Copy
 Nieuwsbrief van André en Dorien Kamphuis
 met Wycliffe Bijbelvertalers in Tanzania
Nieuwsbrief 27  |  December 2016
Lieve vrienden in Nederland,

Het jaar 2016 is alweer bijna voorbij. Hierbij krijgen jullie van ons een korte nieuwsbrief met het laatste nieuws over ons werk en ons gezin. Lees onder meer over hoe een meisje van kwade geesten bevrijd werd. Hopelijk bidden jullie weer mee voor de gebedspunten aan het eind van deze nieuwsbrief.
 
God zorgt altijd
De afgelopen maanden heeft André nogal wat gereisd. Eerst een conferentie in Tanzania over bijbelvertaalwerk. Niet vaak heeft hij zo bewust Gods bescherming ervaren als tijdens het ongeluk op de heenreis (lees meer op onze weblog).

Een week later begon André aan een reis naar Thailand waar hij training heeft gekregen over een nieuwe versie van de vertaalsoftware die alle vertalers dagelijks gebruiken (Paratext 8). De reis was echt de moeite waard en hij heeft veel geleerd waarmee hij anderen kan helpen. Eind november heeft André nog twee weken gewerkt in een zusterproject in het zuiden van Tanzania (Mbeya). Het reizen was nogal vermoeiend vanwege het uitvallen van bijna alle vluchten, maar ondanks alle vertraging bleef er toch nog genoeg tijd over om vijf bijbelboeken in twee talen te controleren.

Terwijl André nog in Mbeya was, verzwikte Dorien thuis haar enkel en scheurde daarbij een enkelband. Ze heeft bijna twee weken amper kunnen lopen, en heeft er nog steeds veel pijn aan. Daar kwam nog bij dat in diezelfde week onze huishelp ziek werd én de wasmachine kapot ging. Een ongelukkige situatie opeens, maar we waren zo dankbaar dat Doriens ouders juist op dat moment bij ons waren. Ze konden zo helpen met de kinderen, school, koken en afwassen, en Doriens vader kreeg het ook nog voor elkaar om de wasmachine te repareren. God zorgt ook voor ons gezin tijdens periodes dat André vanwege ons werk niet thuis kan zijn.

Foto: Opa de Kruijf heeft een paar dagen biologie gegeven op de zendingsschool en een microscoop cadeau gedaan. Oma heeft geholpen met het lesgeven van Aron.


Foto: Op bezoek bij goede vrienden in Musoma.
Vertaalwerk 2016
Zoals jullie weten, werken we in Musoma aan de vertaling van de Bijbel in acht talen. Ons hoofddoel voor nu is het complete Nieuwe Testament en deeluitgaven van het Oude Testament. We zijn goed op weg en hopen binnen een paar jaar de eerste Nieuwe Testamenten klaar te hebben voor publicatie. Niet alleen gedrukt als boek, maar ook als luisterboek. Ons snelste team heeft ruim 70% van al het werk af, en ons langzaamste team bijna 45%.

We zijn ontzettend dankbaar voor de inzet van onze vertalers die, ondanks dat ze soms te maken hebben met veel tegenslagen in hun gezin of in hun leidinggevende rol in de kerk, toch trouw doorgaan met het vertalen van de Bijbel in hun eigen taal. We merken dat ze echt bemoedigd worden als hun werk gewaardeerd en geprezen wordt in de gemeenschap.

André coördineert nog steeds de training van bijbelvertalers en vertaaladviseurs, en verzorgt de eindcontrole van vertaalde bijbelboeken. Dit jaar heeft hij de volgende boeken kunnen controleren en goedkeuren voor publicatie:Gelukkig krijgt ons project ook de hulp van andere vertaalconsulenten. Zo hebben we dit jaar de goedkeuring gekregen voor ruim 40 bijbelboeken in verschillende talen. We willen geen Bijbels publiceren die niet grondig zijn gecontroleerd door exegeten en meelezers uit de taalgroep. Iedere vertaling moet betrouwbaar en begrijpelijk zijn, en daar doen we samen ons best voor.
Leren en lesgeven
Dorien heeft het afgelopen jaar vooral veel tijd besteed aan het lesgeven van verschillende kinderen aan de zendingsschool. De school zoekt nog steeds een extra leerkracht, en tot die tijd moeten verschillende ouders bijspringen om een aantal vakken les te geven. Aron gaat nu ook ’s morgens mee naar de school, en ’s middags doet Dorien thuis nog Nederlandse les erbij. We zijn ontzettend blij met de school en iedereen die er les geeft. Het is voor de kinderen een feest, en van elk gezin kan één van de ouders op het vertaalcentrum voltijd hun werk doen. Het betekent dat Dorien net als in het afgelopen jaar voorlopig geen taalkundig werk op het vertaalcentrum kan doen, want elke dag zit telkens weer goed vol met al het schoolwerk en het doorlopende werk in huis.

Geïnteresseerd in lesgeven op de zendingsschool van Musoma? Neem contact met ons op! Hier vind je alvast wat meer informatie.
Bezeten meisje genezen 
In september werd de film over het leven van Jezus voor het eerst vertoond in het Ikizu-gebied. Onze vertalers hebben hun bijdrage geleverd door het script te vertalen, woorden die voor een groot deel uit het Lukas-Evangelie komen en al eerder in het Ikizu vertaald zijn. Een van onze vertalers, Rukia, vertelde het volgende verhaal:  

“Een paar dagen na de vertoning van de Jezusfilm, zagen twee jonge mannen een grote groep mensen bij elkaar op straat. Ze dachten eerst dat er misschien een ongeluk gebeurd was. Ze kwamen dichterbij om te kijken wat er precies aan de hand was. Een van de twee mannen was een gelovige, de andere niet, al had hij wel eerder die week de Jezus-film gezien.

 
Toen ze dichterbij gekomen waren, zagen ze in het midden een meisje dat bezeten was door kwade geesten. Het meisje was in de voorgaande maanden al verschillende keren naar dokters geweest, maar niets had geholpen. De ene jonge man die zelf geen christen was, zei dat hij vond dat het meisje zich net zo gedroeg als de persoon in de Jezus-film die door Jezus genezen werd. Daarom besloot zijn vriend om het meisje mee te nemen naar een kerkje in de buurt, zodat de voorgangers voor haar konden bidden. Tijdens het gebed om haar bevrijding en genezing, verlieten de kwade geesten haar. Het meisje én haar familie geloofden vanaf dat moment in Jezus en wilden nu ook christen worden. Op dezelfde dag werd het hele gezin van 11 mensen gedoopt.  Als de jonge man de Jezus-film niet gezien had, zou hij niet geweten hebben dat Jezus de macht heeft over kwade geesten en mensen uit hun macht kan bevrijden.” 
 
Toen ik vanmiddag nog even met Rukia over deze bijzondere gebeurtenis sprak, vertelde ze me dat het hele gezin nog steeds trouw naar de kerk komt en ze gegroeid zijn in hun geloof. Geweldig om te horen! 
Reacties op ons werk uit het Ikoma-gebied 
Collega’s van ons hebben onlangs verschillende reizen gemaakt naar het Ikoma gebied, en daar interviews gehouden over het gebruik van de Ikoma-taal. Ze hebben onderzocht hoe Ikoma-mensen aankijken tegen het lees- en schrijfonderwijs dat we in de afgelopen jaren hebben kunnen aanbieden, en hoe de eerste deeluitgaven van de Ikoma-Bijbel ontvangen zijn. Het is altijd de moeite waard om naar de reacties te luisteren:  
 • “Voor mij persoonlijk is het lezen in de Ikoma-taal een grote hulp geweest. Ik ben nu echt in staat om de Bijbel te begrijpen.” 
 • “Ik houd ervan om tijdens een bijbelstudie meerdere Bijbels te vergelijken. Het vergelijken van de Swahili Bijbel en de Ikoma vertaling helpt me om de rijke boodschap van de Bijbel beter te begrijpen.”  
 • “De kinderen die ik lesgeef tijdens de zondagschool hebben echt plezier in het leren in hun eigen taal. Ze luisteren veel beter als ik Ikoma gebruik en zijn erg nieuwsgierig naar wat ik te zeggen heb.” 
 • “Voor de hele Ikoma gemeenschap geldt dat dit werk ervoor gezorgd heeft dat we nu meer aandacht geven aan onze eigen taal en cultuur. We zijn al zoveel dingen vergeten, en we hadden niet gedacht dat onze taal zo de moeite waard was. We zien onze taal nu als iets waar we zuinig op willen zijn.” 
Onverwacht weekje naar Nederland 
Als Doriens ouders na de kerst weer naar Nederland vertrekken, gaat André met hen mee. Dit hadden we zo niet gepland, maar in de afgelopen maanden zijn er nogal wat zorgen over de gezondheid van André’s vader ontstaan en is vasculaire dementie bij hem vastgesteld. Na overleg met de familie hebben we besloten dat het goed zou zijn als ik een week naar Nederland kom om wat tijd met hem door te brengen. Mijn vader weet het zelf nog niet, dus hij zal zeer verrast zijn en hopelijk doet het hem goed. Ik wil in Nederland graag die paar dagen met m’n ouders doorbrengen, dus ook al ben ik dichtbij, ik zal de meesten van jullie niet zien. Hopelijk hebben jullie daarvoor begrip.
Huisrestaurant
Een groep vrienden uit onze thuisgemeente heeft onlangs een prachtige bijdrage kunnen leveren aan ons werk in Tanzania. Net als in de twee voorgaande jaren hebben ze ook nu weer een heus huisrestaurant geopend en verspreid over twee avonden een vol huis met in totaal 108 eters geherbergd. Een slager uit onze gemeente had voor het vlees gezorgd en samen hebben ze ervoor gezorgd dat we het mooie bedrag van € 3450 overgemaakt kregen. Hier zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Bedankt aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet! 
Nieuwe penningmeester 
Met ingang van 2017 hebben we een nieuwe penningmeester. Dick Westeneng uit Ede gaat ons TFC versterken en zal de giftenadministratie voor zijn rekening nemen. We zijn Martin Vervoorn, die dit voor zijn verhuizing meer bijna negen jaar heeft gedaan, ontzettend dankbaar voor zijn inzet. 

Dick is bereikbaar via e-mail op ondersteuning@bijbelvertaalwerk.nl en telefonisch op 0318-624512. 
Gebedspunten  
 • Bid voor André’s bezoek aan zijn vader, en voor Dorien en de kinderen die alleen thuis blijven.
 • Bid dat Doriens enkel goed zal genezen.  
 • Bid voor nieuwe energie om ook in het nieuwe jaar weer met overgave ons werk te doen.
 • Bid voor onze bijbelvertalers en hun gezinnen.
 • Blijf bidden om een opwekking in alle taalgroepen waarin we werken.
 • Dank voor al die momenten dat we God aan het werk zien. Jezus heeft alle macht!
 • Dank voor alle steun die we ook dit jaar kregen om ons werk te mogen doen.
 • Dank voor het bezoek van Doriens ouders en de fijne tijd die we samen hebben gehad.  

Kerstgroet
We willen iedereen die ons in het afgelopen jaar heeft gesteund, ontzettend bedanken! We hopen dat we ook in het komende jaar weer op uw steun en gebed mogen rekenen. Het is een enorm voorrecht om samen te mogen werken en Gods woorden door te geven in nieuwe talen. 

André en Dorien Kamphuis
Michaja, Elisa en Aron  

Online geven? Klik hier om online uw gift over te maken of om ook donateur te worden.

Contact
Email: kamphuis@bijbelvertaalwerk.nl
Weblog: www.bijbelvertaalwerk.nl

André en Dorien Kamphuis
c/o SIL International
P.O. Box 1235, Musoma
Tanzania, East Africa

Tel. André: +255 746 594 827 
Tel. Dorien: +255 684 945 649
* We zijn op deze nummers ook bereikbaar op WhatsApp!

E-mail TFC: thuisfront@bijbelvertaalwerk.nl
E-mail penningmeester: ondersteuning@bijbelvertaalwerk.nl

Tel. voorzitters thuisfrontcomité (Wim & Evelien Kater): 0318-638498

Wycliffe Nederland: www.wycliffe.nl
Share
Tweet
Forward


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Familie Kamphuis · SIL International · P.O. Box 1235 · Musoma · Tanzania

Email Marketing Powered by Mailchimp