Copy
Taideyliopiston ylioppilaskunnan viikkotiedote
The weekly newsletter of the Student Union of the University of the Arts
Katso viikkotiedote selaimessa
View this newsletter in your browser
Seuraa FB:ssä
Seuraa FB:ssä
Seuraa Twitterissä
Seuraa Twitterissä
Taiyo.fi
Taiyo.fi
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Viikko / vecka / week 47

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN TIEDOTE
KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅRS VECKOBREV
UNIVERSITY OF THE ARTS STUDENT UNION NEWSLETTER
 

Tässä tiedotteessa tulevia asioita:

1. Vastaa kyselyyn ja vaikuta TaiYo:n taidepoliittisiin linjauksiin
2. Tule mukaan TaiYo:n hallitukseen 2016! 
3. Haetaan opiskelijaedustajia mm. akatemioiden johtokuntiin
4. TaiYo:n Glögikiertue saapuu akatemioille joulukuun alussa
5. Miten uusi yliopistolaki on vaikuttanut opiskeluusi - vastaa kyselyyn!
6. Taideyliopiston yhteinen ympäristötyö alkaa - tule mukaan Panda-ryhmään!
 
På svenska:
1. Svara på enkäten och påverka KonSts konstpolitiska linje! (bara på finska)
2. Kom med i KonSts styrelse 2016!
3. KonSt söker studentrepresentanter (bara på finska)
4. KonSts glöggturné vid akademierna ordnas i början av december
5. Hur har den nya universitetslagen påverkat dina studier? Svara på enkäten!
6. Konstuniversitetets gemensamma miljöarbete sätts ingång - kom med i Panda-gruppen!

In English:
1. Answer the poll and say your word about ArtSU's cultural policy! (only in Finnish)
2. Join the Executive Board of ArtSU in 2016!
3. Student representatives wanted (only in Finnish)
4. Join ArtSU’s Mulled wine tour on Dec 1-4
5. How has the new university law inpacted your studies? Answer the survey!
6. University of the Arts' joint environmental work begins - join the Panda team!


1. Vastaa kyselyyn ja vaikuta TaiYo:n taidepoliittisiin linjauksiin

Millainen on taiteilijan parempi tulevaisuus? Ota kantaa, millaista vaikuttamistyötä TaiYo tekee! Voit nyt kommentoida Taideyliopiston ylioppilaskunnan taidepoliittisia linjauksia 26.11. saakka nettilomakkeella osoitteessa https://docs.google.com/forms/d/1YLi1ugW5Kt6cbpaJjAYE2ePB0K4wL8D9Ppa8MlrwKOc/viewform

Taideyliopiston ylioppilaskunta luo parhaillaan linjauksiaan taide- ja kulttuuripoliittisiin kysymyksiin – tavoitteena on suomalaisessa taidekentässä ainutlaatuinen, eri taiteenalat ylittävä ja taiteen tulevaisuuteen keskittyvä näkemys siitä, mihin suuntaan taiteilijoiden maailmaa tulee kehittää.

Tätä tarkoitusta varten TaiYo laatii linjapaperia, jolla ja jonka pohjalta vaikutamme taidetta, taiteilijoita ja taideopiskelijoita koskevaan päätöksentekoon. Päättäjät ovat kiinnostuneita siitä, millaisia mielipiteitä meillä on tulevaisuuden taiteilijoina, ja linjapaperin kautta voimme tuoda tämän näkyviin. Onkin tärkeää saada laajasti kommentteja myös jäsenistöltämme, jotta voimme tehdä juuri taideylioppilaiden näköistä kulttuuripoliittista vaikuttamista!

Kommentoitavana oleva linjapaperin versio käy läpi TaiYo:n vaikuttamistyön lähtökohdat ja tavoitteet taiteilijan paremmasta huomisesta. Lomakkeella on lisäksi mahdollisuus kommentoida lähiajan vaikuttamistyölle suunniteltuja painopisteitä. Kysymyksiä on paljon, mutta tätä ei kannata säikähtää: jokainen voi itse valita ne kysymykset joihin haluaa vastata ja jättää tarvittaessa muut kentät tyhjiksi.

 
2. Tule mukaan TaiYo:n hallitukseen 2016! 

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka tämä yliopisto ja yhteiskunta toimivat – ja hankkia samalla tärkeää kokemusta! Tule mukaan Taideyliopiston ylioppilaskunnan hallitukseen 2016 kehittämään ylioppilaskunnan toimintaa ja vaikuttamaan koko Taideyliopiston ja taidekentän asioihin!

Hallitus johtaa ylioppilaskunnan toimintaa ja arkea. Hallituksen vastuulla on monenlaisia asioita opintoasioiden edunvalvonnasta aina tapahtumien järjestämiseen ja tiedottamisesta TaiYo:n edustamiseen. Hallitus kokoontuu lukukausien aikana yleensä kerran viikossa, minkä lisäksi hallituksen jäsenet työskentelevät jonkin verran itsenäisesti kokousten ulkopuolella. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi, ja sen valitsee edustajisto, jolle hallitus myös vastaa toiminnastaan. Hallitukseen kuuluu 6-10 jäsentä, ja jäseniä valitaan vähintään yksi jokaisesta akatemiasta, josta on enemmän kuin yksi ehdokas.

Hallitus on erinomainen paikka vaikuttaa niin Taideyliopiston kuin ylioppilaskunnankin asioihin. Hallituksessa voit olla vaikuttamassa yliopiston suuntaan siihen, etteivät byrokratia tai opintojen rakenteet tukehduta opiskelijoiden luovuutta ja kykyä tehdä yhteistyötä, ja toisaalta olla tekemässä TaiYo:sta Suomen ketterintä, artsuinta ja opiskelijalähtöisintä ylioppilaskuntaa. Yliopiston ja TaiYo:n sisäisten asioiden lisäksi hallitus on Suomen ylioppilaskuntien liiton kautta mukana vaikuttamassa opiskelijoiden asemaan valtakunnallisesti sekä vaikuttaa myös kulttuuripoliittisiin kysymyksiin poikkitaiteellisesta opiskelijanäkökulmasta.

Hallituksessa toimiminen ei edellytä erityistä aiempaa kokemusta ylioppilaskunnasta tai muista opiskelijajärjestöistä, joten jos vain kiinnostusta löytyy, älä anna mahdollisen kokemattomuuden olla este! Sen sijaan ylioppilaskunnan hallitus on paraatipaikka hankkia myöhempää elämää varten kokemusta vaikuttamistyöstä, järjestötoiminnasta ja hallinnosta. Hallituslaisen tie vie toisinaan mielenosoituksiin tai esiintymislavalle, mutta myös tapaamisiin keskeisimpien nykyisten ja tulevien päättäjien kanssa. Hallituksessa pääset luomaan verkostoja niin yliopiston sisällä kuin Suomen ja taidekentän päättäjiin.

Hallituksen jäsenen työmäärä mitoitetaan niin, että hallituksessa olo on mahdollista opintojen ohella. Puheenjohtajalta tehtävä vaatii noin puolipäiväistä sitoutumista koko vuodeksi, muilta hallituksen jäseniltä muutaman tunnin työpanosta viikossa. Puheenjohtaja saa tehtävästään kunnon palkkion ja muillekin hallituksen jäsenille maksetaan pienempi korvaus. Tehtävään saa perehdytyksen, minkä lisäksi hallituksen rinnalla ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa pyörittävät pääsihteeri sekä jäsenpalvelu- ja edunvalvontasihteeri. Hallituksen toivotaan sitoutuvan tehtävään lähtökohtaisesti koko vuodeksi 2016.

Hallitukseen voi hakea kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen. Jos olet kiinnostunut, laita lyhyt vapaamuotoinen hakemus pääsihteeri Ville Sinnemäelle (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi) ma 23.11. klo 15.00 mennessä. Kerro hakemuksessa, miksi olet kiinnostunut hallituksessa toimimisesta ja miksi juuri sinä olisit siinä hyvä. Merkitse hakemukseen myös, haetko hallituksen jäseneksi ja/vai sen puheenjohtajaksi. Edustajisto valitsee hallituksen puheenjohtajan kokouksessaan 25.11. ja muut hallituksen jäsenet alustavasti 10.12.

Lisätietoja: hallituksen 2015 puheenjohtaja Erla Pulli, puh. 040 710 4297, taiyo-pj@uniarts.fi.

 
3. Haetaan opiskelijaedustajia mm. akatemioiden johtokuntiin

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee seuraavia opiskelijaedustajia:

  • Taideyliopiston akatemioiden johtokunnat, 3 jäsentä kunkin akatemian johtokuntaan (hakuaika päättyy 23.11. klo 12.00)
  • Kuvataideakatemian rekrytointitoimikunta (Nykytaiteen ja valokuvan professorien valinta), 1 jäsen (hakuaika päättyy 23.11. klo 12.00)
  • Kuvataideakatemian kirjasto- ja julkaisutoimikunta, 1 jäsen (hakuaika päättyy 23.11. klo 12.00)
  • Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvosto (Äänisuunnittelun lehtorin valinta), 1 jäsen (hakuaika päättyy 30.11. klo 12.00)
  • Teatterikorkeakoulun ravintolatoimikunta, 1 jäsen (hakuaika päättyy 23.11. klo 12.00)
  • YTHS:n Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön terveystyöryhmä 3, 1 varajäsen (hakuaika päättyy 30.11. klo 12.00)
  • Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston yhteysopiskelijat; vasket ja lyömäsoittimet; puupuhaltimet ja harppu (2 kpl, paikat täytetään heti kun hakijoita löytyy)
Katso tarkemmat hallinnon opiskelijaedustajien hakuilmoitukset osoitteesta http://taiyo.fi/avoimet-luottamuspaikat ja lähetä hakemuksesi TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi).
 

4. TaiYo:n Glögikiertue saapuu akatemioille joulukuun alussa
 
Tervetuloa siemailemaan lämmintä glögiä ja tapaamaan TaiYo:n hallitusta omalla akatemiallasi! Ylioppilaskunta järjestää perinteisen Glögikiertueen akatemioilla joulukuun alussa - tule siis nauttimaan glögiä ja piparia ja siinä sivussa tapaamaan ylioppilaskunnan tyyppejä.
 
Glögikiertue seikkailee seuraavasti:
ti 1.12. klo 14-17 KuvA
to 3.12. klo 11-14 TeaK
pe 4.12. klo 12-15 SibA (M-talo)
Tervetuloa!

 
5. Miten uusi yliopistolaki on vaikuttanut opiskeluusi - vastaa kyselyyn!
 
Owal Group Oy ja VTT toteuttavat opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta vuonna 2010 voimaan tulleen yliopistolain vaikutusten arvioinnin. Uuden yliopistolain myötä yliopistot irrotettiin valtio-organisaatiosta ja ne saivat itsenäisen oikeushenkilöaseman. Yliopistoja pääomitettiin ja yliopistoille annettiin taloudellis-hallinnollinen autonomia. Lisäksi yliopistoille annettiin itsenäinen työnantaja-asema samalla kun niiden palvelussuhteet muutettiin virkasuhteista työsuhteiksi. Myös yliopistojen organisaatiorakenteita uudistettiin.
 
Nyt kuulisimme mielellään opiskelijoilta, minkälaisia vaikutuksia uudella yliopistolailla on ollut mm. opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksiin, opetuksen laatuun, kansainvälisyyteen ja omien opintojen suunnitteluun. Tämä kysely on toimitettu yliopisto-opiskelijoille. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa yliopistojen kehittämiseen.
 
Kyselyyn voit vastata 20.11.2015 mennessä osoitteessa: https://fi.research.net/r/yolaki2
 
Vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Tietojen keruusta ja käsittelystä vastaa Owal Group Oy. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisten vastaajien tietoja luovuteta yliopistoille, opetus- ja kulttuuriministeriölle tai muille osapuolille. Tuloksia hyödynnetään yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arvioinnissa, joka valmistuu kesäkuussa 2016.
 
Lisätietoja arvioinnista ja kyselystä antaa:
Nita Korhonen, Owal Group Oy
nita@owalgroup.com, 050-5234889


6. Taideyliopiston yhteinen ympäristötyö alkaa - tule mukaan Panda-ryhmään!

Taideyliopisto on solminut WWF:n kanssa sopimuksen Green Office -yhteistyöstä. Päämääränä on ympäristökuormituksen ja luonnonvarojen kulutuksen jatkuva vähentäminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä ilmastonmuutoksen hidastaminen.

Tule mukaan Taideyliopiston yhteiseen Panda-ryhmään tekemään Taideyliopiston ympäristötyötä ja päättämään tavoitteista ja toimenpiteistä. Panda-ryhmään ovat tervetulleita kaikki taideyliopistolaiset: opiskelijat, opetus- ja tutkimushenkilökunta sekä muu henkilökunta. Mukaan tarvitaan edustajia kaikista Taideyliopiston toimipisteistä.

Tavoitteena on, että toiminta antaa Taideyliopiston ympäristötyölle selkeät raamit ja tavoitteet. Vuosittain laaditaan ympäristöohjelma, jonka toteutumista seurataan mittareiden avulla. Ympäristöohjelma pitää sisällään mm. ympäristötavoitteet ja toimenpiteet esim. energiansäästämiseen, jätteiden lajitteluun, hankintapolitiikkaan, tiedottamiseen sekä henkilökunnan kouluttamiseen. Ympäristötyö on osa Taideyliopiston laatutyötä.

Ilmoittaudu tästä mukaan Panda-ryhmään (30.11. mennessä): https://my.surveypal.com/PANDA_
 
Lisätietoja antaa: Va. rehtori Paula Tuovinen


*********************************

På svenska


1. Svara på enkäten och påverka KonSts konstpolitiska linje! (bara på finska)


2. Kom med i KonSts styrelse 2016!

KonSts styrelse för år 2016 väljs i november-december. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen, kan du skicka en kort öppen ansökan till Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi) senast 23.11. kl. 15. Ifall du vill få mera information om saken, kan du kontakta antingen Ville (tfn. 040 710 4296) eller styrelsens nuvarande ordförande Erla Pulli (tfn. 040 710 4297, taiyo-pj@uniarts.fi).
 
Mera info om styrelsen: www.taiyo.fi/pa-svenska/konsts-forvaltning
 

3. KonSt söker studentrepresentanter (bara på finska)


4. KonSts glöggturné vid akademierna ordnas i början av december

KonSt bjuder traditionellt på glögg och pepparkakor samt möjlighet att träffa studentkårens styrelesemedlemmar vid akademierna i början av december. Alla är hjärltigt välkomna!

Turnén ordnas efter följande schema:
tis 1.12. kl. 14-17 Bildkonstakademin
tors 3.12. kl. 11-14 Teaterhögskolan
fre 4.12. kl. 12-15 Sibelius Akademin (M-huset)


5. Hur har den nya universitetslagen påverkat dina studier? Svara på enkäten!

Hur har möjligheterna att delta, undervisningens kvalitet och internationalisering utvecklats vid ditt universitet? Besvara enkäten senast den 20 november 2015 på: https://sv.research.net/r/universitetslag2. Resultaten utnyttjas för utvärderingen av universitetslagsreformens effekter. Utvärderingen blir klar i juni 2016.

Mer information:
Nita Korhonen, Owal Group Oy
nita@owalgroup.com, 050-5234889


6. Konstuniversitetets gemensamma miljöarbete sätts igång – kom med i Panda-gruppen!

Konstuniversitetet har ingått ett avtal om Green Office-samarbetet med WWF. Syftet är att kontinuerligt minska miljöbelastning och förbrukning av naturresurser, bevara naturens mångfald och bekämpa klimatförändringen.

Kom med i Konstuniversitetets gemensamma Panda-grupp som bidrar till Konstuniversitetets miljöarbete och fattar beslut om gruppens mål och åtgärder. Panda-gruppen välkomnar alla människor vid Konstuniversitetet: de studerande, undervisnings- och forskningspersonalen samt andra anställda. Gruppen behöver representanter från alla Konstuniversitetets akademier och kontor.

Gruppens verksamhet syftar till att sätta upp tydliga riktlinjer och mål för Konstuniversitetets miljöarbete. Gruppen utarbetar varje år ett miljöprogram, och dess genomförande kontrolleras med hjälp av indikatorer. Miljöprogrammet innehåller bl. a. miljömål och åtgärder när det gäller t.ex. energisparande, avfallssortering, upphandlingspolitik, informering och utbildning av personalen. Miljöarbetet är en del av Konstuniversitetets kvalitetsarbete.

Anmäl dig till Panda-gruppen här(senast 30.11.): https://my.surveypal.com/PANDA_

Ytterligare information: Tf. rektor Paula Tuovinen
 

******************

In English


1. Answer the poll and say your word about ArtSU's cultural policy! (only in Finnish)


2. Join the Executive Board of ArtSU in 2016!

The Executive Board of ArtSU for year 2016 will be chosen during November-December. If you are interested in working in the Board, you can send a short, open application to Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi) by Monday, 23 November, 3 pm the latest. To get more information about the Board, you can contact either Ville (040 710 4296) or the Chair of the Board 2015, Erla Pulli
(040 710 4297, taiyo-pj@uniarts.fi).

More info on what the Board does: www.taiyo.fi/in-english/student-union-administration

 
3. Student representatives wanted (only in Finnish)
 
 
4. Join ArtSU’s Mulled wine tour on Dec 1-4
 
You are welcome to sip some hot and refreshing mulled wine at your own academy, as the Student Union organizes its traditional Mulled wine tour in all three academies at the beginning of December. Come and enjoy some traditional glögi and pipari – and meet people from ArtSU’s board!
 
Timetable:
Tue 1.12. 14-17 at Academy of Fine Arts
Thu 3.12. 11-14 at Theatre Academy
Fri 4.12. 12-15 at Sibelius Academy (M-house)
Welcome!

 
5. How has the new university law impacted your studies? Answer the survey!
 
What kind of development has there occurred at your university regarding opportunities for participation, quality of teaching and international cooperation? Please respond by 20 November 2015 at: https://www.research.net/r/universitiesact2. The results of the survey will be used in the impact assessment of the Universities Act reform, to be completed by the end of June 2016.
 
More information:
Nita Korhonen, Owal Group Oy
nita@owalgroup.com, 050-5234889


6. University of the Arts' joint environmental work begins – join the Panda team!

The University of the Arts Helsinki has entered a collaboration agreement with WWF by joining the Green Office network. The goal is to continuously reduce the environmental load and consumption of natural resources, support ecological diversity, and slow down the process of climate change.

You can get involved in the University of the Arts Helsinki’s environmental work by joining the University’s joint Panda team and decide on the team’s goals and measures. The Panda team welcomes everybody at the University: students, teaching and research staff, and other personnel. The team needs representatives from all of the University of the Arts Helsinki’s academies and offices.

The team aims to establish a clearly defined framework and a set of goals for the University of the Arts Helsinki’s environmental work. Every year, the team will update its environmental programme, which will be monitored by using the agreed-upon indicators. The environmental programme will include environmental objectives and measures in regard to saving energy, sorting waste, procurement policy, communications, and educating the staff, e.g. Environmental work is part of the University of the Arts Helsinki’s quality assurance work.

Click here to join the Panda team (by 30 November): https://my.surveypal.com/PANDA_
 
For more information, contact: Interim Rector Paula Tuovinen
 
 
Copyright © 2015 Taideyliopiston ylioppilaskunta, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp