Copy
Nieuwsbrief 23 - André en Dorien Kamphuis - Tanzania
Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuwsbrief André & Dorien Kamphuis - Tanzania

 • Aanpassen na het verlof
 • Dorien weer begonnen met taalkundig werk
 • Elisa nu ook naar zendingsschool
 • Genesis gepubliceerd in Ikizu-taal
 • Verschillende nieuwe bijbelboeken klaar
 • Last minute verrassingen
 • Oude Simbiti vader komt tot geloof
 • Kinderprietpraat 
 • Gebedspunten
Aanpassen
De vier maanden van ons verlof vlogen voorbij, maar deze eerste twee maanden erna ook! Inmiddels hebben we ons ritme weer aardig gevonden.

Ook het terugkomen van verlof is weer een tijd van aanpassen. Juist op het moment dat je lichaam en hoofd weer moeten omschakelen, wil iedereen je graag weer zien en kost alles extra energie. We realiseerden ons al snel dat we in deze eerste weken na ons verlof gewoon niet alles kunnen doen wat we zouden willen of wat in deze cultuur van ons verwacht wordt. Vooral het bij iedereen op bezoek gaan, is iets wat min of meer verwacht wordt, maar wat ongelooflijk veel tijd kost. Dat is best wel lastig omdat de relaties die we hebben belangrijk voor ons zijn. Toch moeten we zelf onze grenzen bewaken en onszelf de tijd gunnen om weer aan te passen aan het gewone ritme van elke dag. De meeste dagen van de week hebben een vrij vertrouwd patroon, en we willen daar in deze nieuwsbrief een inkijkje in geven. 
School
Michaja en Elisa gaan van maandag tot vrijdag naar de zendingsschool, zo’n tien minuten bij ons huis vandaan. Dorien brengt ze er ’s morgens naar toe en zet mij onderweg af bij het vertaalcentrum. De kinderen volgen een Amerikaans schoolprogramma, dat Dorien ’s middags aanvult met Nederlandse taalles. Het aantal leerlingen varieert nogal, omdat bijna ieder jaar een paar gezinnen op verlof zijn. Op dit moment zijn er maar zes voltijd leerlingen, maar dat zullen er volgend jaar opeens weer twee keer zoveel zijn. Voor Elisa is het voor het eerst dat ze helemaal in het Engels les krijgt, maar ze vindt het tot nu toe allemaal geweldig. 
Werk Dorien
’s Morgens werkt Dorien vanuit huis mee aan taalkundig werk voor ons project. Momenteel doet ze de taalkundige controle van het boek Genesis in de Kabwa-taal dat later dit jaar gepubliceerd zal worden. Ze helpt de vertalers om alle spelfouten te verbeteren en om beslissingen te nemen over openstaande kwesties. Omdat dit boek ook gebruikt zal worden in leesgroepen en schrijflessen, moet alles zo nauwkeurig mogelijk geschreven worden.We hebben dit jaar een dag extra huishulp, zodat Aron een beetje bezig gehouden wordt en Dorien geconcentreerd haar werk kan doen. 
Op het vertaalkantoor
Ik ben zelf iedere morgen om acht uur op het vertaalcentrum, en werk door tot een uur of vijf. Ik ben nu verantwoordelijk voor het aansturen van al het vertaalwerk in ons project. We hebben momenteel 19 mensen op onze afdeling: 15 Tanzaniaanse vertalers en vier buitenlandse adviseurs. Ik vul deze rol tijdelijk in omdat onze vertaalcoördinator op verlof is. De afgelopen maand heb ik vooral gebruikt om te analyseren hoe ver ieder team gevorderd is, wat de knelpunten zijn, en om in te schatten hoe lang het nog gaat duren voor het Nieuwe Testament compleet is. We hebben vrij gedetailleerde plannen gemaakt voor de komende twee jaar, zodat ieder team zo efficiënt mogelijk kan doorwerken. Het is bemoedigend om te zien hoeveel nieuwe Bijbelboeken nu jaarlijks af komen. Voor iedere taal komt het Nieuwe Testament steeds dichter bij!


Foto's - Ons vertaalteam heeft gevierd dat de dozen met Genesis in de Ikizu-taal gearriveerd zijn. Genesis is een Bijbelboek dat graag gelezen wordt en in veel opzichten erg aansluit bij het gewone leven in de dorpen. We hebben Genesis nu in drie talen gepubliceerd (Zinza, Zanaki en Ikizu) en hopen er dit jaar nog twee af te krijgen (Kabwa en Simbiti).  

Intussen werk ik ook verder aan het opleiden van drie vertalers die later dit jaar hopelijk advieswerk voor andere talen gaan oppakken. Kortgeleden zijn ze officieel leidinggevenden geworden binnen ons project, en ik ben blij om te zien dat lokale werkers steeds meer verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen. We hebben nu ook een Nederlandse collega - Michiel Louter - die zich aan het inwerken is voor advieswerk. Hij is heel toegewijd en leert snel, en het is een voorrecht om met hem samen te werken. Ons project is echt een plek waar iedereen leert en elkaar dient.

Naast het coördineren en training geven, probeer ik zoveel mogelijk tijd vrij te houden voor het werk dat ik het liefst doe: vertalingen controleren en vertalers helpen zich verder te verbeteren. Ik heb pas een eindcontrole voor 1 Petrus kunnen doen in de Kabwa-taal, en ben momenteel bezig om Efeze te controleren in drie talen (Simbiti, Kabwa en Kwaya) en het boek Titus in drie talen (Ikoma, Kabwa en Jita).

Het is zulk mooi werk om de Bijbel toegankelijk te maken voor mensen die het niet of nauwelijks gehoord hebben! Vooral als je een boek als Efeze mag vertalen dat heel duidelijk gaat over genade en over hoe God ons al enorm gezegend heeft zonder dat we het verdienden. Een boodschap die mensen in deze regio niet regelmatig horen. Het zou mooi zijn als we dit bijbelboek ook alvast als een klein boekje zouden kunnen uitgeven en verspreiden in de dorpen!
 
Weekend
In het weekend hebben we wat meer tijd voor bezoeken en ontspanning, en natuurlijk moeten er ook boodschappen worden gedaan op de markt. Op bezoek gaan kost altijd veel tijd, en gasten ontvangen is ook een vak apart. Onlangs hadden we gekookt voor vier mensen en wat kinderen, en dan blijken er opeens tien mensen aan te komen waaien. Dan moet je op het laatste moment even wat rijst erbij koken, want goed en veel eten kunnen ze hier wel. We leren steeds beter te anticiperen op wat eigenlijk altijd wel weer te verwachten valt. Ook sporten we elke week samen met vrienden. Het helpt om fit te blijven en we vinden het heerlijk om te doen.

Zondag
Op zondagen hebben we inmiddels ook een ritme gevonden. De ene week bezoeken we een kerk in de regio, en de andere week doen we thuis uitgebreid zondagschool met de kinderen. De combinatie helpt ons om met de kerk verbonden te zijn, en de kinderen de kans te geven om steeds meer over God en de Bijbel te leren in hun eigen taal. Hun Swahili is op dit moment niet goed genoeg om veel mee te krijgen van de inhoud van de dienst. Ze gaan vaak een beetje hun gang en lezen hun kinderbijbels (samen met een groepje kinderen die over hun schouder meekijken).Ik wordt zelf regelmatig gevraagd om te preken in een van de kerken in de buurt. Soms mag dat onverwacht en krijg ik het pas tijdens de dienst te horen. Dat overkwam me onlangs ook. Een betrokken gemeentelid was de dag ervoor verongelukt vlak nadat hij geholpen had bij de bouw van het kerkgebouw. Het gezin van de jonge man woonde naast de kerk en het verdriet was duidelijk te horen. Het was mooi om te merken dat God ook op zulke momenten mensen troost met woorden uit de Bijbel.Afgelopen zondag overkwam me iets wat nog niet eerder was gebeurd. Ik was uitgenodigd om te preken, maar tijdens de dienst kreeg ik in de gaten dat ook iemand anders zich voorbereid had. Toen er halverwege de dienst gebeden werd voor de preek, wisten we nog steeds niet zeker wie er nu zou gaan preken. Er was per ongeluk een dubbele afspraak gemaakt, en niemand durfde hardop te zeggen dat de een of de ander de beurt zou krijgen. Op een subtiele manier werd het dilemma zonder woorden opgelost en ik mocht mijn preek voor een andere dag bewaren. Alle plannen en afspraken die je hier maakt zijn altijd onder voorbehoud. En het is goed om te leren dat we altijd voorbereid moeten zijn voor het onverwachte en ongeplande. God heeft er soms bijzondere bedoelingen mee. 
Eindelijk!
Een van onze vertalers is een predikant van 60 jaar. Zijn vader leeft nog, maar werd kort geleden ernstig ziek. Dominee Waynse vroeg elke dag gebed voor hem, voor zijn lichaam, maar ook dat hij tot geloof zou komen. Zijn hele leven lang heeft hij het christelijk geloof afgewezen en bleef ongeïnteresseerd in God. Tot twee weken geleden. Toen Waynse zijn vader uit het ziekenhuis ophaalde en terug naar het dorp bracht, vroeg hij nog eens of zijn vader echt niet meer over Jezus wilde horen. En deze keer wilde hij wel! Zijn vader beleed met tranen in zijn ogen zijn zonde en vroeg om een kind van God te worden. De familie kon niet geloven wat ze meemaakten. Onmiddelijk werd er een emmer water gebracht en de oude man werd gedoopt. Een geweldige verhoring van gebed! Laten we bidden dat de oude man God trouw blijft volgen en ook anderen weer over Jezus zal vertellen. 
KinderprietpraatMichaja: “Ik vind het fijn dat het hier zo lekker warm is. En ook dat we onze vrienden weer terug zien. Ze waren er allemaal nog, maar een paar vriendjes zijn nu op verlof en dat is wel jammer voor ons. Wat niet fijn is, is dat ik me hier vaker ziek voel.”
 
Elisa: “Ik vind het leuk om weer met mijn vriendjes te spelen. En dat de zon er weer is. Ik ben ook blij dat ik Max en Jessie weer kan zien (onze honden). Ik vind het leuk dat ik weer met de vriendjes op onze trampoline kan springen. In Musoma kunnen we lekkere bananen eten. 

Aron“Ik mag boekjes lezen. En met mijn autootjes spelen. En we hebben ook duplo nu. Mijn rode auto is wel kapot. We hebben een hok voor onze hondjes met een dak erop. Ik vind het leuk om met Jeppie en Zefa te spelen. Ik kan heel goed muziek maken met mijn muziekdingetje. Maar ik ben mijn andere muziekdingetje kwijt. En ik hoef niet meer in mijn kinderstoel. Oh, en ik kan nu zelf plassen op de WC!”
Gezocht: een leerkracht
We zijn nog steeds op zoek naar een leerkracht voor de zendingsschool in Musoma! Heb je interesse of ken je iemand anders die dit zou willen, neem even contact met ons op!

Kijk op onze blog voor meer informatie.
Gebedspunten
We willen u graag vragen om voor de volgende dingen te bidden:
 1. Dank dat er door de meeste vertaalteams hard gewerkt is en er weer veel nieuwe boeken af zijn.
 2. Bid voor wijsheid als André leiding geeft aan het vertaalwerk. Bid voor eenheid in het team en dat iedereen de ander zal dienen.  
 3. Bid dat we gezond mogen blijven, ook nu ons lichaam zich weer moet aanpassen en we vaker ziek zijn. Dank dat André vrijwel geen hoofdpijn meer heeft gehad sinds we terug zijn.
 4. Dank dat de dozen met Genesis in de Ikizu-taal gearriveerd zijn. Bid voor de verspreiding van de boeken die nu kan beginnen. Bid ook voor de twee andere teams (Kabwa en Ikoma) die Genesis klaar aan het maken zijn voor publicatie. 
Bedankt
We zijn dankbaar dat we volop bezig mogen zijn met het bijbelvertaalwerk in Tanzania. Tijdens ons verlof zijn we erg bemoedigd door hoeveel mensen zich betrokken voelen bij ons werk. Dat het ook financieel mogelijk was om weer uitgezonden te worden, maakt ons extra dankbaar. 

Gods zegen!

André en Dorien Kamphuis
met Michaja, Elisa en Aron
Online geven - Klik hier om uw gift over te maken of om een (maandelijkse) toezegging te doen.
TFC en giften
Email: thuisfront@bijbelvertaalwerk.nl
Tel. thuisfrontcomité: 0318-638498
Tel. penningmeester: 0318-611243

Giften zijn welkom op rekeningnummer NL69RABO0145967905 t.n.v. Wycliffe Comite Kamphuis

Wycliffe Nederland: 
www.wycliffe.nl

 
Contact
Email: kamphuis@bijbelvertaalwerk.nl
Weblog: www.bijbelvertaalwerk.nl

André en Dorien Kamphuis
c/o SIL International
P.O. Box 1235, Musoma
Tanzania, East Africa

Tel. nr. Tanzania: +255 788 275 335 
 
Share
Tweet
Forward
+1