Copy
Lees deze nieuwsbrief in uw browser
Raad voor de leefomgeving en infrastrctuur

UITNODIGING PRESENTATIE EN DISCUSSIEBIJEENKOMST 'TECHNOLOGIE OP WAARDE SCHATTEN - EEN HANDREIKING'

10 maart 2017, 11:30-15:00 uur, Den Haag

Ik kom
Ik kom niet
Op 10 maart 2017 presenteert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn handreiking ‘Technologie op waarde schatten’. U bent van harte uitgenodigd om aan deze bijeenkomst deel te nemen.
 

Over de publicatie

Technologie is alom aanwezig en ontwikkelt zich voortdurend. Technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden en veranderen op allerlei manieren de samenleving en onze leefomgeving. De ontwikkelingen gaan snel, laten zich lastig voorspellen en de gevolgen zijn moeilijk te overzien. We zien daarbij uiteenlopende opvattingen over de toepassing van technologie. Sommigen voelen zich overvallen, anderen zien vooral kansen. Technologie verandert de samenleving en de samenleving verandert technologie.
De Rli presenteert op 10 maart een handreiking die een systematisch gesprek in politiek en samenleving faciliteert om technologie op waarde te schatten. In de handreiking richt de raad zich in het bijzonder op de leefomgeving en geeft hij aandachtspunten voor sturing door de overheid.
 

Programma

De voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, en raadslid Niels Koeman zullen de handreiking presenteren en overhandigen aan de secretaris-generaal van Economische Zaken, Maarten Camps. We nodigen u vervolgens uit om in drie tafelgesprekken de toepasbaarheid van de handreiking te verkennen. U analyseert aan verschillende tafels de mogelijke gevolgen van een aantal technologische ontwikkelingen en hanteert daarbij de beoordelingscyclus uit de handreiking. De gesprekken worden afgewisseld met een aantal pitches over technologie.
  • Onderzoek hoe je het gesprek over technologie en samenleving kunt voeren.
  • Ontdek hoe uiteenlopende en soms controversiële waarden van technologie boven tafel komen.
  • Ervaar hoe een breed gesprek inspireert om die uiteenlopende waarden te vatten in nieuwe ontwerpopgaven voor technologie of in manieren waarop samenleving en overheid kunnen omgaan met nieuwe technologie.
U ontvangt bij aanmelding uiterlijk één week van te voren het definitieve programma.
 

Aanmelding

Wilt u de bijeenkomst bijwonen, dan kunt u zich tot uiterlijk 3 maart aanmelden via de bovenstaande antwoordknoppen. Meld u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Mirjam van Gameren, mirjam.vangameren@rli.nl

Lees meer over de publicatie 'Technologie op waarde schatten'
 

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats op de HSD Campus.
Wilhelmina van Pruisenweg 104 | 2595 AN Den Haag
Telefoon: 070 204 5180

Parkeerplaatsen zijn beperkt aanwezig. De locatie is goed bereikbaar met het OV.
Klik hier voor een routebeschrijving.

Tijd: 11:30-15:00 uur (inloop met koffie/thee vanaf 11:30 uur, om 13:00 uur wordt een broodjeslunch geserveerd).


Wij hopen u op 10 maart te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet, 
mr. H.M.Meijdam (voorzitter Rli) en dr. R.Hillebrand (algemeen secretaris Rli)

Twitter mee met #nieuwetechnologie
 
Share
Share
Tweet
+1
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur.

Rli - Bezuidenhoutseweg 30 - Den Haag - www.rli.nl - info@rli.nl
linkedin - facebook - twitter - youtube - flickr

Meld mij af voor deze mailing