Copy
View this email in your browser

Vandudfordringer i den farmaceutiske industri


Technology Demand projektet "Vandudfordringer i den farmaceutiske industri" har nu udforsket en ny og alternativ vandteknologi, da branchen står for en betydelig del af Danmarks industrielle vandforbrug. Lægemiddelproducenterne har også en udfordring med spildevand som indeholder miljøfremmede stoffer, som ikke kan udledes i kloaker, men derimod skal bortskaffes på anden vis.

Projektet har derfor bragt problemejere (medicinalvirksomheder) og teknologileverandører sammen for at beskrive udfordringerne inden for vandforbrug og spildevand i den farmaceutiske industri. De to medicinalvirksomheder Lundbeck og Biogen fremlagde deres udfordringer for en kreds af innovative teknologileverandører, som efterfølgende skitserede nye ressource- og omkostningsbesparende løsninger. De fire teknologileverandører i projektet var Aquarden, Liqtech, UltraAqua og Aquaporin. Derudover har DHI varetaget projektledelsen og NNE Pharmaplan A/S deltaget som facilitator i projektet.

Udfordringerne og løsningerne blev skitseret ved to workshops, hvor medicinalvirksomhederne og teknologileverandører i fællesskab diskuterede mulighederne for at skabe en forbedret vandeffektivitet. I sådan et projekt er det vigtigt at få parterne til at arbejde sammen, da en bedre forståelse af udfordringen skaber meget bedre løsninger.

 

"Ved projektets to workshops var der en god og åben dialog mellem medicinalvirksomhederne og teknologileverandørerne. Muligheder og barrierer for øget vandeffektivitet og ny vandteknologi i farmaindustrien er blevet diskuteret og de deltagende virksomheder har været glade for denne proces", fortæller Gerald Heinicke, Senior Engineer hos DHI og projektleder.


Udfordringerne og løsningerne er blevet analyseret og det kan konkluderes at der er en stor interesse for vand- og energieffektivitet, selvom fokus på vandeffektivitet er relativ ny. Den begrænsede tilgang til råvand og fremtidige reguleringer er drivkræfter for en forbedret vandeffektivitet. Dog er der en del barrierer forbundet med nye vandteknologier, bl.a. omfattende reguleringer og et krav om veldokumenterede og pålidelige teknologier. Derudover kræver ændringer i anlæg og processer validering, hvilket er tids- og ressourcekrævende. Derfor anbefaler projektpartnerne, at man kommer med tidligt i planlægningsfasen for nye produktionsanlæg og inddrager de regulerende myndigheder fra begyndelsen. Læs hele projektets rapport her.
 

Tid til et  gratis Innovationstjek?

Ønsker din virksomhed at komme i gang med et konkret, teknologisk udviklingsprojekt eller mangler I viden for at komme videre med et igangværende? Så bestil et gratis Innovationstjek allerede i dag og få nye øjne på mulighederne. I får konkrete løsningsforslag til innovative udviklingsaktiviteter, henvisninger til eksperter der bedst kan hjælpe jer videre samt information om relevante støttemuligheder. Læs mere på www.innovationstjek.dk.

Kommende arrangementer

Åbning af Københavns Kommunes nye forsøgsanlæg
D. 10. marts 2017 kl. 10.00-14.00


Københavns kommune inviterer til officiel åbning af kommunens nye forsøgsanlæg d.10. marts 2016 på Kraftværksvej nr. 25, 2300 København S.
Teknik og Miljøborgmester Morten Kabell indvier forsøgsanlægget, hvorefter der vil være mulighed for at se anlægget i funktion. Det kræver et tæt samarbejde på tværs af kommuner, virksomheder og videnmiljøer at fremme markedet for genanvendt plast fra husholdningerne i Danmark. Med åbningen af testanlægget inviterer Københavns Kommune til samarbejde med plastproducerende virksomheder, der ønsker at arbejde med genanvendt plast.
Eftermiddagen byder på inspirerende oplæg, spørgsmål og debat om affald, ressourcer og cirkulær økonomi. Læs mere og tilmeld dig arrangementet
her.
Commercial Air Cleaning Projects in China
D. 30. marts 2017 kl. 13.00-17.00

China, the world’s second largest economy is facing tremendous environmental challenges especially in terms of air pollution. In 2017 Beijing launched a new police force aimed at tackling its persistent smog issues, and funding is being allocated for project implementation and demonstration.

Both Denmark and Sweden have proven technologies that in combination can create mutual benefits for both the companies and air cleaning projects in China. Together with Sustainable Business Hub and CLEAN we have decided to collaborate with the goal to enhance strengths of air cleaning’s system solutions from Scandinavia. Join the meeting at Sustainable Business Hub in Malmö on the 30th March 2017 to understand and discuss collaboration and project opportunities. Read more about the event here.

Hils på vores seneste medlemmer
 
NordicFlexHouse IVS
Nykilde ApS
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
update your preferences or unsubscribe from this list                                 Innovationsnetværk for Miljøteknologi:
                                                                                                                                       c/o CLEAN, Vesterbrogade 1E
1620 København V
Tlf: +45 60 71 15 85