Copy
Lees deze nieuwsbrief in uw browser
Raad voor de leefomgeving en infrastrctuur
RLI NIEUWSBRIEF 21/07/16

Opgaven voor duurzame ontwikkeling

Hoofdlijnen uit vier jaar advisering door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Op 19 juli 2016 bracht de raad de publicatie ‘Opgaven voor duurzame ontwikkeling: Hoofdlijnen uit vier jaar advisering door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur’ uit. Hierin beschrijft de raad vijf grote transformaties die met voorrang opgepakt moeten worden om de duurzame ontwikkeling van Nederland gestalte te geven en doet verschillende aanbevelingen hoe deze kunnen worden bereikt.De raad besteedde bijzondere aandacht aan vijf noodzakelijke transformaties:
 • de transitie naar een circulaire economie
 • de energietransitie
 • de verduurzaming van het landelijk gebied
 • de versterking van de kracht van stedelijke regio’s
 • de transformatie van vastgoed in de stad
Voor meer informatie over ‘Opgaven voor duurzame ontwikkeling’ kunt u contact opnemen met Erik Schmieman via erik.schmieman@rli.nl

Lees de publicatie : ‘Opgaven voor duurzame ontwikkeling: Hoofdlijnen uit vier jaar advisering’

Evaluatie eerste zittingsperiode Rli

De Kaderwet adviescolleges geeft aan dat de Rli elke vier jaar een evaluatie moet uitvoeren. Op 1 augustus 2016 eindigt de eerste zittingstermijn (2012-2016) van de raad. Het bureau Berenschot heeft over deze eerste termijn de evaluatie uitgevoerd. De raad zal de aanbevelingen uit deze evaluatie als input gaan gebruiken voor de start van de nieuwe raadsperiode.

De evaluatie bestaat uit de volgende punten:
 • toetsing op het behalen van de beoogde doelen bij de oprichting van de Rli
 • beoordeling van de kwaliteit van de adviezen en andere producten die door de Rli zijn geleverd (efficiëntie en effectiviteit)
De vier aanbevelingen uit het rapport zijn:
 1. Formuleer een aantal concrete (strategische) onderwerpen, waar de Rli de komende vier jaar over wil gaan adviseren. Dit heeft als doelen om echt agenderend te zijn, om helder te maken op welke thema’s stakeholders de komende jaren adviezen kunnen verwachten en om gericht af te stemmen met andere adviesorganen.
 2. Besteed in elk adviestraject nadrukkelijker aandacht aan de gewenste nazorg. Benut eventuele nieuw momentum om adviezen opnieuw onder de aandacht te brengen, ook bij het parlement.
 3. Zorg voor een goede balans tussen strategische advisering en concrete advisering.
 4. Profileer de Rli door vaker zelfstandig adviesonderwerpen te agenderen, die (nog) geen aandacht hebben van departementen of controversieel zijn.
Op 19 juli 2016 heeft de raad de evaluatie uitgebracht en aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider via nicole.van.buren@rli.nl

Lees de evaluatie ‘Continu positioneren’ van Berenschot

Lees meer over de Kaderwet adviescolleges

‘Towards a Circular Economy: The Role of Dutch Logistics Industries and Governments’
 

Artikel naar aanleiding van adviezen over Nederlandse logistiek en circulaire economie

Op 8 juli 2016 is het artikel ‘Towards a Circular Economy: The Role of Dutch Logistics Industries and Governments’ in het wetenschappelijke tijdschrift Sustainability gepubliceerd. Naar aanleiding van de Rli-adviezen ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’ en ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ hebben Rob van der Heijden, Frank Witlox, Marjolein Demmers en Nicole van Buren dit artikel geschreven.

Abstract: While there is great potential in the chief values and prospects of a circular economy, this alone will not bring the circular economy to market or scale. In order for a circular economy to materialize, an integrated approach that focuses on a long-term system change or transition is required. To set the change process in motion, many (public and private) players (companies, authorities, citizens, and research institutions) need to be involved. Among the many stakeholders, a genuine enabler to implement a successful and sustainable circular strategy is the logistics industry. Given that The Netherlands is used as a case study, in this paper, we focus on the Dutch logistics industry and how this industry can contribute to the broader Dutch agenda to realize a more circular economy. It implies looking at the specific transition agenda for the logistics industry in relation to a circular economy, what barriers may exist that might hamper such a transition, and how public policy-makers are dealing with and can tackle these barriers.
 

About the authors

Marjolein Demmers:  Dutch Sustainable Business Association (De Groene Zaak), Council for the Environment and Infrastructure (Rli)
Nicole van Buren:  Council for the Environment and Infrastructure (Rli)
Rob van der Heijden:  Nijmegen School of Management, Radboud University Nijmegen
Frank Witlox:  Department of Geography, Ghent University, Department of Geography, University of Tartu
 
Lees het artikel Towards a Circular Economy: The Role of Dutch Logistics Industries and Governments

Lees meer over het advies ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last

Lees meer over het advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’
 
Share
Share
Tweet
+1
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur.

Rli - Oranjebuitensingel 6 - Den Haag - www.rli.nl - info@rli.nl
linkedin - facebook - twitter - youtube - flickr

Meld mij af voor deze nieuwsbrief