Copy
Nieuwsbrief 5 | Vrij Spel - Bouwers
View this email in your browser

Bestemmingsplan nog niet onherroepelijk

Met spanning hebben we de beroepstermijn van het bestemmingsplan afgewacht. Eind vorige week  ontvingen we bericht van de Raad van State. Er is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. Ook is verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Een teleurstelling voor het projectteam Vrij Spel en voor iedereen die snel zijn droomhuis wil bouwen, want hierdoor kunnen we nog geen omgevingsvergunningen verlenen. Ook moeten we (sommige) werkzaamheden uitstellen om het terrein bouwrijp te maken.

 
Wat nu?
De Raad van State heeft het beroep nog niet aan ons doorgestuurd. We weten nog niet wat de inhoud is van het beroep. De planning voor het vervolg hangt af van twee uitspraken:
  • De Raad van State doet eerst een uitspraak over de voorlopige voorziening. Zij beoordelen of er sprake is van een spoedeisend karakter of niet. Deze uitspraak wordt binnen enkele maanden verwacht.
  • De Raad  van State doet een uitspraak over de inhoud van het beroep. Op dat moment wordt duidelijk of het bestemmingsplan (geheel of gedeeltelijk) onherroepelijk wordt of niet. Deze uitspraak wordt binnen 6 maanden verwacht.
Tijdens workshop 5 op zaterdag 16 april geven we een toelichting van het vervolg, aan de hand van enkele scenario’s die zich kunnen voordoen.
Start voorbereidende werkzaamheden
Sommige werkzaamheden van het bouwrijp maken passen binnen het huidige bestemmingsplan. Om het tijdverlies zoveel als mogelijk te beperken, starten we op korte termijn met enkele van deze werkzaamheden. Een voorbeeld is het verplanten en verwijderen van bomen bij de nieuwe toegangsweg langs de Jan Sluytersstraat. Ook willen we het voormalige clubgebouw gaan slopen.
Aangepaste model-koopovereenkomst
We passen de termijnen in de model-koopovereenkomst aan. Zodra we een nieuwe versie hebben, plaatsen we deze op onze website. Je ontvangt hierover een bericht.
Copyright © 2016 Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel, All rights reserved. 
Je ontvangt deze mail omdat je je eerder hebt ingeschreven om op de hoogte te blijven via de website www.VrijSpel-sHertogenbosch.nl. 
Ons postadres is: 
Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel
Postbus 12345
5200 GZ  's-Hertogenbosch
Netherlands


unsubscribe from this list    update subscription preferences