Copy
 Nieuwsbrief van André en Dorien Kamphuis
 met Wycliffe Bijbelvertalers in Tanzania
Nieuwsbrief 28  |  Maart 2017
Lieve vrienden in Nederland,

Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2017 met het laatste nieuws over ons werk en ons gezin. 
 • Ernstige droogte in Oost-Afrika
 • Simbiti-kinderbijbels gearriveerd
 • 40 bijbelluistergroepen in het Kabwa-gebied
 • Wordt ons huis afgebroken?
 • Gebed voor onze werkvergunning
 • Wie alleen groente eet, heeft een zwak geloof
 • Blessures
 • Verlof in 2017
 • Van de penningmeester: overzicht 2016
Print nieuwsbrief
Ernstige droogte in Oost-Afrika
Jullie hebben vast wel iets gehoord over de enorme droogte in Oost-Afrika. Het heeft nu al meer dan een half jaar niet echt geregend. De meeste akkers staan er leeg bij, en er is bijna geen gras meer voor het vee. Veel koeien en geiten gaan dood van de honger. Heel wat mensen hebben nu weinig inkomsten, en dat terwijl de prijzen van mais en ander eten maar blijven stijgen. Het is een moeilijke periode voor veel van onze vrienden en voor de regio waarin we werken. Niemand kan zich herinneren dat het ooit zo erg is geweest als nu.


Een paar weken geleden heb ik in één van de Kabwa-kerken gepreekt over hongersnood en droogte in de Bijbel. De vraag is heel urgent: Hoe blijven we God vertrouwen en prijzen, ook als er niets meer op het land staat? Het was mooi om te horen hoe mensen echt weer hoop kregen vanuit de Bijbelpassages die we samen hebben gelezen.

We proberen onze arme broeders en zusters te bemoedigen met het Evangelie, maar ook te helpen waar mogelijk. We kunnen niet met “een gesloten hand” werken onder mensen die continue honger voelen. Soms kan een paar kilo suiker of een klein geldbedrag een enorme bemoediging zijn voor mensen die de moed beginnen te verliezen. Natuurlijk is alles een druppel op een gloeiende plaat, maar wat we niet voor iedereen kunnen doen, kunnen we wel voor sommigen doen. En dat is een zegen!

Simbiti-kinderbijbels gearriveerd
We hebben al eens eerder geschreven over de geïllustreerde Swahili-kinderbijbels die zo gretig aftrek vinden en veel gebruikt worden door kinderen (én volwassenen, om eerlijk te zijn). Het plan is om deze kinderbijbels ook in acht lokale talen te vertalen. Het vertaalwerk voor de kinderbijbel in de Simbiti-taal is nu af, de boeken zijn gedrukt, en de dozen met 1000 exemplaren zijn een paar weken geleden in Musoma gearriveerd. 


Ze zien er werkelijk prachtig uit, en we horen enthousiaste verhalen over hoe ze gekocht en gebruikt worden. Wat prachtig dat zelfs de kleinste kinderen nu kunnen meekijken in een Bijbel en horen over Jezus!
40 bijbel-luistergroepen in het Kabwa-gebied 

Wat ziet u op deze foto? Gewoon een groepje mensen die aan het kletsen zijn? Wat ik zie, is een zaadje. De foto is genomen tijdens een workshop waarin collega’s uit ons team instructies geven over hoe je mondelinge bijbelstudies kunt doen. Iedereen leerde een klein audioapparaat te gebruiken boordevol opnames van onlangs vertaalde bijbelboeken in de Kabwa-taal.

We zijn nu een paar maanden verder, en we horen dat er nu meer dan veertig actieve bijbelluistergroepen zijn in het Kabwa-gebied. Meer dan 400 mensen komen bijna elke week bij elkaar om te luisteren naar het Evangelie in de Kabwa-taal. We horen getuigenissen zoals “Mijn man is gestopt met drinken,” en “Mijn kinderen die in de kerk nooit kunnen stilzitten, luisteren nu elke dag geboeid naar de bijbelverhalen.” We horen hoe levens veranderen door het horen van het Woord van God. We zien hoe de geplante zaadjes vrucht beginnen te dragen!
Wordt ons huis afgebroken?
De kleine vliegtuigen die Musoma aandoen, scheren altijd vlak over ons huis. Maar dat zou wel eens kunnen gaan veranderen.

Vorige week kregen alle bewoners van onze wijk een uitnodiging om naar een bijeenkomst te komen. Daar werd aangekondigd dat het vliegveld van Musoma wordt uitgebreid en dat daarvoor zo’n 200 huizen, twee kerken, de gevangenis, de kazerne en de apotheek tegen de vlakte moeten, inclusief ons huis.

Het nieuws is natuurlijk een schok voor de hele buurt, en er zijn nog veel dingen onduidelijk. Het zou maar zo kunnen dat ze binnen een half jaar al gaan slopen, maar het kan ook nog vijf jaar duren, of helemaal nooit gebeuren. Er is opeens veel onzekerheid over wat er misschien gaat gebeuren. Wij wonen al acht jaar met veel plezier in ons huis en hebben goede contacten met de buurt, en we zouden het erg vervelend vinden om te verhuizen. De kinderen al helemaal, want ze hebben veel vriendjes hier. We wachten rustig af hoe het allemaal gaat. Onzekerheid over veranderingen is natuurlijk nooit gemakkelijk, maar we beseffen ook wel dat de stabiliteit die we in de afgelopen acht jaar hebben mogen genieten, natuurlijk niet voor altijd zal zijn.
Collega Samson geeft les aan kleine kinderen. Ze leren tellen en dingen benoemen in de eigen taal (Jita). Ze raken er zo al jong mee vertrouwd om, naast het Swahili, ook gewoon in hun eigen taal nieuwe dingen te leren.  
Gebed voor onze werkvergunning
Onze verblijfs- en werkvergunning zijn op 1 maart verlopen, en we willen graag gebed vragen zodat de vergunningen vernieuwd worden. Dat was in de afgelopen jaren vaak nauwelijks een probleem, en alle zendelingen kregen vroeg of laat wel de benodigde papieren. Dat is inmiddels niet meer het geval, en sommige collega’s hebben hun vergunning niet gekregen. We hebben al in januari alle benodigde documenten voor de aanvraag aangeleverd, en wachten nu met spanning op de uitslag. Bid mee dat we met ons werk in Tanzania zullen mogen doorgaan.

"Wie een zwak geloof heeft, eet alleen groente"
In de afgelopen weken heb ik een nieuwe vertaling van de boeken Romeinen en Galaten kunnen controleren. Ik heb er werkelijk van genoten, juist door de vele uitdagingen waar vertalers voor komen te staan. Neem nou zo’n zin als “Wie een zwak geloof heeft, eet alleen groente.” (Romeinen 14:2) Niet echt een tekst om op een fraai bordje aan de muur te hangen als je ’s avonds een paar vegetarische vrienden op visite krijgt. En ook niet echt een bemoedigende tekst als je simpelweg geen geld hebt om zo nu en dan een lapje vlees te kopen.

Vertalers discussiëren vaak flink over zinnen die op (beginnende) bijbellezers nogal vreemd kunnen overkomen. De vertalers vragen zich telkens af of de context van zulke zinnen genoeg hulp biedt aan onze lezers en luisteraars om de oorspronkelijke betekenis ervan te ontdekken. Vaak is dat wel het geval, gelukkig ook met dit vers uit Romeinen. Paulus gebruikt wel twee volle pagina’s om uit te leggen waarom een gelovige geduld moet hebben met een medegelovige die niet met een gerust geweten vlees durft te eten dat waarschijnlijk op de tempelmarkt is verkocht. Een bijbelvertaler is zich vaak heel goed bewust van de enorme cultuurkloof tussen toen en nu. Soms kan die kloof gedicht worden met een heldere vertaling, en soms is een beknopte voetnoot met wat achtergrondinformatie onmisbaar.

Neem nou ook een zin als “Als u zich laat besnijden, dan zal Christus u niets baten.” (Galaten 5:2) Een lezer die, net zoals alle jonge volwassen mannen uit zijn stam, volgens de eeuwenoude gewoontes besneden is, zal zich wel eens achter het oor krabben. Op zichzelf een verwarrend Bijbelvers. Maar als de lezer lang genoeg geboeid blijft door de brief, zal hij al snel begrijpen dat dit over een opgedrongen joodse besnijdenis gaat, niet over de gebruikelijk besnijdenissen zoals bekend bij de meeste Afrikaanse volken.

Een bijbelvertaler probeert altijd dusdanig te vertalen dat mensen blijven lezen, en niet vanwege de hoge moeilijkheidsgraad al na twee of drie verzen opgeven, en daarmee verward achterblijven na het lezen van Paulus’ onbegrijpelijke woorden. Hoe natuurlijker een goede vertaling klinkt, des te groter de kans dat mensen blijven lezen en genoeg context krijgen om ook een ingewikkelde zin over groente of besnijdenis goed te begrijpen.
Blessures
Om fysiek fit te blijven sporten we twee keer per week met een groep vrienden uit de buurt. Dat gaat meestal goed, maar nu zitten zowel Dorien als ik even in de lappenmand. Dorien scheurde eind november haar enkelband, en is daar nog steeds niet helemaal van hersteld. Ik liep vorige week beschadiging op aan mijn meniscus (althans, daar lijkt het op). Erg jammer, en het is nogal lastig dat de medische voorzieningen in Musoma beperkt zijn. Het zou fijn als we een MRI-scan konden laten maken, maar dat zal vóór ons verlof niet gaan lukken. We zijn inmiddels al aardig ervaren in het “zelf dokteren,” en hopen dat we de diagnose goed hebben. We proberen de juiste fysiotherapie-oefeningen te doen, en hopen in Nederland verdere behandelingen te krijgen als dat dan nodig blijkt. Graag gebed voor een spoedig herstel en voor wijsheid in het nemen van beslissingen.
Michaja is dol op dieren. Naast een handvol schildpadden in alle maten heeft ze nu een hok vol kippen. Vorige week heeft "Hoteli ya Kuku" ("Kippenhotel") een speels nieuw jasje gekregen. 
Verlof
Dit jaar komen we weer op verlof naar Nederland! We hopen 13 april in Nederland aan te komen en op 4 augustus weer naar Tanzania te vertrekken. We zullen tijdens deze 3,5 maand in Lelystad kunnen wonen bij Doriens ouders. Eind april zullen we eerst een weekje in Frankrijk zijn voor een professionele debrief. Daarna hebben we de maanden mei en juni beschikbaar voor presentaties en hopen we velen van jullie weer te ontmoeten. De maand juli mogen we heerlijk vakantie vieren en de ‘batterij’ weer opladen voor een nieuwe termijn in Tanzania (als onze werkvergunning wordt toegekend).
We zijn met spoed op zoek naar een nieuwe leerkracht voor onze zendingsschool. Interesse? Mail ons of kijk voor meer informatie op de website van de school
Van de penningmeester: Overzicht 2016
Dankbaar zijn we dat André en Dorien hun werk mochten doen in Tanzania. Gesteund door vele gevers konden zij het financieel zonder zorgen doen.

Hieronder een totaal overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2016:
 
Inkomsten 2016 Uitgaven 2016  
Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Verschil
€ 51.018  €  54.112  €  51.018  €  55.127  €    -1.015
  
Toelichting bij de inkomsten - Dankzij de vele donateurs, verschillende acties en eenmalige giften is er meer binnengekomen dan begroot. Daar zijn we u allen zeer dankbaar voor. De vaste donateurs hebben ruim € 40.000 gegeven, dus 75% wordt door hen gedragen; een stabiel fundament. Dankzij verschillende acties en eenmalige giften is er ruim € 13.000 binnen gekomen, een geweldig mooi bedrag.

Toelichting bij de uitgaven - Dat er meer uitgaven waren dan begroot had een aantal redenen:
 • De dollarkoers was minder gunstig dan begroot.
 • Er waren onvoorziene uitgaven aan 2 laptops die vervangen moesten worden.
 • André deed meer werkbezoeken dan begroot.
 • André heeft onvoorzien zijn ouders bezocht i.v.m. de verslechterde gezondheid van zijn vader.
 • Er zijn meer lokale mensen financieel geholpen. De droogte zorgt voor echte armoede en het is onmogelijk hierbij "met gesloten hand" het werk te doen.
Begroting voor 2017 - De totale uitgaven van 2017 zijn begroot op € 54.761. Dat dit bedrag hoger is dan de uitgaven van 2016 heeft een aantal oorzaken. De belangrijkste zijn:
 • Hogere leefkosten in Tanzania
 • Hogere kosten voor onderwijs kinderen
 • Verlofkosten
 • De zwakke euro
We zijn blij dat Wycliffe deze begroting heeft goedgekeurd. Dit betekent dat André en Dorien ook in 2017 hun werk mogen voortzetten en dat de financiën het mogelijk maken. We willen u allen vragen om ook mee te bidden voor de gezondheid en mogelijkheden voor André en Dorien om dit bijzondere werk te mogen blijven doen.

Wilt u meer weten over de kosten zijn van André en Dorien? Kijkt dan op http://www.bijbelvertaalwerk.nl/200-2. Wilt u nog meer informatie, dan kunt u een gerichte vraag mailen naar penningmeester@bijbelvertaalwerk.nl of even bellen (0318-624512).

Dick Westeneng - penningmeester TFC Kamphuis
Gebedspunten 
 • Bid voor regelmatige regen in Tanzania.
 • Bid voor vrucht op ons vertaalwerk en al het zendingswerk in de regio’s waarin we werken.
 • Prijs God voor hoe de Simbiti-kinderbijbels en Kabwa-bijbelluistergroepen al een zegen zijn.
 • Bid om genezing voor Dorien en André.
 • Bid dat we onze werkvergunning zullen krijgen.
 • Dank God voor voldoende inkomsten in 2016.
 • Bid voor een goede afronding van ons werk in april en de voorbereiding op ons verlof.
 • Bid voor een nieuwe leerkracht voor onze zendingsschool in Musoma.

Groet
Hartelijk dank voor het lezen van onze nieuwsbrief en uw betrokkenheid bij ons werk. We hopen dat u zult bidden voor de dingen die we met u gedeeld hebben.

We zien er naar uit om jullie tijdens ons verlof weer te ontmoeten!

Hartelijke groet uit Tanzania,

André en Dorien Kamphuis
Michaja, Elisa en Aron  

Giften
Giften zijn welkom op rekening NL69RABO0145967905  t.n.v. Wycliffe Comite Kamphuis. 

Klik op onderstaande knop om online uw gift over te maken of om donateur te worden.

Contact
Email: kamphuis@bijbelvertaalwerk.nl
Weblog: www.bijbelvertaalwerk.nl

André en Dorien Kamphuis
c/o SIL International
P.O. Box 1235, Musoma
Tanzania, East Africa

Tel. André: +255 746 594 827 
Tel. Dorien: +255 684 945 649
* We zijn op deze nummers ook bereikbaar op WhatsApp.

Thuisfrontcomité
E-mail TFC: thuisfront@bijbelvertaalwerk.nl
E-mail penningmeester: penningmeester@bijbelvertaalwerk.nl
Tel. voorzitters thuisfrontcomité (Wim & Evelien Kater): 0318-638498
Tel. penningmeester (Dick Westeneng): 0318-624512

Giften: NL69RABO0145967905  t.n.v. Wycliffe Comite Kamphuis.

Wycliffe Nederland: www.wycliffe.nl
Share
Tweet
Forward


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Familie Kamphuis · PO Box 7126 · Kigali, Gasabo · Rwanda

Email Marketing Powered by Mailchimp