Copy

NIEUWSBRIEF STEP december 2016

Bekijk deze nieuwsbrief online via je browser

Kerstmarkt

Komt allen naar de leukste kerstmarkt van Nijmegen! Dit jaar is er weer een kerstmarkt in Nijmegen Oud-West . Ook cursisten van STEP doen mee met een aantal kramen op het pleintje voor het STEP- gebouw aan de Derde van Hezewijkstraat. De kerstmarkt is op 14 december en duurt van 16:00 uur tot 21:00 uur. Op ons pleintje verkopen cursisten lekkernijen uit verschillende internationale keukens. Daarnaast zorgen ze voor de tentoonstelling van Russische en Mexicaanse kerstfiguren/spullen. Cursisten verkopen ook (eigen gemaakte) kerstspullen, tassen, handwerk en sieraden uit Togo, Kenia, Polen en Syrië. Gastvrouwen uit de taalgroepen schenken Turkse koffie, Chinese thee en Marokkaanse thee. Iedereen is van harte welkom bij de kerstmarkt.

Participatieverklaring 


Vorige week sloot de tweede groep met succes de training over de Nederlandse kernwaarden af. Dit deden ze door hun handtekening op de participatieverklaring te zetten. Deze week sluit de derde groep het traject af. Op 22 december volgt een feestelijke eindbijeenkomst op het stadhuis waarbij de deelnemers van alle groepen nog eens gezamenlijk en officieel de verklaring ondertekenen. Wethouder Bert Frings zal ook aanwezig zijn. In januari 2017 gaan de volgende drie groepen van start.

Bij het ondertekenen verklaart de nieuwkomer dat hij/zij kennis heeft genomen van de Nederlandse normen en waarden en deze ook zal respecteren. Vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie staan hierbij centraal. Voor alle nieuwkomers geldt dat hiervan kennis nemen belangrijk is om mee te doen in de Nederlandse samenleving. Daarom streeft kabinet ernaar om per 1 juli 2017 de participatieverklaring op te nemen in de Wet inburgering. Het participatieverklaringstraject is dan verplicht voor alle nieuwkomers, voor asielmigranten, maar ook voor migranten die komen in het kader van gezinsvorming of gezinshereniging. Deze groep heeft het traject al doorlopen, de deelnemers geven aan dat het leerzame en inspirerende bijeenkomsten waren!

Oproep: maatjes gezocht
STEP is op zoek naar mensen die graag taalcoach willen worden. Een taalcoach begeleidt een deelnemer op individuele basis. De deelnemers komen uit de hele wereld. Ze hebben verschillende culturele achtergronden en ook hun niveau is divers. De taalcoach begeleidt de deelnemer op weg naar of bij de deelname aan een maatschappelijke activiteit zoals sport, werk of vrijwilligerswerk. De taalcoach stimuleert de deelnemer om de Nederlandse taal zo veel mogelijk in het leven van alledag toe te passen en oefent daarom samen met de deelnemer de taal in verschillende praktijksituaties, bijvoorbeeld door samen koffie te gaan drinken of een sollicitatiegesprek voor te bereiden. De taalcoach legt de nadruk op zelfwerkzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid.
Het traject duurt een half jaar en bestaat uit één bijeenkomst per week. STEP biedt de taalcoaches maatschappelijk relevant werk in een plezierige, inspirerende werkomgeving, een inwerkperiode, professionele begeleiding, interne scholing, goede voorzieningen (zoals een documentatieruimte en werkstations) en een vrijwilligersvergoeding. Wil je meer informatie: bel 024-3233235 of meldt je aan via het formulier op onze website.

Docenten gezocht


Naast taalcoaches is STEP op zoek naar vrijwilligers die Nederlandse taalles aan een groep willen geven.  Als taaldocent doe je maatschappelijk relevant werk in een plezierige, inspirerende werkomgeving. STEP biedt een inwerkperiode, professionele begeleiding en interne scholing. Ook zijn er binnen STEP goede voorzieningen zoals een documentatieruimte en werkstations. Docenten ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
De deelnemers zijn afkomstig uit de hele wereld en hebben diverse culturele achtergronden. Ze kunnen taallessen volgen op verschillende niveaus. De taaldocent moet kunnen aansluiten bij het niveau en het tempo van de deelnemers en ze stimuleren om van daaruit zelf stappen te zetten. Dat doet de docent met behulp van onze taalmethodes en activerende werkvormen, zoals rollenspellen, praktijkopdrachten, excursies en voorlichtingsbijeenkomsten. De taaldocent moedigt de deelnemers aan om het Nederlands zo veel mogelijk in de praktijk toe te passen, zodat ze zelfstandig kunnen participeren in de samenleving (culturele activiteiten, sport, ouderparticipatie in het onderwijs, vervolgopleiding, vrijwilligerswerk of werk). Een docent bij STEP besteedt ongeveer één à twee dagdelen van drie uur gedurende één cursusjaar. Daarnaast is voorbereidingstijd nodig voor de lessen en voor het (digitaal) verzorgen van de bijkomende administratie. Wij vragen docenten zich tenminste voor de duur van het aanstaande of aangevangen cursusjaar aan onze organisatie te verbinden. Wil je meer informatie: bel 024-3233235 of meldt je aan via het formulier op onze website.

Fietslessen " het is elke keer weer bijzonder om te zien hoe blij cursisten zijn als het ze lukt om te fietsen"


De fietslessen van het najaar zijn afgesloten. Degenen die nu op eigen houtje aan het verkeer kunnen deelnemen hebben een certificaat ontvangen. Na de winterstop gaan we weer met een nieuwe cursus fietsen van start. De cursus bestaat uit twaalf lessen van 1,5 uur. Eerst een half uur verkeersles en dan een uur in de praktijk oefenen.  In de les oefen je op fietsen van STEP.
Nieuwe cursisten kunnen zich aanmelden telefonisch of via de website. Voor cursisten die bij ons les volgen is dat gratis. Geïnteresseerden kunnen altijd een proefles nemen. De fietslessen starten in het voorjaar (half maart 2017) weer. Bij voldoende aanmeldingen start er ook een groep in Hatert.

Kerstgroet


Tot slot wensen wij iedereen een heel vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. 

 
STEP wordt gesteund door het Oranje Fonds
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email

uitschrijven voor deze nieuwsbrief    update mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp