Copy
View this email in your browser
 Nieuwsbrief van André en Dorien Kamphuis
 met Wycliffe Bijbelvertalers in Tanzania
Nieuwsbrief 31  |  Juli 2018
Lieve vrienden in Nederland,

Alstublieft, hier is onze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. We waarderen  jullie gebed en steun voor ons werk enorm, en hopelijk helpt deze update jullie om goed op te hoogte te blijven. Jullie gebed voor ons en het bijbelvertaalwerk in Tanzania is onmisbaar! 

In deze nieuwsbrief:
 • Vertaalprobleem: Oudere broer of jongere broer? 
 • Conferentie in Dar es Salaam anders dan anders
 • Dorien in Israël
 • Werk in de afgelopen maanden
 • Oplossing voor onderwijs Michaja
 • Van de penningmeester
 • Gebedspunten
Petrus: Oudere broer of jongere broer? 
Tijdens het vertalen van de Bijbel komen we nogal wat “broers” tegen. In veel talen, waaronder het Nederlands, is het vaak niet relevant om te vermelden of het om iemands oudere of jongere broer gaat. In beide gevallen wordt hetzelfde woord gebruikt. Echter, in veel Afrikaanse talen bestaan er verschillende woorden voor “oudere broer” en “jongere broer.” Leeftijd en senioriteit spelen in veel culturen een grote rol, en dat is zichtbaar in de talen die gesproken worden.

Maar wat nu als je als bijbelvertaler niet weet wie de jongste of de oudste broer is? Ik ben momenteel met de Simbiti bijbelvertalers het Evangelie van Johannes aan het vertalen. In Johannes 1:40-41 staat dat één van Jezus’ discipelen Andreas heet, “de broer van Simon Petrus.” Het is Andreas die “zijn broer” vertelt dat hij de Messias heeft gezien en hem bij Jezus brengt.

Een Engelse of Nederlandse vertaler hoeft zijn hoofd niet te breken over wie er nu de oudste is: Andreas of Petrus. Het zal voor de vertaling zelf niet veel uit maken. Maar een Simbiti vertaler zal graag willen weten wie de oudste is, omdat hij dan een natuurlijke uitdrukking kan gebruiken die in één keer de relatie helder maakt. Dus wie is de oudste?

Het Grieks biedt helaas weinig hulp. Een broer is een broer, en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een jongere of oudere broer. Toch lijkt het waarschijnlijk dat niet Andreas, maar Petrus de oudste was. In het Hebreeuws en Grieks wordt in een opsomming de oudste broer doorgaans het eerst genoemd. In alle bijbelverzen in de andere Evangeliën waarin zowel Andreas als Petrus genoemd worden, staat de naam van Petrus voorop. Alleen Johannes is hier de uitzondering, maar dat zou er simpelweg mee te maken kunnen hebben dat Andreas eerder een discipel werd dan Petrus. Toch zou het ook zomaar kunnen dat Petrus altijd voorop gaat omdat hij later de meest invloedrijke discipel van Jezus werd, meer dan zijn – misschien toch wel oudere – broer.

Dus wat ga ik de Simbiti vertalers adviseren om te doen? Een mooie natuurlijke uitdrukking gebruiken die aangeeft dat Petrus de oudste van de twee is? Dat is wat de vertalers gedaan hebben in hun eerste vertaling. Het klinkt goed in het Simbiti, maar we weten helaas niet zeker of het klopt. En onze vuistregel is altijd: "Bij twijfel niet inhalen." Mocht Andreas nu toch de oudste blijken te zijn, dan hebben we een Bijbelvertaling gepubliceerd waarin een onjuistheid staat. En dat zou onacceptabel zijn.

Gelukkig hebben de Simbiti naast de woorden voor “oudere broer” en “jongere broer” ook een algemeen woord voor “broer”. Dat zouden ze kunnen gebruiken, al zal de vertaling dan wel een beetje aan helderheid inleveren. Het algemene woord voor “broer” wordt namelijk heel breed gebruikt. Zelfs je buren, vrienden, stamleden of landgenoten worden in het dagelijkse spraakgebruik als “broer” aangeduid. Het zal dus vanuit de context van ieder bijbelvers wel duidelijk moet zijn dat Andreas een biologische broer van Petrus is.

Daar gaan we het volgende week over hebben als we dit probleem samen bespreken. Ik ben benieuwd hoe we uitkomen bij een heldere, natuurlijke en correcte vertaalkeuze.
Conferentie in Dar es Salaam
Het is nog maar een jaar geleden dat we terug kwamen van ons verlof in Nederland, maar toch is het een tijd geweest vol veranderingen thuis, op ons werk en op school. Het aanbreken van de zomervakantie was dan ook meer dan welkom. Na een paar rustige weken thuis zijn we als gezin naar Dar es Salaam geweest om de jaarlijkse conferentie van onze organisatie in Tanzania te bezoeken. We hebben genoten van een week vol goed bijbelonderwijs, gebed, zingen en getuigenissen.  Het was een andere conferentie dan anders, omdat zoveel collega’s in het komende jaar vertrekken of in onzekerheid zijn over hun werkvergunning. Het was goed om daar met elkaar over te praten en te bidden. We hebben ook speciaal tijd genomen om ons eraan te herinneren dat zending God’s werk is, en dat we niet zenuwachtig moeten worden als onze mooie plannen opeens niet volgens verwachting uitkomen. God overziet het geheel, en we bidden vol geloof dat Hij ook het bijbelvertaalwerk in Tanzania zal beschermen en nieuwe deuren zal openen.
Dorien in Israël
Op de laatste dag van de conferentie stapte Dorien op het vliegtuig naar Tel Aviv in Israël. Ze heeft daar een goede vriendin en oud-collega uit Musoma bezocht en samen hebben ze een week lang het land door getrokken.
Dorien heeft in de afgelopen tijd modern Hebreeuws geleerd, en ze was positief verrast dat ze veel van wat ze in Israël las of hoorde kon begrijpen. Ze heeft genoten van een weekje helemaal voor haarzelf, en we zijn ontzettend blij dat ze geweest is. Hopelijk kan ze weer met nieuwe energie het nieuwe schooljaar aan.
Het werk in de afgelopen maanden

Als u ons werk al een tijdje volgt, is het voor u geen verrassing meer dat het vertalen van een Bijbel nogal wat tijd kost. Een Nieuwe Testament alleen al heeft slechts 27 bijbelboeken, maar het zijn wel 7957 bijbelverzen met ieder een handvol vertaalproblemen om op te lossen. En dat in 8 talen tegelijk. Soms voelt het alsof we met een theelepeltje een zandbak aan het leeg lepelen zijn. Maar we weten dat het alle moeite meer dan waard is.

De afgelopen maanden heb ik vooral gewerkt aan het controleren van het Johannes-Evangelie in de Simbiti taal. Tegelijkertijd bereid ik een Swahili ‘grondtekst’ voor die door al onze andere vertaalteams gebruikt zal worden als startpunt voor hun vertaling van Johannes. Een goede en duidelijke starttekst bespaart vertalers veel werk in het maken van een duidelijke en betrouwbare vertaling. Inmiddels hebben we de Swahili grondtekst voor bijna het hele Nieuwe Testament klaar. Omdat verschillende ervaren vertalers en adviseurs uit Tanzania er aan bijgedragen hebben, biedt het een schat aan informatie in de tekst en in de duizenden vertaalaantekeningen met suggesties en ideeën. 


Foto: De Swahili grondtekst links. Rechts twee vertaalaantekeningen voor vertalers. 

Daarnaast heb ik verschillende training sessies geleid over het consistent vertalen van Bijbelse kernwoorden en van paralelle teksten in de vier Evangelieën. Ook ben ik een aantal vertaaladviseurs en vertaalconsulenten-in-opleiding aan het begeleiden. Het toerusten van vertaalpersoneel is een belangrijke focus in mijn nieuwe rol als vertaalcoördinator. Ik vind het prachtig om te doen. 

Oplossing voor scholing Michaja
In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld over de uitdagingen met het onderwijs van onze kinderen, vooral voor Michaja die in november 13 wordt. We zijn blij om te kunnen melden dat we een knoop hebben kunnen doorhakken, en dat Michaja met ingang van augustus het vwo-1 onderwijspakket via de Fruytierschool zal gaan volgen.Michaja zal vrijwel dagelijks contact hebben met een docent van de school, en veel zelfstandig moeten werken. Ook moet ze waarschijnlijk even wennen aan school doen in het Nederlands, en dat ze geen klasgenoten heeft. We zijn benieuwd hoe het zal gaan, maar we hebben er allemaal vertrouwen in. We zijn erg dankbaar voor een royale gift die we kregen om het schoolpakket aan te schaffen. We prijzen God die ons opnieuw stap voor stap geholpen heeft met het vinden van een antwoord op deze uitdaging.
Financieel verslag 2017 van het TFC
Als TFC zijn we dankbaar dat André en Dorien hun werk mochten doen in Tanzania. Gesteund door vele gevers konden zij het financieel zonder zorgen doen. Hieronder een totaaloverzicht over de inkomsten en uitgaven van 2017:
 
Inkomsten Uitgaven  
Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Verschil
€ 54.761 € 53.928 € 54.761 € 51.703 € 2.225
 
Toelichting bij inkomsten
Dankbaar zijn we voor alle giften die we ook dit jaar weer mochten ontvangen. Een trouw aantal donateurs zorgde ook dit jaar voor een groot deel van de inkomsten. Aangevuld met allerlei acties en incidentele gevers mochten we weer voldoende ontvangen. Gelukkig hadden we meer inkomsten dan uitgaven waardoor het achterblijven op de begroting geen probleem was.

Toelichting bij uitgaven
De uitgaven zijn minder dan begroot. Normaal is een verlofjaar erg duur maar door het verblijf bij Dorien’s ouders was dat deze keer niet het geval. Hiermee is het belangrijkste verschil in de uitgaven verklaard.

Begroting voor 2018 
De totale uitgaven van 2018 zijn begroot op € 56.723. Dat dit bedrag hoger is dan de uitgaven van 2017 heeft een aantal oorzaken. De belangrijkste zijn:
 • Hogere leefkosten in Tanzania. Elk jaar stijgt dit verder.
 • Hogere kosten van de zorgverzekering.
 • Hogere kosten voor scholing. Oudere kinderen brengen hogere kosten met zich mee.
We zijn blij dat Wycliffe de begroting van 2018 heeft goedgekeurd. Dit betekent dat André en Dorien ook in 2018 hun werk mogen voortzetten en dat het financieel ook weer mogelijk is om dit te doen. We willen u allen vragen om mee te bidden dat André en Dorien dit bijzondere werk in Tanzania nog een tijd mogen blijven doen.

Wilt u meer weten over de kosten van André en Dorien? Kijk dan op http://www.bijbelvertaalwerk.nl/200-2. Wilt u nog meer informatie, dan kunt u uw vraag altijd mailen naar penningmeester@bijbelvertaalwerk.nl.
Dank- en gebedspunten 
 • Bid dat er snel helderheid komt over de rol van buitenlandse zendingswerkers in Tanzania, en voor onze organisatie in het bijzonder. De onrust en onzekerheid raakt iedereen. 
 • Verschillende van onze collega's in Musoma zullen de komende maanden vertrekken. Onze kinderen zijn verdrietig dat verschillende vriendjes weg gaan. Bid dat ze het goed een plek geven. Bid voor nieuwe vriendschappen hier, voor ons allemaal. 
 • Dank God voor de goede conferentie met onze collega's in Tanzania en voor Doriens reis naar Israël.
 • Dank dat God ons hielp in het maken van keuzes voor het onderwijs van onze kinderen. Dank ook voor de grote gift die het aanschaffen van het prijzige schoolpakket mogelijk maakte.
 • Bid voor Dorien als ze in augustus thuis gaat lesgeven aan alle drie de kinderen, en voor Michaja om te wennen aan Nederlandse lessen op middelbare school niveau. 
 • Dank God voor de financiële ondersteuning vanuit Nederland om ons werk hier in Tanzania te mogen doen.

Groet
Hartelijk dank voor het lezen van onze nieuwsbrief en jullie betrokkenheid bij ons werk! We wensen jullie een mooie zomertijd toe. We vinden het ook leuk om nieuws uit Nederland te horen, om meer met jullie verbonden te blijven. Dus stuur gerust een briefje, kaartje, mailtje of appje!

Een vriendelijke groet uit Tanzania,

André en Dorien Kamphuis
Michaja, Elisa en Aron  

Giften
Giften zijn welkom op rekening NL69RABO0145967905  t.n.v. Wycliffe Comite Kamphuis. 

Klik op onderstaande knop om online uw gift over te maken of om donateur te worden.

Contact
Email: kamphuis@bijbelvertaalwerk.nl
Weblog: www.bijbelvertaalwerk.nl

André en Dorien Kamphuis
c/o SIL International
P.O. Box 1235, Musoma
Tanzania, East Africa

Tel. André: +255 746 594 827 
Tel. Dorien: +255 763 712 503
* We zijn op deze nummers ook bereikbaar op WhatsApp.

Thuisfrontcomité
E-mail TFC: thuisfront@bijbelvertaalwerk.nl
E-mail penningmeester: penningmeester@bijbelvertaalwerk.nl
Tel. voorzitters thuisfrontcomité (Wim & Evelien Kater): 0318-638498
Tel. penningmeester (Dick Westeneng): 0318-624512

Giften: NL69RABO0145967905  t.n.v. Wycliffe Comite Kamphuis.

Wycliffe Nederland: www.wycliffe.nl


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Familie Kamphuis · NL: Waaldijk 79, 4214 LC, Vuren · TZ: SIL International, P.O. Box 1235 · Musoma · Tanzania

Email Marketing Powered by Mailchimp