Copy
Nieuwsbrief 1 | Vrij Spel - Bouwers - 's-Hertogenbosch 
View this email in your browser

Nieuwsbrief voor Bouwers

Voortaan ontvangen jullie twee soorten nieuwsbrieven: een algemene nieuwsbrief die we naar alle Vrij Spel-geïnteresseerden sturen en de nieuwsbrief die wordt verstuurd naar de zelfbouw-, duo- en samenbouwers met een reserveringsovereenkomst. Hierin  lees je informatie die speciaal bestemd is voor jullie. Wil je alleen de nieuwsbrief Bouwers ontvangen? Geef dit door via vrijspel@s-hertogenbosch.nl.
 


De kavelgesprekken zelfbouw zijn klaar! ‘Hoe nu verder?’
Alle kavelgesprekken zijn afgerond. De afgelopen maanden waren heel spannend voor ons allemaal. Het was een hele klus. Maar uiteindelijk is het gelukt om voor veel bouwers een mooie plek te reserveren. Het resultaat mag er zijn: er zijn nog maar 3 zelfbouwkavels beschikbaar! Hier konden wij alleen maar van dromen toen we begin september startten met de kavelgesprekken. Lees meer 

 
 
Samenbouw
In april 2015 zijn de lotingen verricht voor de samenbouwers. Zij zijn daarna aan de slag gegaan met hun haalbaarheidsstudie. Inmiddels hebben alle groepen de reserveringsovereenkomst getekend en zijn sommige groepen al bezig met de uitwerking van hun schetsplan. Er komt een mooie mix woningen: starterswoningen, rijenwoningen, vrijstaande woningen rond een hof, gestapelde woningen in 2 lagen voor 55+ers. Binnenkort stellen enkele leden van de groepen zich voor op onze nieuwe webpagina Bouwers op
www.vrijspel-shertogenbosch.nl.
Vervolg
Een aantal van jullie zijn al bezig met het maken van een schetsplan. We zijn blij met jullie enthousiasme maar wijzen erop dat dit erg voortvarend is. Zolang het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is, zijn alle werkzaamheden die jullie tot dat moment verrichten op eigen risico.
Het (aangepaste) bestemmingsplan wordt op 15 december voorgelegd aan de gemeenteraad. Als zij het plan goedkeuren, gaat het naar de provincie en start daarna de beroepstermijn. Begin april 2016 weten we meer. We houden jullie op de hoogte. 
Wanneer zien we elkaar weer?
Van verschillende kanten kwamen ideeën om elkaar te ontmoeten. Denk bijvoorbeeld aan een buurtcamping op het terrein. Wij vonden dit een leuk idee, maar om meerdere redenen niet haalbaar. Begin 2016 organiseren we nieuwe bijeenkomsten voor alle bouwers: om elkaar te ontmoeten, om ideeën over jullie schetsplan uit te wisselen en om de inrichting van de openbare ruimte met elkaar te bespreken. 
 
Dag Pleio!
De deelsite Pleio wordt per 1 januari 2016 opgeheven. Het gebruik is de afgelopen tijd sterk afgenomen. Pleio heeft zijn beste tijd gehad. Het was echt functioneel voor wat betreft het verbinden van toekomstige bewoners en het uitwisselen van informatie. Mede hierdoor hebben meerdere huishoudens elkaar gevonden. Wij vertrouwen erop dat jullie elkaar inmiddels weten te vinden. Zijn er toch nog vragen over dit onderwerp, dan kunnen jullie ons altijd mailen. 
Copyright © 2015 Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel, All rights reserved. 
Je ontvangt deze mail omdat je je eerder hebt ingeschreven om op de hoogte te blijven via de website www.VrijSpel-sHertogenbosch.nl. 
Ons postadres is: 
Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel
Postbus 12345
5200 GZ  's-Hertogenbosch
Netherlands