Copy
Nieuwsbrief 11 | Vrij Spel - Bouwers
View this email in your browser

Nieuwsbrief 11 Bouwers – Bestemmingsplan onherroepelijk!
september 2016

 
Bestemmingsplan onherroepelijk!
Voor de zekerheid moesten we nog een week wachten, voordat we navraag konden doen bij de Raad van State.
We hebben goed bericht: er is geen beroep of voorlopige voorziening binnen gekomen op de herziening van het bestemmingsplan! De herziening èn het bestemmingsplan zijn daarom op dinsdag 30 augustus jl onherroepelijk geworden.

 
Aannemer aan de slag
Achter de schermen gebeurt heel veel, maar ook op het terrein kun je de eerste werkzaamheden zien. Er is grond aangevoerd voor het ophogen van de bouwweg. Binnenkort komt de bouwkeet en gaat de aannemer buiten volop aan de slag. Omdat het bestemmingsplan helemaal rond is, wordt het hele terrein in een keer bouwrijp gemaakt. Ook kunnen de werkzaamheden van de nutspartijen nu worden ingepland.

 
Op weg naar een koopovereenkomst
Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is, gaan de termijnen lopen voor het vervolg. Je krijg ook een factuur voor de betaling van de tweede waarborgsom. De grond betaal je pas bij levering. Wil je verder met je kavel? Vraag via VrijSpel@s-Hertogenbosch.nl een koopovereenkomst op jouw naam. Wil je niet verder met je kavel? Stuur ons dan een brief die door alle betrokken mensen is ondertekend. Je hebt uiterlijk tot 30 oktober 2016 de tijd om een beslissing te nemen en de ondertekende koopovereenkomst bij ons in te leveren. Zeg je vóór 26 september 2016 je reservering op, dan betalen we eenmalig €500,- retour. Bij de BAT-groepen is dat 1/3 deel van de eerste waarborgsom van het vrijkomende kavel.

 
Aanvraag omgevingsvergunning
Vanaf nu kun je een aanvraag omgevingsvergunning indienen bij het landelijke omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.nl/ . Heb je meer tijd nodig? Let erop dat je binnen 3 maanden na het ondertekenen van je koopovereenkomst je aanvraag moet hebben ingediend. Een informatieve aanvraag Omgevingsvergunning van een schetsplan heeft weinig zin als je enkele weken later van plan bent om een formele aanvraag in te dienen. Het duurt enige tijd voordat we je plan kunnen beoordelen.

 
Copyright © 2016 Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel, All rights reserved. 
Je ontvangt deze mail omdat je je eerder hebt ingeschreven om op de hoogte te blijven via de website www.VrijSpel-sHertogenbosch.nl. 

Ons postadres is: 
Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel
Postbus 12345
5200 GZ  's-Hertogenbosch
Netherlands


unsubscribe from this list    update subscription preferences