Copy

NIEUWSBRIEF STEP februari 2017

Bekijk deze nieuwsbrief online via je browser

In deze nieuwsbrief:

  • Computerles Hatert
  • Pilot project DOEN?!
  • Netwerkbuddy's
  • Vacature coördinator vrijwilligersprojecten
  • Start fietsles maart
  • Vrijwilligers vacature
  • Internationale vrouwendag 8 maart
  • Start extra taalgroep in Hatert
  • Participatieverklaring

Computerles Hatert

Iedere dinsdagochtend kunnen mensen wijkcentrum Hatert binnenlopen om te leren werken met de computer. De cursus is gericht op mensen die digibeet zijn, dus met weinig of geen ervaring met computers. In de lessen leer je, onder deskundige begeleiding, hoe je met de muis werkt, hoe je een e-mail opstelt en verstuurt, hoe je elektronisch je bankzaken regelt, enzovoort. Er is deskundige begeleiding aanwezig die ook kan assisteren als men bijvoorbeeld Nederlands wil oefenen via online programma’s op de computer. De lessen zijn steeds van 09.00 tot 11.00 uur en van 11.00 tot 13.00 uur en vinden plaats in de bibliotheek in het wijkcentrum Hatert. Je hoeft je van tevoren niet op te geven. Dus heb je interesse, kom dan langs en draai eens een les mee. Tot de zomer is deelname gratis. Adres: Couwenbergstraat 22, Nijmegen. Wilt u meer informatie dan kunt u ook bellen: 024-3233235 STEP heeft ook een computerinloop op de maandag en dinsdagmiddag op de hoofdlocatie: Derde van Hezewijkstraat 6, Nijmegen en op vrijdagochtend in Neerbosch Oost in Wijkcentrum de Schalmei, Symfoniestraat 204, Nijmegen.

 

Pilot project DOEN?!

STEP heeft zich aangesloten bij het project DOEN?!, dat staat voor Digitale Overheid, En Nu?!. Dit is een landelijk pilot project gericht op het ontwikkelen van een methodiek voor docenten digitale vaardigheid. Doel van het project is dat de docenten competenties verwerven zodat zij op een coachende manier laaggeletterden digitale vaardigheden aan kunnen leren. Daarnaast is het belangrijk dat de docenten deelnemers kunnen ondersteunen om verdere stappen te maken in hun leven.
Bij STEP gaat een aantal vrijwilligers (docenten digitale vaardigheid) in dit project participeren. In de regio werkt STEP hierin samen met Stichting Lezen & Schrijven, ROC Nijmegen en ROC Rijn IJssel. Deze pilot wordt afgerond in juni 2018.

Netwerkbuddy's  


In 2017 zal STEP ongeveer 35 vergunninghouders (nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond) in groepjes van 2 tot 3 personen koppelen aan zogenoemde netwerkbuddy’s. De netwerkbuddy’s gaan de deelnemers kennis laten maken met de stad Nijmegen en de aanwezige voorzieningen. Tevens gaan ze hen helpen om aansluiting te vinden bij activiteiten, verenigingen en buurtbewoners op basis van wederzijdse interesses.
Het accent van de netwerkbuddytrajecten ligt op zelfredzaamheid, participatie en wederkerigheid. Uitstroom naar vervolgactiviteiten wordt uitdrukkelijk beoogd. Daarnaast zullen netwerkbuddy’s worden gestimuleerd om netwerkbuddy te worden voor andere vergunninghouders. In dit project werkt samen met de HAN International Business Languages. De enthousiaste studenten worden als buddy gekoppeld en oefenen met de deelnemers de Nederlandse taal en doen zo meer kennis op van verschillende culturen.
Op de Facebook pagina van STEP kun je zien hoe de eerste kennismaking is verlopen.

Vacature coördinator vrijwilligersprojecten


Door uitbreiding van haar activiteitenaanbod en het aantal benodigde vrijwilligers is STEP per direct op zoek naar een coördinator vrijwilligersprojecten. Meer informatie is te vinden op onze website.
 
Start fietsles maart

In de tweede week van maart gaan de fietslessen weer van start. Voor cursisten die al een cursus volgen bij STEP is de fietsles gratis. Voor nieuwe cursisten kost de fietsles 35 euro voor 12 bijeenkomsten. Geïnteresseerden kunnen zich nu al inschrijven bij de administratie of bellen met 024 3233235. 

Vrijwilligers vacatures


Naast de vacature voor coördinator vrijwilligersprojecten zijn we ook op zoek naar vrijwilligers. We zoeken naar zowel taaldocenten als taalcoaches. Kijk op de website voor alle actuele vacatures.
 

Internationale vrouwendag


Dit jaar organiseert STEP weer samen met OKC Samsam een feestelijk evenement op Internationale Vrouwendag. Op 8 maart van 9.15 uur tot 13.00 uur is het zo ver. De ochtend vindt plaats bij STEP. Omdat het verkiezingsjaar is zal er extra aandacht besteed worden aan vrouwenrechten. Er zullen diverse workshops gegeven worden zoals bijvoorbeeld: Rechten m/v, Omgaan met geld, Fietsreparatie, Werk zoeken in Nederland,  Bloemschikken, Geheugentraining en Yoga. Op deze ochtend zijn net als vorig jaar zowel mannen als vrouwen welkom. We vragen iedereen wat lekkers mee te nemen zodat we na de workshops samen kunnen lunchen.

Start extra taalgroep in Hatert

Er is zo veel animo in Nijmegen Zuid voor ons taalaanbod dat we voldoende aanmeldingen hebben om een nieuwe groep te starten. Deze groep start na de voorjaarsvakantie.
Belangstellenden kunnen altijd bellen of binnenlopen bij STEP voor meer informatie: 024-3233235

Participatieverklaring


Afgelopen december ondertekenden 80 statushouders, evenals burgemeester Bruls en wethouder Frings, in het stadhuis in Nijmegen de participatieverklaring. Met de ondertekening van de participatieverklaring, verklaart de nieuwkomer de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving te respecteren en er een actieve bijdrage aan te leveren. Kernwaarden van de Nederlandse samenleving zijn: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.
Voordat deelnemers de verklaring ondertekenden hebben zij allen een training gevolgd bij STEP of bij Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. STEP heeft met de gemeente de afspraak om in totaal 240 trajecten te verzorgen. De training bij STEP bestaat uit 4 workshops waarin statushouders kennis maken met de onder andere democratische rechtstaat, cultuur en culturele verschillen.
Vrijdag 24 februari tekent weer een volgende groep deelnemers van de  training de participatieverklaring.

 
STEP wordt gesteund door het Oranje Fonds
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email

uitschrijven voor deze nieuwsbrief    update mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp