Copy
Nieuwsbrief 10 | Vrij Spel - Gemeente 's-Hertogenbosch
View this email in your browser
Beste Vrij Spel spelers,

Dit is alweer de tiende nieuwsbrief die jullie ontvangen. Er is de afgelopen tijd veel gebeurd. De kavelgesprekken zijn geweest. Alle groepen en zelfbouwers, die een kavel hebben laten intekenen, hebben hun reserveringsovereenkomst getekend. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren wat er afgelopen periode is gebeurd en wat de te zetten stappen zijn voor degenen die geïnteresseerd zijn in de overgebleven kavels.

Veel lees plezier!

Het Vrij Spel Team

Samenbouw

In april 2015 zijn de lotingen verricht voor de samenbouwers. Zij zijn daarna aan de slag gegaan met hun haalbaarheidsstudie. Inmiddels hebben alle groepen de reserveringsovereenkomst getekend en zijn sommige groepen al bezig met de uitwerking van hun schetsplan. Er komt een mooie mix van woningen: starterswoningen, rijenwoningen, vrijstaande woningen rond een hof, gestapelde woningen in 2 lagen voor 55+ers. Binnenkort stellen enkele leden van de groepen zich voor op onze nieuwe webpagina Bouwers op www.vrijspel-shertogenbosch.nl.
 

 

Kavelgesprekken klaar!
Alle kavelgesprekken zijn afgerond. De afgelopen maanden waren heel spannend maar het resultaat mag er zijn. Veel mensen die in juli meededen met de loting hebben een mooie plek gereserveerd. Totaal 21 huishoudens kozen voor een zelfbouwkavel en 12 huishoudens voor een duokavel. Er zijn nog maar 3 zelfbouwkavels beschikbaar! Hier konden wij alleen maar van dromen toen we begin september startten met de kavelgesprekken.
 
Deze kavels kunnen binnenkort worden gereserveerd.
Kavel A 
Kavel B
Kavel F
Loting vrije kavels
Voor ons breekt nu een nieuwe fase aan. De komende tijd zoeken we geïnteresseerde zelfbouwers voor de vrije kavels die nu vrij zijn èn voor de kavels die eventueel later vrij komen. Op vrijdagmiddag 11 december 2015 organiseren we een loting voor alle voor alle geïnteresseerde zelfbouwers. De loting is openbaar. Na de loting worden alle aanwezigen geïnformeerd over Vrij Spel en de details over de kavels die we nu beschikbaar hebben. Er is ook gelegenheid voor individuele vragen.
 
Wil je meedoen met de loting? Lees hier de randvoorwaarden van de loting en download het aanmeldformulier. Aanmelden is mogelijk tot 8 december 10.00 uur 's ochtends.

 
Copyright © 2015 Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel, All rights reserved. 
Je ontvangt deze mail omdat je je eerder hebt ingeschreven om op de hoogte te blijven via de website www.VrijSpel-sHertogenbosch.nl. 
Ons postadres is: 
Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel
Postbus 12345
5200 GZ  's-Hertogenbosch
Netherlands