Copy
Nieuwsbrief 10 | Vrij Spel - Bouwers
View this email in your browser
Nieuwsbrief 10 Bouwers Vrij Spel - Laatste nieuws voor de vakantie
Juli 2016
 

In deze nieuwsbrief lees je meer over:
  • De herziening van het bestemmingsplan
  • De aanleg van de nieuwe toegangsweg langs de Jan Sluytersstraat
  • Slim omgaan met grond
  • De ophoging van de berm langs de Aadijk
  • De koopovereenkomst en de aangepaste memo Woonsferen
Team Vrij Spel gaat binnenkort op vakantie!
In augustus gaan veel mensen van het Vrij Spel team op vakantie. Die maand is er geen bouwplan-check. Ook duurt de beantwoording van onze Vrij Spel mailbox langer. Wil je op korte termijn advies of een koopovereenkomst afsluiten? Neem dan snel contact met ons op via VrijSpel@s-Hertogenbosch.nl.
Wie wil zijn ervaringen delen op de bouwsoos?
Op donderdag 1 september om 17.00 uur ontmoeten projectontwikkelaars, aannemers, makelaars en gemeente elkaar in de maandelijkse bouwsoos. Het thema van deze bijeenkomst is dit keer Vrij Spel. We zouden het leuk vinden als een aantal zelfbouwers, duobouwers en samenbouwers hun ervaringen met Vrij Spel willen delen. Waarom heb je gekozen voor een kavel op het Jan Sluyterscomplex? Waarom wil je zelf bouwen en wat is je woondroom? Meld je aan via VrijSpel@s-Hertogenbosch.nl.
Herziening ter inzage vanaf 18 juli
Op 12 juli heeft de gemeenteraad de herziening van het bestemmingsplan vastgesteld. Dankzij een snelle publicatie ligt de herziening al vanaf afgelopen maandag 18 juli ter inzage. In de tweede week van september weten we of omwonenden een beroep en/of voorlopige voorziening hebben ingediend op dit plan. Zo ja, dan moeten we opnieuw naar de Raad van State. Zo nee, dan zijn het bestemmingsplan en de herziening onherroepelijk.
Na de bouwvak: start aanleg toegangsweg 
Het plangebied van Vrij Spel wordt in 2 fasen bouwrijp gemaakt. Fase 1 start direct na de bouwvak. De weg parallel aan de Jan Sluytersstraat met de nieuwe toegangen worden dan aangelegd. Ook worden oude kavels en leidingen onder de voetbalvelden verwijderd. Begin september weten we of mogen starten met fase 2. Op de plek van de toekomstige Hertogweg wordt een bouwweg aangelegd. Hieronder komen nieuwe kabels en leidingen en de riolering.
Slim omgaan met grond
Hoe kunnen we onnodig bouwverkeer voorkomen? Hoe kunnen we een steentje bijdragen om het milieu zo min mogelijk te belasten? En hoe beperken we de kosten die jullie kwijt zijn om vrijkomende grond te laten keuren en af te voeren?  Kortom, hoe kunnen we slim omgaan met de grond? Dit doen we op twee manieren: het hergebruik van grond binnen jullie eigen kavel en het hergebruik van grond binnen het totale plangebied. Op het Jan Sluyterscomplex komt een tijdelijk gronddepot. Lees meer...
Berm Aadijk wordt opgehoogd
Het waterschap Aa en Maas heeft besloten om de berm tussen de Aadijk en de sloot op te hogen. Het waterschap doet dit omdat de huidige berm slecht berijdbaar is voor onderhoud, vooral in natte periodes. Ook zorgt de ophoging ervoor dat de Aadijk nog robuuster is als waterkering. De werkzaamheden duren enkele weken en vinden waarschijnlijk dit najaar plaats.
Binnenkort een koopovereenkomst?
Als het bestemmingsplan onherroepelijk is, heb je nog maximaal twee maanden de tijd om de koopovereenkomst af te sluiten. Eerder afsluiten mag ook. Dat kan nu al. Er wordt een voorbehoud gemaakt dat de grond pas kan worden geleverd als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Let erop dat je de tweede waarborgsom meteen moet betalen.
De model-koopovereenkomst is op enkele punten aangepast. Download hier de aangepaste versie.
Foutjes memo Woonsferen hersteld
In de memo Woonsferen van juli 2015 stonden enkele foutjes bij de woonsfeer Natuurlijk. Deze foutjes zijn hersteld. Ook zijn alle kavels ingetekend op de tekening met woonsferen. Je ziet nu precies binnen welke woonsfeer jouw kavel valt. De aangepaste memo Woonsferen van juni 2016 wordt de bijlage van de koopovereenkomst.
 
Download hier de aangepaste memo Woonsferen
Copyright © 2016 Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel, All rights reserved. 
Je ontvangt deze mail omdat je je eerder hebt ingeschreven om op de hoogte te blijven via de website www.VrijSpel-sHertogenbosch.nl. 

Ons postadres is: 
Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel
Postbus 12345
5200 GZ  's-Hertogenbosch
Netherlands
unsubscribe from this list    update subscription preferences