Copy
Nieuwsbrief 8 | Vrij Spel - Bouwers - Gemeente 's-Hertogenbosch
View this email in your browser

Uitspraak Raad van State bekend !

Woensdag 12 mei heeft de Raad van State uitspraak gedaan op het verzoek om een voorlopige voorziening èn op de inhoud van het beroep. Sneller dan verwacht. We weten nu waar we aan toe zijn.

Beroep
Bijna alle onderdelen van het beroep zijn ongegrond verklaard. De bouwregels van het bestemmingsplan blijven hetzelfde. Jullie bouwplannen hoeven dus niet te worden aangepast. Er is één uitzondering: namelijk de manier waarop het parkeren is geregeld.

Nieuw besluit nodig
In het najaar 2015 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan. Toen bleek dat er in de Regels van het bestemmingsplan een directe verwijzing naar het parkeerbeleid moet staan. Het bestemmingsplan was toen al in routing. De parkeerregeling moet worden hersteld door een nieuw besluit van de gemeenteraad.

Voorlopige voorziening
De Raad van State vindt het parkeren erg belangrijk. De voorlopige voorziening blijft helaas in stand totdat het nieuwe besluit van de gemeenteraad in werking is getreden. We gaan nu meteen aan de slag met de voorbereiding van dit besluit. We komen nog terug met een bericht wat dit precies betekent voor de planning.
 
Copyright © 2016 Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel, All rights reserved. 
Je ontvangt deze mail omdat je je eerder hebt ingeschreven om op de hoogte te blijven via de website www.VrijSpel-sHertogenbosch.nl. 

Ons postadres is: 
Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel
Postbus 12345
5200 GZ  's-Hertogenbosch
Netherlands
unsubscribe from this list    update subscription preferences