Copy
Nieuwsbrief 12 | Vrij Spel - Bouwers - 's-Hertogenbosch
View this email in your browser
Nieuwsbrief 12 Bouwers - Vervolgstappen na koopovereenkomst
Oktober 2016
Kom kijken op 12 november!
Reserveer zaterdagochtend 12 november in jullie agenda's. Tussen 10.00 en 12.00 uur is het Jan Sluyterscomplex open voor bezichtiging. Onze aannemer en enkele leden van het Vrij Spel team zijn aanwezig om jullie welkom te heten. Voor koek en zopie wordt gezorgd.
Koopovereenkomst teruggestuurd?
Over enkele dagen verloopt de inleverdatum van de ondertekende koopovereenkomst op naam: 30 oktober moeten beide exemplaren bij ons retour zijn. Als de tweede waarborgsom op tijd is betaald, wordt de overeenkomst door de gemeente ondertekend. Een exemplaar wordt naar je terug gestuurd. De koopsom (minus de betaalde waarborgsommen) betaal je pas als de grond wordt geleverd bij de notaris.
Lees de termijnen in koopovereenkomst
Na de ondertekening van de koopovereenkomst gaan er een aantal termijnen lopen, bijv. voor de aanvraag omgevingsvergunning. De model-koopovereenkomst met toelichting is te vinden op webpagina bouwen van Vrij Spel, onder het kopje Informatie Vrij Spel.

Vragen over de vervolgstappen?
Benieuwd wat er geregeld moet worden voordat je kunt bouwen? Download hier de Vervolgstappen na de koopovereenkomst. Deze zijn ook te vinden op de webpagina Bouwen van Vrij Spel, onder het kopje Informatie Vrij Spel.
Huisaansluiting NUTS
Let er op dat je op tijd een huisaansluiting aanvraagt. Anders heb je geen elektra, water, etc. bij de bouw van je woning. Dit kun je het beste doen zodra je een omgevingsvergunning hebt. Dan wordt jouw nieuwe adres bekend. Circa 4 weken na je opdracht heb je een huisaansluiting. Ook informatie over over de aanvraag van je huisaansluitingen vind je in de Vervolgstappen na de koopovereenkomst. Download hier.
Wanneer is de grond bouwrijp?
Als er geen langdurige vorstperiodes zijn de komende maanden, is het Jan Sluyterscomplex eind 1e kwartaal 2017 bouwrijp. De grootste onzekerheid zit in de planning van de NUTS-partijen. Zij gaan rond de jaarwisseling aan de slag met de aanleg van het hoofdnet voor water, gas en elektra. Daarna volgt de tijdelijke bestrating. Als dat is afgerond, kan worden gestart met de bouw van de woningen. De aanleg van tijdelijke straatverlichting, telecom en glasvezel gebeurt rond juni 2017.
Inrichtingsplan openbare ruimte
Hoe zorg je ervoor dat de Hertoglaan ook echt een bomenlaan wordt? Door verschillende soorten bomen in te passen tussen de inritten en de parkeerplaatsen. Grote bomen waar ruimte is, kleinere bomen bij de kavels. De groenzone krijgt een stevige basis met voetpaden en bomen. Het centrale deel krijgt een ontmoetings- en speelfunctie.
 
Is het inrichtingsplan definitief?
De plek van de inritten wordt aangepast op jullie definitieve bouwplan. Ook de straatverlichting kan aanleiding geven voor kleine wijzingen, net zoals de huisaansluitingen van de NUTS. Ideeën rond de ‘boerentuin’ kunnen in de groenzone een plek krijgen.   
Copyright © 2016 Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel, All rights reserved. 
Je ontvangt deze mail omdat je je eerder hebt ingeschreven om op de hoogte te blijven via de website www.VrijSpel-sHertogenbosch.nl. 

Ons postadres is: 
Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel
Postbus 12345
5200 GZ  's-Hertogenbosch
Netherlands


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeente 's-Hertogenbosch - Vrij Spel · Postbus 12345 · 's-Hertogenbosch, Nb 5200 GZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp