hakuilmoitukset osoitteesta http://taiyo.fi/avoimet-luottamuspaikat ja lähetä hakemuksesi TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi).


5. Opiskelija, hae kesäopintotuki nyt!

Kesällä päätoimisesti opiskelevien kannattaa hakea opintotukea nyt, jotta tuki ehditään myöntää ennen kuin kesäopinnot alkavat. Opintotukea kesäajalle voi hakea helposti verkossa. Opiskelija voi saada opintotukea myös kesäajalle, jos hän suorittaa tutkintoonsa kuuluvia opintoja päätoimisesti. Myös kesäopintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja lainatakaus. Kesäajaksi lasketaan yleensä kesä-, heinä- ja elokuu, jos kesäkuukaudet eivät kuulu lukuvuoden normaaliin opiskeluaikaan. Tukea voi saada esimerkiksi luentokursseihin, kirjatentteihin, työharjoitteluun tai opinnäytetyön tekemiseen.

Saadakseen kesäopintotukea opiskelijan tulee opiskella päätoimisesti, eli hänellä on oltava riittävästi opintoja. Korkeakouluopinnoissa opintoja pitää yleensä olla vähintään keskimäärin 5 opintopistettä tukikuukautta kohden. Kunkin korkeakoulun opintotukilautakunta määrittelee tarkemmin, mikä on riittävä opintojen määrä kesätuen saamiseksi. Kesäajan opintovaatimukset ovat keskimääräisiä. Jokaiselta tuettavalta kuukaudelta ei tarvitse kertyä määrättyä määrää suorituksia, vaan niitä voi kertyä yhdeltä kuulta enemmän kuin toisilta. Pääasia on, että opintoja on jokaisena tuettavana kuukautena ja että opintosuoritusten yhteismäärä on riittävä.

Opiskelija voi hakea kesätukea joko verkossa Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi tai opintotuen muutosilmoituksella (lomake OT 15). Asiointipalvelun etusivulta näkee yhdellä vilkaisulla, onko hakemus ratkaistu ja milloin tuki maksetaan. Palvelu myös kertoo, jos hakemus on jäänyt lähettämättä tai siitä puuttuu liitteitä. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 
Lisätietoja:
Verkossa www.kela.fi/opintotuki  
Facebookissa: www.facebook.com/opintotuki
Opintotuen palvelunumero 020 692 209 arkisin klo 8–18
Lue lisää kysymyksiä ja vastauksia kesäopintotuesta: https://kysykelasta.kela.fi
 

6. Ansaitsitko yli tulorajojen vuonna 2014? Liikaa nostettua opintotukea ehtii vielä palauttaa!

Nyt kannattaa tarkistaa vuoden 2014 tulot ja opintotuen vuosituloraja! Jos olet ansainnut yli tulorajojen, vuositulorajaa voi korottaa palauttamalla opintotukea vapaaehtoisesti tukivuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun asti - eli 31.5.2015 mennessä. Jos tukea ei palauta ajoissa, se peritään takaisin 15 prosentilla korotettuna, joten liikaa nostetun tuen vapaaehtoinen palauttaminen kannattaa!

Lisätietoa: http://www.kela.fi/ajankohtaista-opiskelijat > "Opiskelija: tarkista viime vuoden tulosi ja palauta liikaa maksettu opintotuki" ja "Liiat opintotuet palautettava toukokuun loppuun mennessä"


7. Etsitään koulutusta käsittelevää seminaaritaidetta!

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore järjestää taidealojen korkeakoulutusta käsittelevän seminaarin 15.10. yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. Asiasisällön lisäksi seminaariin toivotaan myös opiskelijoiden tekemää taidetta. Tätä varten tilaamme tapahtumaan teossarjan, joka koostuu joko kahdesta viidentoista minuutin tai kolmesta kymmenen minuutin mittaisesta esityksestä/teoksesta. Teossarjan osat voivat olla joko yhden tai useamman ihmisen toteuttamia ja ne voivat edustaa yhtä tai useampaa taiteenalaa. Toiveenamme on, että teokset ottaisivat tavalla tai toisella kantaa seminaarin tematiikkaan eli taidealojen koulutukseen. Taiteellisesta kontribuutiosta maksetaan asianmukainen korvaus.

Tiedustelut: taija.roiha@cupore.fi


 
***********************

På svenska


1. Anmälan till läsåret 2015-2016 har börjat

Anmälan till läsåret 2015-2016 vid Konstuniversitetet började fredagen den 15 maj 2015 och går ut måndagen den 17 augusti 2015. Alla studerande ska antingen närvaroanmäla sig eller frånvaroanmäla sig samt anmäla sig till både höst- och vårterminen inom utsatt tid. En studerande som inte har gjort läsårsanmälan förlorar enligt universitetslagen rätten att avlägga examen och måste hos akademin anhålla om rätt att återuppta studierna samt betala en återinskrivningsavgift.

Samtliga grundexamensstuderande (som avlägger kandidat- eller magisterexamen) som närvaroanmält sig hör automatiskt till Konstuniversitetets studentkår och ska i samband med anmälan betala studentkårens medlemsavgift. Forskarstuderande, utländska utbytesstuderande som studerar minst tre månader vid Konstuniversitetet samt studerande som avlägger separata pedagogiska studier för lärare eller separata studier i det ämne som undervisas kan om de vill bli medlemmar i studentkåren när som helst under läsåret genom att betala studentkårens medlemsavgift. Studentkårens medlemsavgift läsåret 2015–2016 är 112 € för studerande på grundexamensnivå (56 €/termin) och 40 € för forskarstuderande (20 €/termin, SHVS hälsovårdstjänster ingår inte).

Allra lättast går det att betala kåravgiften via WebOodi, där du samtidigt kan göra din närvaroanmälan och sedan inte behöver göra några andra anmälningar (också studerande vid Bildkonstakademin kan nu använda WebOodi, weboodi.uniarts.fi). Om du inte kan betala och anmäla dig via WebOodi kan kåravgiften till KonSt också betalas med bankgiro eller kontant och med kort till KonSts kansli – men i så fall ska du också föra anmälningsblanketten och kvittot på betald medlemsavgift till studietjänster på din egen akademi, annars registreras inte din anmälning! Samtidigt som du betalar medlemsavgift kan du också betala en frivillig utvecklingssamarbetsavgift på 5 € som används för att förbättra utbildningsförhållandena i utvecklingsländer.

Mera info om medlemsavgiften finns på KonSts webbsida http://taiyo.fi/pa-svenska/medlemsavgift. Du kan alltid kontakta också KonSts kansli (tfn 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi) om du har frågor gällande medlemsavgiften.


2. KonSts kansli på sommarlov fr.o.m. 1.6

KonSts kansli (Nervandersgatan 13, 4 vån.) har öppet enligt normala öppettider (må, ti, to, fr kl. 11-13, on kl. 14-18) t.o.m. slutet aj maj (dvs fredagen 29.5). Kansliet är helt stängt i juni och juli och har öppet igen fr.o.m. måndagen 3.8. Under sommarlovet är också kansliets telefon ur bruk och e-poster till adressen taiyo-toimisto@uniarts.fi svaras med fördröjning. Mera info om höstens öppettider och t.ex. läsårsdekaler uppdateras på KonSts webbsidor i juni.


3. Kom med att planera utvecklingssamarbetsvecka för hösten 2015 (bara på finska)

4. KonSt söker studentrepresentaner (bara på finska)


5. Studerande, sök studiestöd för sommarstudier nu


Studerande, som studerar heltid även sommartid, ska ansöka om studiestöd nu, så det blir beviljat innan studierna inleds. Det går lätt att ansöka om studiestöd på e-tjänsten. En studerande kan få studiestöd för sommarmånaderna om han avlägger studier som ingår i examen. Till sommarstudiestödet hör studiepenning, bostadstillägg och statsgaranti för studielån. Till sommartid räknas juni, juli och augusti om sommarmånaderna inte ingår i det normala läsåret. Studiestöd fås till exempel till föreläsningar, tent, arbetspraktik, lärdomsprov eller pro gradu-avhandling.

För att få sommarstudiestöd ska en studerande studera heltid och få tillräckligt med studieveckor eller - poäng. För högskolestudier anses studieframgången vara tillräcklig om studeranden avlagts i genomsnitt 5,0 studiepoängs studieprestationer per stödmånad. Högskolornas studiestödsnämnder definierar vad som anses vara tillräcklig studieframgång för sommarstudiestödet. Kraven på studieprestationer i sommarstudier är genomsnittliga. För varje månad som stöds behöver inte studieprestationerna motsvara en viss mängd utan det är möjligt att samla flera studiepoäng för en viss månad och färre studiepoäng för andra. Huvudsaken är att det för varje månad ingår studieprestationer och den sammanlagda mängden studieprestationer är i enlighet med vad som krävs.
 
Studeranden kan ansöka om sommarstudiestöd på webben www.fpa.fi/etjanst eller genom att fylla i blanketten Meddelande om förändringar (OT15r). I e-tjänsten ser man genast på ingångssidan i vilket skede handläggningen är och när förmånen utbetalas. Man ser också om ärendet väntar på en bilaga eller om man glömt att skicka i väg den. Till e-tjänsten loggar man in med sina nätbankskoder eller mobil ID.

Ytterligare information:
Servicenumret 020 692 229 (må–fre kl. 8–18)
Studiestödet på Facebook: www.facebook.com/opintotuki
 

6. Kontrollera dina inkomster för år 2014 och betala tillbaka det studiestöd som betalas ut för mycket

Kontrollera din inkomst och årsinkomstgräns för 2014. När en studiestödstagare före utgången av maj månad frivilligt betalar tillbaka det studiestöd som har betalats ut för mycket återkrävs inte det felaktigt utbetalda stödet förhöjt med 15 procent på våren nästa år. Den sista dagen för eventuella frivilliga återbetalningar av studiestöd för 2014 är 31.5.2015.

Mera info: http://www.kela.fi/web/sv/aktuellt-studerande > "Studerande: kontrollera dina inkomster för år 2014 och betala tillbaka det studiestöd som betalats ut för mycket" och "Överbetalda studiestöd ska betalas tillbaka inom maj månad"


7. Konstverk som behandlar utbildning sökes för seminarium (bara på finska)**********************************

In English


1. Enrolment for the academic year 2015-2016 has begun

The enrolment for the academic year 2015-2016 began on Friday, 15 May 2015 and ends on Monday, 17 August 2015. By the end of the enrolment period, all students must register as either attending or not attending the autumn and spring semesters. If a student fails to enrol for the academic year, he or she will lose the right to study and needs to apply to the academy in question for a right to be re-admitted as a student (Universities Act). He or she will also need to pay a re-enrolment fee.

All basic degree students (bachelor's or/and master's degree students) who register as attending automatically become members of the University of the Arts Student Union and must pay the student union membership fee when enrolling. Doctoral students, international exchange students who attend the University of the Arts Helsinki for more than 3 months, and students who are pursuing separate teachers' pedagogical studies or separate subject studies can also join the Student Union at any point in the academic year by paying the student union membership fee. The membership fee in the academic year 2015­–2016 is 112 € for basic degree students (56 € per semester) and 40 € for doctoral students (20 € per semester, Finnish Student Health Services not included).

The easiest way to pay the student union membership fee is via WebOodi: at the same time, you can enrol as attending and, after that, no other enrolment process is necessary (WebOodi is now also available for Academy of Fine Arts students, weboodi.uniarts.fi). If paying and enrolling on WebOodi is not possible for you, you can pay the membership fee by bank transfer or in cash or by card to the Student Union office – please note that in this case you must submit a printed enrolment form and a receipt for your membership fee payment to your academy’s study services in order to ensure your registration as attending! Together with the student union membership fee, you can also pay a voluntary development cooperation fee of 5 € to promote the educational environments in developing countries.

For more information on the membership fee, please go to ArtSU’s webpage at http://taiyo.fi/in-english/student-union-fee. You are also always welcome to contact the Student Union office (tfn 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi) with any questions concerning the membership fee.


2. ArtsU’s office on summer holiday from June 1 onwards

ArtSU’s office (Nervanderinkatu 13, 4th floor) is open normally (Mon, Tue, Thu, Fri 11-13, Wed 14-18) until the end of May. After that, the office is closed during June and July and is open again from August 3 onwards. During the holidays, also the office phone is out of use and e-mails to taiyo-toimisto@uniarts.fi will be answered with a delay. Exact opening hours for the Autumn term and information on term stickers will be updated on ArtsU’s webpage in June.


3. Come to organize Development Coordination Week for October 2015!

ArtSU is organizing its first Development Cooperation Week next October, with the aim to make art and save a bit of the world at the same time! The purpose is to arrange four diverse events where development cooperation is introduced to students in a way that is most interesting for them.

Development Cooperation Week will take place in joint effort, and so you are warmly welcome to join us! Volunteers will make new acquaintances from all tree academies and learn event organizing skills. There are works for everybody, in spring and in autumn, demanding and less demanding depending on your preferences. Among the needed volunteers are a social media communicator, event hosts and planners, poster distributors and event staff.

If you are interested in joining the organizing team as a volunteer, please contact ArtSU’s Development Cooperation Coordinator Saara Lindahl via email: saara.lindahl (at) uniarts.fi!


4. Student representatives wanted (only in Finnish)

5. Information on applying KELA student grants for the summer (only in Finnish)6. Students receiving Kela’s financial aid – Please check your annual income limit for 2014

Be sure to check your annual income limit for 2014. The due date for the voluntary repayment of financial aid received in 2014 is 31 May 2015. Any overpayment of financial aid that you do not pay back by the due date will be collected from you, and you will incur a 15% penalty on top of the overpayment.
 
More information: http://www.kela.fi/web/en/financial-aid-for-students_how-other-income-affects-financial-aid


7. Artworks dealing with education wanted for a seminar (only in Finnish)

 
Copyright © 2015 Taideyliopiston ylioppilaskunta, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp