Copy
Taideyliopiston ylioppilaskunnan viikkotiedote
The weekly newsletter of the Student Union of the University of the Arts
Katso viikkotiedote selaimessa
View this newsletter in your browser
Seuraa FB:ssä
Seuraa FB:ssä
Seuraa Twitterissä
Seuraa Twitterissä
Taiyo.fi
Taiyo.fi
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Viikko / vecka / week 22

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN TIEDOTE
KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅRS VECKOBREV
UNIVERSITY OF THE ARTS STUDENT UNION NEWSLETTER
 

Tässä tiedotteessa tulevia asioita:

1. SYL ja SAMOK: Opiskelijaa lyödään kuin vierasta sikaa!
2. Unisportin liikuntapalvelut jatkuvat syksyllä 2015
3. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2015–2016 on alkanut
4. TaiYo:n toimisto kesälomilla 1.6. alkaen
5. Etsitään koulutusta käsittelevää seminaaritaidetta


På svenska:
1. FSFs och SAMOKs uttalande om regeringsprogrammet (bara på finska)
2. Unisports sporttjänster fortsätter på hösten (bara på finska)

3. Anmälan till läsåret 2015-2016 har börjat
4. KonSts kansli på sommarlov fr.o.m. 1.6
5. Konstverk som behandlar utbildning sökes för seminarium (bara på finska)

In English:
1. SYL ans SAMOK: Students hit very hard by the new government (only in Finnish)
2. Unisport's sport services available also in the future (only in Finnish)
3. Enrolment for the academic year 2015-2016 has begun
4. ArtSU's office on summer holiday from June 1 onwards
5. Artworks dealing with education wanted for a seminar (only in Finnish)


1. SYL ja SAMOK: Opiskelijaa lyödään kuin vierasta sikaa!

Kannanotto 27.5.2015

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ovat järkyttyneitä, pettyneitä ja vihaisia maan tulevan hallituksen suunnitelmista. Hallitusohjelma heikentää opiskelijoiden tilannetta lukemattomin tavoin. Toimeentulo, asuminen, maksuttomuus – kaikki opiskelijoiden ja koulutuksen kulmakivet ovat vaakalaudalla.

“Ymmärrämme valtiontalouden sopeutustarpeen, mutta näin yksisilmäistä leikkauspolitiikkaa emme voi hyväksyä. Korkeakoulutetut tekevät  tutkitusti Suomessa pisimmät ja tuottavimmat työurat. Mitä järkeä on leikata sieltä, josta on odotettavissa reipasta tuottoa valtionkassaan tulevaisuudessa? Tämä on käsittämätöntä!”, SAMOKin puheenjohtaja Joonas Peltonen ja SYL:n puheenjohtaja Jari Järvenpää parahtavat.

Hallitusohjelmaan on kirjattu valtava, 150 miljoonan euron säästö opintotukeen ja opintotuen indeksin poistaminen kokonaan. Tämä tarkoittaa huimaa viidenneksen leikkausta nykyiseen opintotukibudjettiin sekä lisäksi opintotuen reaaliarvon jäämistä reilusti jälkeen jatkossakin. Opiskelijoilta leikataan nyt kertaheitolla hurjasti, ja hallitus haluaa varmistaa, ettei tilanne tulevaisuudessakaan parane!

Leikkauksella tavoitellaan säästöjä, mutta toivotaan samalla opintoaikojen lyhentämistä. Tämä säästö tulee vaikuttamaan juuri päinvastoin: Toimeentulon järjestäminen on suurin opintoja hidastava tekijä!

“Tällaiset leikkaukset opiskelijoiden, yhteiskunnan vähävaraisimman ryhmän, toimeentulosta ovat järkyttäviä ja täysin valtion omien tavoitteiden vastaisia. Tämä päätös tulee pidentämään opintoaikoja, vähentämään opintotuen käyttäjämääriä entisestään ja rankaisemaan sitä porukkaa, jonka pitäisi pystyä rakentamaan tulevaisuus Suomeen. Tällaisella päätöksellä ei osaamisen ja innovaatioiden kärkimaata rakenneta!”Jari Järvenpää ja Joonas Peltonen kuuluttavat.

Opiskelijoiden toimeentuloa heikennetään myös toista kautta. Hallitusohjelman mukaan opiskelija-asuntojen rakentamista heikennetään merkittävästi. Opiskelija-asuntojen investointiavustus poistetaan kokonaan. Tällä on suora vaikutus sekä opiskelijoiden saatavilla olevien asuntojen määrään että opiskelijoiden vuokrakustannuksiin. Asuntomäärä vähenee, vuokrat nousevat, opiskelijat kärsivät.

SYL ja SAMOK vastustavat edelleen jyrkästi EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisille kaavailtuja lukukausimaksuja. Maksuilla ei rakenneta avointa ja kansainvälistä yhteiskuntaa, ne pikemminkin rampauttavat sen. Hallitus sanoo haluavansa lisätä työperäistä maahanmuuttoa, mutta tukkii sen toimivimman väylän.

Koulutuksesta säästäminen vähentämällä maistereiden määrä ei ole kestävää ja johtaa osaamistason laskuun. Suomen keskeinen valtti on korkeakoulutettu osaaminen, eikä sen laimentaminen edistä isänmaan asiaa millään tavalla.

Opiskelijoille ei annettu turvaa millään osa-alueella. Opiskelijoiden terveydenhuollon tulevaisuus on jätetty täysin auki. SYL ja SAMOK vetoavat hallitukseen, että edes opiskelijoiden terveydestä pidetään huolta. “Sote- ja rahoitusuudistusten on mahdollistettava toimiva opiskeluterveydenhuolto. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toimintaedellytykset on turvattava ja YTHS laajennettava myös AMK-opiskelijoille. Antakaa meille edes tämä”, puheenjohtajat vetoavat.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Jari Järvenpää (SYL), p. 044 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi
puheenjohtaja Joonas Peltonen (SAMOK), p. 050 389 1000, etunimi.sukunimi@samok.fi


2. Unisportin liikuntapalvelut jatkuvat syksyllä 2015

Taideyliopisto on jatkamassa sopimustaan opiskelijoiden liikuntapalveluista Unisportin kanssa myös syksystä 2015 eteenpäin. Nykyiset liikuntapalvelut säilyvät siis ennallaan Helsingissä, minkä lisäksi myös Sibelius-Akatemian Kuopion toimipisteen opiskelijoilla on syksystä lähtien mahdollisuus käyttää paikallisia liikuntapalveluita. Uuden sopimuksen myötä Unisportin kausikorttien hintoihin tulee syksyllä pieni (muutaman euron) korotus, mutta samalla nykyisten kausikorttien lisäksi tarjolle tulee myös uusi, vain päivällä voimassa oleva kortti, joka on nykyisiä kausikortteja edullisempi. Opiskelijoiden on mahdollista ostaa kausikortteja vain sille ajalle, jolle he ovat ilmoittautuneet läsnäolevaksi; esim. kevään 2016 kattavan kortin hankinta edellyttää siis läsnäoloilmoittautumista koko lukuvuodeksi 2015–2016.

Sopimuksen jatkoon vaikutti osaltaan runsas Unisportia puoltava palaute, jota opiskelijat antoivat TaiYo:n loppuvuodesta 2014 tekemässä kyselyssä. Taideyliopisto tiedottaa tarkemmin Artsissa uuden Unisport-sopimuksen mukaisista hinnoista ja ehdoista sekä Kuopion liikuntapalveluiden yksityiskohdista sitten, kun sopimukset on allekirjoitettu.

 
3. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2015–2016 on alkanut

Ilmoittautuminen Taideyliopistoon lukuvuodelle 2015–2016 alkoi perjantaina 15.5. ja päättyy maanantaina 17.8. Kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava joko läsnä- tai poissaolevaksi sekä syys- että kevätlukukaudelle ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, hän menettää yliopistolain mukaan tutkinnonsuoritusoikeutensa ja hänen tulee hakea akatemialta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi sekä suorittaa uudelleenkirjoittautumismaksu.

Kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat perustutkinto-opiskelijat kuuluvat automaattisesti Taideyliopiston ylioppilaskuntaan (TaiYo), ja ilmoittautumisen yhteydessä heidän on maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös tohtoriopiskelijat, yli 3 kuukautta Taideyliopistossa viipyvät vaihto-opiskelijat ja erillisiä opettajan opintoja suorittavat opiskelijat ovat halutessaan lämpimästi tervetulleita liittymään TaiYo:n jäseneksi maksamalla jäsenmaksun. TaiYo:n jäsenmaksu lukuvuonna 2015–2016 on perustutkintotason opiskelijoille 112 € (56 €/lukukausi) ja tohtoriopiskelijoille 40 € (20 €/lukukausi; tohtoriopiskelijat eivät voi käyttää YTHS:n palveluita). Perustutkinto-opiskelijoiden jäsenmaksu sisältää viime vuoteen nähden 12 euron korotuksen, joka johtuu lähinnä YTHS:n terveydenhoitomaksun korotuksesta; lisätietoa asiasta osoitteessa http://taiyo.fi/jasenille/jasenmaksu/ .

Jäsenmaksun maksaminen onnistuu kaikkein helpoimmin WebOodissa, jossa voi ilmoittautua samalla myös läsnäolevaksi eikä muuta ilmoittautumista enää tarvita (myös Kuvataideakatemian opiskelijat voivat nyt käyttää WebOodia, weboodi.uniarts.fi). Jos WebOodin käyttö ei onnistu, voi jäsenmaksun maksaa myös pankkisiirtona tai käteisellä tai kortilla TaiYo:n toimistoon (korttimaksusta peritään 2,75 % maksutapalisä); tällöin pitää kuitenkin toimittaa vielä erillinen ilmoittautumislomake ja maksukuitti oman akatemian opintopalveluihin, jotta ilmoittautuminen rekisteröityy. Jäsenmaksun mukana voi maksaa myös vapaaehtoisen kehitysyhteistyömaksun 5 €, jolla tuetaan kehitysmaiden koulutusolojen parantamista.

Tarkemmat tiedot jäsenmaksusta ja sen maksamisesta eri tavoilla löytyvät TaiYo:n nettisivuilta osoitteesta http://taiyo.fi/jasenille/jasenmaksu. Kaikissa jäsenmaksuun liittyvissä kysymyksissä voi aina myös ottaa yhteyttä TaiYo:n toimistoon (puh. 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi).


4. TaiYo:n toimisto kesälomilla 1.6. alkaen

TaiYo:n toimisto (Nervanderinkatu 13, 4. krs) on avoinna normaalisti (ma, ti, to, pe klo 11-13, ke klo 14-18) vielä toukokuun loppuun eli käytännössä perjantaihin 29.5. asti. Toimisto kokonaan suljettu kesä- ja heinäkuun ajan ja aukeaa jälleen maanantaina 3.8. Kesäloman aikana myös toimiston puhelin on poissa käytöstä ja sähköpostiin taiyo-toimisto@uniarts.fi vastataan viiveellä. Alkusyksyn tarkemmat aukioloajat ja tiedot mm. lukuvuositarrojen jaosta päivitetään TaiYo:n nettisivuille kesäkuussa.

 
5. Etsitään koulutusta käsittelevää seminaaritaidetta!

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore järjestää taidealojen korkeakoulutusta käsittelevän seminaarin 15.10. yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. Asiasisällön lisäksi seminaariin toivotaan myös opiskelijoiden tekemää taidetta. Tätä varten tilaamme tapahtumaan teossarjan, joka koostuu joko kahdesta viidentoista minuutin tai kolmesta kymmenen minuutin mittaisesta esityksestä/teoksesta. Teossarjan osat voivat olla joko yhden tai useamman ihmisen toteuttamia ja ne voivat edustaa yhtä tai useampaa taiteenalaa. Toiveenamme on, että teokset ottaisivat tavalla tai toisella kantaa seminaarin tematiikkaan eli taidealojen koulutukseen. Taiteellisesta kontribuutiosta maksetaan asianmukainen korvaus.

Tiedustelut: taija.roiha@cupore.fi


 
***********************

På svenska


1. FSFs och SAMOKs uttalande om regeringsprogrammet (bara på finska)


2. Unisports sporttjänster fortsätter på hösten (bara på finska)3. Anmälan till läsåret 2015-2016 har börjat

Anmälan till läsåret 2015-2016 vid Konstuniversitetet började fredagen den 15 maj 2015 och går ut måndagen den 17 augusti 2015. Alla studerande ska antingen närvaroanmäla sig eller frånvaroanmäla sig samt anmäla sig till både höst- och vårterminen inom utsatt tid. En studerande som inte har gjort läsårsanmälan förlorar enligt universitetslagen rätten att avlägga examen och måste hos akademin anhålla om rätt att återuppta studierna samt betala en återinskrivningsavgift.

Samtliga grundexamensstuderande (som avlägger kandidat- eller magisterexamen) som närvaroanmält sig hör automatiskt till Konstuniversitetets studentkår och ska i samband med anmälan betala studentkårens medlemsavgift. Forskarstuderande, utländska utbytesstuderande som studerar minst tre månader vid Konstuniversitetet samt studerande som avlägger separata pedagogiska studier för lärare eller separata studier i det ämne som undervisas kan om de vill bli medlemmar i studentkåren när som helst under läsåret genom att betala studentkårens medlemsavgift. Studentkårens medlemsavgift läsåret 2015–2016 är 112 € för studerande på grundexamensnivå (56 €/termin) och 40 € för forskarstuderande (20 €/termin, SHVS hälsovårdstjänster ingår inte).

Allra lättast går det att betala kåravgiften via WebOodi, där du samtidigt kan göra din närvaroanmälan och sedan inte behöver göra några andra anmälningar (också studerande vid Bildkonstakademin kan nu använda WebOodi, weboodi.uniarts.fi). Om du inte kan betala och anmäla dig via WebOodi kan kåravgiften till KonSt också betalas med bankgiro eller kontant och med kort till KonSts kansli – men i så fall ska du också föra anmälningsblanketten och kvittot på betald medlemsavgift till studietjänster på din egen akademi, annars registreras inte din anmälning! Samtidigt som du betalar medlemsavgift kan du också betala en frivillig utvecklingssamarbetsavgift på 5 € som används för att förbättra utbildningsförhållandena i utvecklingsländer.

Mera info om medlemsavgiften finns på KonSts webbsida http://taiyo.fi/pa-svenska/medlemsavgift. Du kan alltid kontakta också KonSts kansli (tfn 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi) om du har frågor gällande medlemsavgiften.


4. KonSts kansli på sommarlov fr.o.m. 1.6

KonSts kansli (Nervandersgatan 13, 4 vån.) har öppet enligt normala öppettider (må, ti, to, fr kl. 11-13, on kl. 14-18) t.o.m. slutet aj maj (dvs fredagen 29.5). Kansliet är helt stängt i juni och juli och har öppet igen fr.o.m. måndagen 3.8. Under sommarlovet är också kansliets telefon ur bruk och e-poster till adressen taiyo-toimisto@uniarts.fi svaras med fördröjning. Mera info om höstens öppettider och t.ex. läsårsdekaler uppdateras på KonSts webbsidor i juni.


5. Konstverk som behandlar utbildning sökes för seminarium (bara på finska)**********************************

In English


1. SYL and SAMOK: Students hit very hard by the new government (only in Finnish)


2. Unisport's sport services available also in the future (only in Finnish)


3. Enrolment for the academic year 2015-2016 has begun


The enrolment for the academic year 2015-2016 began on Friday, 15 May 2015 and ends on Monday, 17 August 2015. By the end of the enrolment period, all students must register as either attending or not attending the autumn and spring semesters. If a student fails to enrol for the academic year, he or she will lose the right to study and needs to apply to the academy in question for a right to be re-admitted as a student (Universities Act). He or she will also need to pay a re-enrolment fee.

All basic degree students (bachelor's or/and master's degree students) who register as attending automatically become members of the University of the Arts Student Union and must pay the student union membership fee when enrolling. Doctoral students, international exchange students who attend the University of the Arts Helsinki for more than 3 months, and students who are pursuing separate teachers' pedagogical studies or separate subject studies can also join the Student Union at any point in the academic year by paying the student union membership fee. The membership fee in the academic year 2015­–2016 is 112 € for basic degree students (56 € per semester) and 40 € for doctoral students (20 € per semester, Finnish Student Health Services not included).

The easiest way to pay the student union membership fee is via WebOodi: at the same time, you can enrol as attending and, after that, no other enrolment process is necessary (WebOodi is now also available for Academy of Fine Arts students, weboodi.uniarts.fi). If paying and enrolling on WebOodi is not possible for you, you can pay the membership fee by bank transfer or in cash or by card to the Student Union office – please note that in this case you must submit a printed enrolment form and a receipt for your membership fee payment to your academy’s study services in order to ensure your registration as attending! Together with the student union membership fee, you can also pay a voluntary development cooperation fee of 5 € to promote the educational environments in developing countries.

For more information on the membership fee, please go to ArtSU’s webpage at http://taiyo.fi/in-english/student-union-fee. You are also always welcome to contact the Student Union office (tfn 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi) with any questions concerning the membership fee.


4. ArtsU’s office on summer holiday from June 1 onwards

ArtSU’s office (Nervanderinkatu 13, 4th floor) is open normally (Mon, Tue, Thu, Fri 11-13, Wed 14-18) until the end of May. After that, the office is closed during June and July and is open again from August 3 onwards. During the holidays, also the office phone is out of use and e-mails to taiyo-toimisto@uniarts.fi will be answered with a delay. Exact opening hours for the Autumn term and information on term stickers will be updated on ArtsU’s webpage in June.


5. Artworks dealing with education wanted for a seminar (only in Finnish)
 
Copyright © 2015 Taideyliopiston ylioppilaskunta, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp