Copy
Nieuwsbrief 3 | Vrij Spel - Bouwers - 's-Hertogenbosch 
View this email in your browser

Aanmelden workshop 4

Over 1,5 week vindt workshop 4 van Vrij Spel plaats. Tijdens de workshop gaan we het hebben over de openbare ruimte, de planning en de aanpak van je bouwplan. We hebben nu 78 aanmeldingen binnen. Je kunt je tot as vrijdag 22 januari 12.00 uur bij ons aanmelden via VrijSpel@s-Hertogenbosch.nl
 
Op de wachtlijst? Kom dan ook!
Op dit moment staan er 18 gezinnen op de wachtlijst voor een kavel op het Jan Sluyterscomplex. Met sommigen van jullie zijn we al in gesprek over de vrije kavels A, B en F. Omdat er in de toekomst waarschijnlijk kavels vrij komen, nodigen we iedereen op de wachtlijst uit voor de workshop. Dé kans om je mogelijk toekomstige buren te leren kennen en een stem te hebben in de uitwerking van de openbare ruimte.
 
Waar en hoe laat?

 
 
in sociaal cultureel centrum de Biechten
Vincent van Goghlaan 1 te Rosmalen
 
De inloop is vanaf 13.00 uur en het programma is rond 17.00 uur afgelopen. Daarna is er voor iedereen de gelegenheid om nog na te praten onder het genot van een drankje. Noteer ook workshop 5 in jullie agenda: zaterdag 16 april 2016, zelfde tijd en plek.

 
Waar wil jij jouw inrit?
Tijdens workshop 4 vragen we aan jullie waar je globaal jouw inrit wilt hebben: (ongeveer) in het midden van je kavel, rechts of links van je kavel. Willen jullie hierover nadenken?

Waarom is de plek van jouw inrit belangrijk?
Op workshop 5 presenteren we een uitwerking van de Laan. We willen een mooie woonstraat maken met veel groen en bomen. De plek van de inritten en de bezoekersparkeren spelen daarbij een belangrijke rol.
Ben je niet aanwezig op workshop 4? Geef dan per mail aan VrijSpel@s-Hertogenbosch.nl aan ons door op welke plek je jouw inrit wil hebben.
 
Straatnamen
We zoeken straatnamen: 1 straatnaam voor alle woningen met een voorgevel aan de groenzones en 1 straatnaam voor de woningen aan de Laan, zijstraten en hofjes. Bart, Deborah, Kees en nog vele anderen hebben hun ideeën voor straatnamen op het Jan Sluyterscomplex al aan ons doorgegeven. Tijdens workshop 4 vragen we jouw voorkeur.
Heb jij nog leuke straatnamen? Geef ze voor as vrijdag 22 januari 12.00 uur aan ons door via VrijSpel@s-Hertogenbosch.nl. Lees eerst de criteria waaraan de straatnamen moeten voldoen.
Copyright © 2016 Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel, All rights reserved. 
Je ontvangt deze mail omdat je je eerder hebt ingeschreven om op de hoogte te blijven via de website www.VrijSpel-sHertogenbosch.nl. 
Ons postadres is: 
Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel
Postbus 12345
5200 GZ  's-Hertogenbosch
Netherlands