Copy
Bekijk deze email in uw eigen browser

Uitnodiging netwerkbijeenkomst '3xG: Geletterd > Gezondheidsvaardig> Gezond'

Dinsdag 22 november 2016 | 13.30-17:30 uur


Direct aanmelden
Dit is een gezamenlijke bijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en de Alliantie gezondheid en geletterdheid. Partners van beide allianties kunnen zich aanmelden. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Bij grote belangstelling krijgen partners voorrang. 

Hoe ziet het programma eruit?

13:30 Inloop en registratie met koffie en thee  
14.00 Plenair programma in de Expositieruimte
15.00 Pauze
15.15 Interactieve sessies
 1. Workshop ‘Taal voor het Leven maakt gezonder’
 2. Workshop ‘Dataverzameling in (gezondheidszorg)onderzoek en praktijk: hoe exclusief zijn we?’
 3. Thematafels

16.30 Plenaire terugkoppeling, gelegenheid tot
          uitwisselen goede voorbeelden en tips en
          netwerkborrel in de Expositieruimte 

TIJD

13.30-17:30 uur  

LOCATIE

Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
Den Haag (achter Den Haag Holland Spoor) 


AANMELDEN

tot 10 november 2016 

Plenair programma

Welkom
Son Burgers, directeur faculteit Gezondheid, Voeding en Sport, Haagse Hogeschool

Opening 
Dagvoorzitter Hans Christiaanse van Alles is gezondheid…

Laaggeletterdheid als risicofactor voor gezondheid 
Maurice de Greef, gastprofessor laagopgeleiden & laaggeletterden van Vrije Universiteit Brussel / extern onderzoeker van Maastricht University

Zorg op maat in de huisartsenpraktijk
Eldine Oosterberg, huisarts & wetenschappelijk medewerker van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Vertoning filmpjes van Taalambassadeurs  

Interactieve sessies

 1. Workshop  ‘Taal voor het Leven maakt gezonder’
  Een interactieve workshop over Taal voor het Leven als oplossing voor laaggeletterdheid. Wat houdt dit ondersteuningsprogramma van Stichting Lezen & Schrijven in? Hoe vullen de samenwerkingspartners Antes en GGD Gelderland Zuid de aanpak van laaggeletterdheid in? Laat u inspireren. Doe ideeën op over het verbeteren van de gezondheid van laaggeletterden in uw organisatie. En vertel ons wat u daarbij extra nodig heeft!
   
 2. Workshop ‘Dataverzameling in (gezondheidszorg)onderzoek en praktijk: hoe exclusief zijn we?’
  Als onderzoekers en professionals slagen we er vaak niet in om laaggeletterden of mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden te bereiken of bruikbare gegevens bij deze groep te verzamelen. Wanneer we bijvoorbeeld gebruik maken van vragenlijsten, is niet iedereen in staat om deze te begrijpen en in te vullen. In deze workshop bespreken we waar laaggeletterden, onderzoekers en professionals binnen en buiten de gezondheidszorg tegenaan lopen en komen diverse oplossingsrichtingen aan bod.  
   
 3. Thematafels
  Tijdens deze sessie kunt u aan diverse thematafels met elkaar in gesprek gaan. De ideale manier om ervaringen uit te wisselen en te bekijken hoe u elkaar kunt versterken. U kunt één of meerdere tafels bezoeken. 
  De thema’s zijn: 
 • Patiëntenervaringen en -participatie (werkgroep Alliantie Gezondheidsvaardigheden)
 • Opleiding en onderwijs (werkgroep Alliantie Gezondheidsvaardigheden)
 • Wetenschappelijk onderzoek (werkgroep Alliantie Gezondheidsvaardigheden)
 • E-Health 
 • Gezondheidsvaardigheden internationaal 
 • In gesprek met Taalambassadeurs, (ex-)laaggeletterden van Stichting ABC
Copyright © |2016| Alles is gezondheid... All rights reserved.

Programmabureau Alles is gezondheid...
Stationsplein 139
3818 LE  Amersfoort

Telefoon: 085-4853216
Email: info@allesisgezondheid.nl

uitschrijven van deze emaillijst    aanpassen van uw gegevens

 


This email was sent to f.laouikili@pharos.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Alles is gezondheid... · Stationsplein 139 · Amersfoort, Utrecht 3818 LE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp