Copy
Nieuwsbrief 6 | Vrij Spel -Bouwers
View this email in your browser

Op 16 april is het weer zover: de volgende workshop voor alle bouwers van Vrij Spel. Dit keer zijn jullie aan zet. Laat je schetsplan of woonidee zien, geef een pitch, praat met elkaar over de openbare ruimte en jullie erfafscheidingen. Wij geven informatie over het bestemmingsplan en de plan van aanpak. Wil je erbij zijn? Geef je voor vrijdag 8 april op via VrijSpel@s-Hertogenbosch.nl

Wie bouwt waar?
Leer je toekomstige buurtbewoners kennen en krijg een eerste indruk wie zij zijn, wat hun woondroom is en wat zij willen gaan bouwen. Hoe doen we dit? Lees meer>

Inspireer elkaar
Neem jullie schetsplan of woonidee mee of mail ze voor vrijdag 8 april aanstaande naar VrijSpel@s-Hertogenbosch.nl   (max 2 A3 of 4 A4). Dan printen het wij voor je uit. Lees meer>
 
Doe een pitch
Hoe wil jij gaan wonen? Heb je ideeën die je samen met je toekomstige buurtbewoners wilt delen? Of wil je trekker zijn van een gezamenlijk onderzoek of inkoop van bouwmaterialen? Geef een pitch van 5 minuten, aan de hand van een paar concrete vragen. Lees meer>  

Openbare ruimte krijgt langzaam vorm
Een enthousiaste groep van circa 25 mensen zijn samen met Maare en Ruben de afgelopen weken verder gegaan met de openbare ruimte. Ideeën die jullie tijdens de vorige workshop hebben gegeven, zijn besproken. Het thema ‘Boerentuin’ is verder uitgewerkt. Nieuwsgierig? Op 16 april zie je meer. Ook krijg je een toelichting op de uitwerking van de Hertoglaan, de toekomstige centrale laan op het Jan Sluyterscomplex. 

Hoe wordt jouw erfafscheiding?
Hoe denken jullie over erfafscheidingen, schuurtjes of garages die direct grenzen aan de openbare ruimte? Wordt het beplant, gemetseld, hout of maakt het je niet uit? Stem je ideeën af met je toekomstige buren. Heb je mooie plaatjes die duidelijk maken wat jij wil? Neem ze dan mee of mail ze naar VrijSpel@s-Hertogenbosch.nl. Wij printen ze voor je uit.

Informatie over het stappenplan
Na de eerste teleurstelling over het beroep op het bestemmingsplan, zijn we binnen de gemeente volop aan de slag om te kijken hoe we het tijdverlies zo veel mogelijk kunnen beperken. Tijdens de workshop geven we informatie over de vervolgstappen die nog nodig zijn om jouw droomhuis te kunnen realiseren.

Tot 16 april!
Copyright © 2016 Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel, All rights reserved. 
Je ontvangt deze mail omdat je je eerder hebt ingeschreven om op de hoogte te blijven via de website www.VrijSpel-sHertogenbosch.nl. 

Ons postadres is: 
Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel
Postbus 12345
5200 GZ  's-Hertogenbosch
Netherlands
unsubscribe from this list    update subscription preferences