Copy
Nieuwsbrief 22 - André en Dorien Kamphuis - Tanzania
Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuwsbrief André & Dorien Kamphuis - Tanzania

  • 30 december komt alweer snel dichterbij, de dag dat we terug naar Tanzania hopen te vliegen. 
  • Terwijl wij druk zijn in Nederland, gaat het bijbelvertaalwerk in Tanzania gewoon door.
  • Wat zullen we precies gaan doen als we terugkeren naar Tanzania?
  • Kunnen we alweer uitgezonden worden? Een financiële update. 
Verlof
We hebben vanaf het begin van het verlof genoten van de hartelijke ontvangst in Nederland. Het doet ons enorm veel goed om te merken hoeveel mensen nog steeds met ons en ons werk meeleven. Het was dan ook heerlijk om tijdens onze achterban-avond en andere presentaties te mogen terugkijken op de achterliggende jaren, en te getuigen van de mooie dingen die we God hebben zien doen. We weten dat zulke momenten ook weer helpen om met nieuwe toewijding te blijven bidden om vrucht op het vertaalwerk, en ernaar uit te zien dat steeds meer mensen in Tanzania de Bijbel leren te gebruiken. 

Het is een veel drukker verlof geworden dan we gedacht hadden. Eén van de belangrijkste doelen van ons verlof was om familie, vrienden en gemeenteleden weer te ontmoeten en te genieten van goede gesprekken. In die zin is ons verlof geslaagd, ook al konden we (nog) niet iedereen spreken die we graag weer eens zouden ontmoeten. Ondertussen proberen we elke dag weer wat af te strepen op onze lange lijst van dingen die we nog moeten regelen, doen of inkopen. We hopen dat de laatste maand van ons verlof iets rustiger zal zijn, zodat we weer wat uitgerust zullen zijn als we terug gaan.De kinderen ervaren het verlof heel verschillend. Elisa heeft zich bijzonder gemakkelijk aangepast, en we merken eigenlijk geen veranderingen bij haar. Michaja had veel meer moeite om thuis in Tanzania los te laten en zich te storten in iets nieuws wat ze eigenlijk niet kan overzien. Aron heeft nog veel sterker heimwee, en verlangt heel erg naar Musoma. We proberen ieder kind zo goed mogelijk te helpen om te genieten van dit verlof en het contact met Tanzania levend te houden, bijvoorbeeld door met vriendjes te Skypen en samen foto’s te bekijken van dingen die ze daar deden.
Op dit moment zijn we als team bezig alle vertaalde bijbelboeken op te nemen en te verspreiden via audio-bijbels. We hebben onlangs op deze blog geschreven over hoe belangrijk deze stap is voor een doelgroep waarin maar weinig mensen aan lezen gewend zijn.
Ondertussen in Tanzania
Onze Tanzaniaanse en expat-collega’s werken ondertussen door aan het vertalen van het Nieuwe Testament in de acht talen waarin we werken. Onlangs hebben we in kaart gebracht hoe ver we nu met het vertalen in al die talen zijn, en hoelang we verwachten dat de voltooiing van het Nieuwe Testament (plus Genesis) gaat duren. Hier ziet u daar een overzicht van:We hopen dat we de eerste Nieuwe Testamenten over 5 jaar vertaald en gecontroleerd zullen hebben, en dat ze klaargemaakt kunnen worden voor publicatie. Maar dat zal alleen kunnen als onze ervaren vertalers beschikbaar blijven tot het einde. Daar hopen we natuurlijk op, maar je weet het niet. Er kan zoveel gebeuren wat het werk vertraagt of (tijdelijk) stillegt. We bidden echt dat God onze vertaalteams zal beschermen en zegenen, zodat steeds meer mensen toegang krijgen tot de Bijbel in hun eigen taal. Naast het vertaalwerk gaat tegelijkertijd het leesonderwijs door en helpen we de kerken om de Bijbel op allerlei manieren te gebruiken. 
Steeds vaker krijgen onze bijbelvertalers de vraag: "Hoe lang duurt het nog voor jullie de complete Bijbel af hebben?"
Bid voor onze vertaalteams, dat ze met toewijding zullen doorwerken om de Bijbel voor hun eigen mensen te vertalen. 
Na ons verlof
Op 30 december reizen we terug naar Nairobi en vandaar verder naar Musoma. We zijn dankbaar dat we ook onze volgende termijn van drie jaar weer in Musoma aan de slag mogen. We hebben er met zoveel plezier gewerkt en het werk is voorlopig nog niet klaar.

André zal verder gaan met het trainen en begeleiden van mensen die bijbelvertalers adviseren, onder andere drie ervaren Tanzaniaanse vertalers. Het doel is hen klaar te stomen om vertaalwerk in andere, verwante talen te gaan begeleiden. Hopelijk zijn ze volgend jaar klaar met hun training. Onze nieuwe Nederlandse collega’s – Michiel en Hanneke Louter - zullen ongeveer aan de slag kunnen als wij weer terugkomen in Musoma. André zal nauw samenwerken met Michiel om hem in te werken in zijn rol. Ook zal André tijdelijk leiding moeten geven aan alle acht vertaalteams, omdat zijn collega op verlof gaat als wij terug komen. Het lijkt een drukke periode te gaan worden met veel (nieuwe) verantwoordelijkheden. Maar we hebben er erg veel zin in.

Na ons verlof zullen Michaja en Elisa beiden naar de Engelse zendingsschool kunnen gaan. Aron zal zich voorlopig verder bekwamen in de kunst van het zelfstandig spelen. Dorien heeft er veel zin in om weer taalkundig werk op te pakken, naast de Nederlandse taallessen die ze aan de twee oudste kinderen zal geven.
Financiële situatie
Een verlof is ook een tijd waarin de balans weer moet worden opgemaakt. Onlangs hebben we met Wycliffe en onze organisatie in Tanzania een nieuwe begroting gemaakt voor de komende termijn. Net als in voorgaande jaren zien we de begroting weer iets stijgen. In het afgelopen jaar heeft de Tanzaniaanse overheid alle ontwikkelingswerkers en zendelingen in het land verplicht om inkomstenbelasting te gaan betalen. Een beslissing die ons en onze collega’s nogal raakt. Momenteel moeten we € 300 per maand afdragen; een kostenpost die we in de voorgaande jaren niet hadden. Daar komen nog bij de stijgende kosten voor scholing, zorgverzekering en levensonderhoud, en een zwakkere euro.

Het is duidelijk dat we tijdens dit verlof meer financiële steun zullen moeten vinden. Wycliffe heeft als regel dat aan het einde van een verlof de begroting van het komende jaar gedekt moet zijn. Momenteel dekt onze achterban al een heel groot deel van onze kosten. Dat is iets waar we ontzettend dankbaar voor zijn! Tegelijk weten we dat we – op moment van schrijven - nog ongeveer € 250 per maand extra nodig hebben om in december weer uitgezonden te kunnen worden.We zijn er dus bijna! Als we nog tien nieuwe mensen vinden die ons werk met 25 euro per maand willen steunen, dan zijn we er helemaal. Of als vijftig mensen in onze achterban hun bijdrage met 5 euro verhogen, dan zijn we er ook. We willen ieder die dit leest vrijmoedig vragen om eens te kijken of u een (extra) structurele bijdrage zou kunnen en willen leveren.
Online geven > Klik hier om uw gift over te maken of om een (maandelijkse) toezegging te doen.
Gezocht: een leerkracht
In Musoma hebben we een Engelstalige zendingsschool waar ook onze kinderen les krijgen. De school is op zoek naar een gekwalificeerde leerkracht (met minimaal een jaar ervaring in het onderwijs en goede beheersing van het Engels) om ons schoolteam te komen versterken voor een periode van minimaal anderhalf jaar. Heb je interesse of ken je iemand anders die dit zou willen, neem even contact met ons op! Kijk op onze blog voor meer informatie.
Gevraagd: mobieltjes
Deze maand heeft ons team een audio-bijbel app ontwikkeld waarin mensen de Kabwa-bijbel kunnen horen en tegelijkertijd meelezen. We zoeken nog een aantal goed functionerende smartphones waarmee onze vertalers de app kunnen testen en aan anderen laten zien.

Ook digitale camera’s en USB-sticks nemen we graag mee in december! 
Gebedspunten
  1. Bid voor een verfrissende laatste maand van ons verlof.
  2. Bid voor voldoende structurele giften om weer uitgezonden te kunnen worden.
  3. Bid voor de vertaalteams in Tanzania en voor vrucht op het werk. 
  4. Bid dat we verder blijven groeien in ons geloof en God in alles blijven vertrouwen.
Groet
We danken iedereen heel hartelijk voor de warme betrokkenheid die we tijdens dit verlof hebben ervaren. We voelen ons gesteund in ons werk en weten dat velen van u weer trouw zullen bidden.

Gods zegen!


André en Dorien Kamphuis
met Michaja, Elisa en Aron
TFC en giften
Email: thuisfront@bijbelvertaalwerk.nl
Tel. thuisfrontcomité: 0318-638498
Tel. penningmeester: 0318-611243

Giften zijn welkom op rekeningnummer NL69RABO0145967905 t.n.v. Wycliffe Comite Kamphuis

Wycliffe Nederland: 
www.wycliffe.nl

 
Contact
Email: kamphuis@bijbelvertaalwerk.nl
Weblog: www.bijbelvertaalwerk.nl

André en Dorien Kamphuis
c/o SIL International
P.O. Box 1235, Musoma
Tanzania, East Africa

Tel. nr. Nederland: 06 330 42 151
Tel. nr. Tanzania: +255 788 275 335 

Tijdelijk adres in Nederland:
De Ruyterstraat 23, 6712 DR, Ede
Share
Tweet
Forward
+1