Copy
Nieuwsbrief 13 | Vrij Spel - Gemeente 's-Hertogenbosch
View this email in your browser
Nieuwsbrief 13 Algemeen – Vrij Spel staat startklaar 
Augustus 2016

Buiten begint steeds meer zichtbaar te worden dat er wat staat te veranderen op het Jan Sluyterscomplex. Maar ook de toekomstige zelfbouw- en samenbouwers van Vrij Spel hebben niet stilgezeten. Zij staan startklaar om hun droomhuis te kunnen bouwen.

 
Voorbereiding bouwrijp maken
De voorbereidingen van het bouwrijp maken zijn in april gestart. Inmiddels is het clubgebouw volledig gesloopt. Ook zijn de bomen die in de weg stonden voor de aanleg van de nieuwe toegangsweg, verplaatst of gerooid. Eind juli heeft de aannemer die het plangebied bouwrijp gaat maken, zijn bouwdepot ingericht.
Na de bouwvak: start aanleg toegangsweg 
Het plangebied van Vrij Spel wordt in 2 fasen bouwrijp gemaakt. Fase 1 start direct na de bouwvak. De weg parallel aan de Jan Sluytersstraat met de nieuwe toegangen worden dan aangelegd. Er komt maar 1 aansluiting: bij de Piet Slagerstraat. Dit was het advies van de omwonenden. Ook worden oude kavels en leidingen onder de oude voetbalvelden verwijderd. In september weten we of mogen starten met fase 2. Op het Jan Sluyterscomplex wordt een bouwweg aangelegd, ter plekke van de toekomstige laan. Hieronder komen nieuwe kabels en leidingen en de riolering.
 
Wat staat er na de zomer te gebeuren?
Het plan voor de openbare ruimte wordt verder uitgewerkt. Samen met omwonenden denken we na over de inpassing van de nieuwe toegangsweg parallel aan de Jan Sluytersstraat. De toekomstige bewoners worden betrokken bij de inrichting van de centrale groenzone. Langs de nieuwe laan komt veel informeel groen en bomen, maar ook parkeerplaatsen voor de bezoekers en inritten naar de privé-parkeerplaatsen. 
Samen sterk
Veel toekomstige bewoners hebben elkaar leren kennen tijdens de workshops. Zo goed, dat sommigen samen gaan bouwen in een groep of als duo. Ook op andere manieren werken ze samen. Zo beheert zelfbouwer Natascha een Facebook-pagina voor Vrij Spel-bouwers. Toekomstige buren Bart en Twan organiseerden een onderzoek naar de draagkracht van de grond. Dit wordt in augustus uitgevoerd.
 
Alle kavels gereserveerd
Begin april waren alle kavels van Vrij Spel ingetekend. Een fantastisch resultaat! Nog even en dan bouwen 3 CPO- en 2 BAT-groepen en 24 zelfbouwers en 12 duobouwers hun droomwoning. Modern, traditioneel, natuurlijk, alles is mogelijk binnen Vrij Spel.
Is er nog kans op een kavel?
Mogelijk moeten sommige mensen helaas afzien van hun reservering. Deze kavels bieden we aan de mensen op onze Vrij Spel wachtlijst. Geïnteresseerd? Download dan hier het inschrijfformulier
Copyright © 2016 Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel, All rights reserved. 
Je ontvangt deze mail omdat je je eerder hebt ingeschreven om op de hoogte te blijven via de website www.VrijSpel-sHertogenbosch.nl. 

Ons postadres is: 
Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel
Postbus 12345
5200 GZ  's-Hertogenbosch
Netherlands


unsubscribe from this list    update subscription preferences