Copy
View this email in your browser

Vær med når Inno-MT samler miljøteknologibranchen til årsdag i Vejle d. 14. juni!


Dagen byder bl.a. på spændende oplæg fra Grundfos og Dansk Industri, workshops omkring specifikke jord-, affalds-, vand- og luftudfordringer fremsat af centrale aktører på områderne, samt individuelle B2B-møder. 
Gør som Envidan, Krüger, RenoNorden, NIRAS, NNE, Aquarden, Grundfos og en lang række andre og tilmeld dig eventet:
Tilmelding Inno-MT's årsdag.

Ønsker du at stille op til valget til Inno-MT's styreguppe?
På årsdagen vil der være valg til styregruppen. Interesseret i at stille op?. Alt du skal gøre er at sende en mail til jom@inno-mt.dk senest d. 23. maj kl. 12.00. Har du spørgsmål til valget, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på 31 69 48 19. 
Nyt projekt: Energibesparelser ved recirkulering af udsuget luft
 
Inno-MT's styregruppe har besluttet at støtte endnu et Technology Demand projekt. Projektet har fokus på energibesparelse i industrien ved recirkulation af udsuget luft fra industrielle produktionsprocesser. Projektet skal bl.a. afdække potentialet for anvendelse af recirkulation i industrielle processer, samt afklare behovet for anvendelse af og tilpasning af renseteknologier til at sikre den nødvendige opretholdelse af rensning af recirkulationsluften.

Recirkulation af udsuget luft fra industrielle processer er kun tilladt i meget få tilfælde, så alle andre steder ledes den varme luft ud til atmosfæren, og den friske erstatningsluft opvarmes inden indblæsningen i arbejdslokalerne. 

Projektet forventes at afdække potentialet og mulighederne for at indføre recirkulation i forskellige brancher, hvor luften indeholder forskellige typer støv og gasformige komponenter, samt påpege mulige renseteknologier til de gasformige komponenter og kontrolmetoder til alarmering ved manglende rensning.

Projektet er åbent for deltagelse - du kan læse mere og finde kontaktinformationer 
her.
 Du kan ansøge nu!
Puljerne til bobleprojekter og Technology Demands er åbne for ansøgninger!
Bobleprojekter
Ansøgningsrunden er åben og du kan nu søge om støtte til at skyde innovationsprocessen i gang. Et bobleprojekt kan omfatte alle former for teknologiudvikling og støtter den tidlige udviklingsfase og modningen af innovationsideer. Der kan søges støtte til alle former for innovationsprojekter, med fokus på jord, luft, vand og affald. For at ansøge et bobleprojekt skal du være medlem af Inno-MT. Du kan dog sagtens melde dig ind i forbindelse med ansøgningen af et bobleprojekt. Dog skal der som minimum deltage to virksomheder i et bobleprojekt, og som hovedregel, minimum to videnspartnere. Læs mere om vores bobleprojekter og find ansøgningsformularen her.
Technology Demands
Ansøgningsrunden til Technology Demands som støtter efterspørgselsdrevne innovationsprojekter, er nu åbnet. Kan din virksomheds teknologi og viden danne udgangspunkt for nye miljøteknologiske løsninger? Eller er du ejer af en kompleks miljøudfordring, som du har interesse i at få opstillet mulige løsningsforslag til? Så kan puljen til Technology Demands måske hjælpe dig på vej. Et Technology Demand er enten virksomhedsdrevet eller efterspørgselsdrevet og støttes med op til 150.000 kr. til rådgivning og teknologisk bistand hos netværkets videnspartnere. Du kan læse meget mere om kriterierne for at søge og finde ansøgningsformularen her

Kommende arrangementer

The next 4 billion seminar
9. juni i Aarhus & 10. juni i København
Innovation Centre Danmark afholder seminarer i Aarhus og København, hvor du som deltager får indsigt og viden omkring de tre store markeder Kina, Brasilien og Indien. På seminarerne diskuterer vi, hvordan innovative forretnings-modeller og produkt tilpasning kan hjælpe din virksomhed med at udvikle den rigtige strategi og tankegang, samt at få succes på disse markeder. Hovedtalere fra hvert marked er derfor inviteret for at inspirere danske små, mellemstore og store virksomheder. Find programmet og tilmeld dig seminaret her.
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
update your preferences or unsubscribe from this list                                 Innovationsnetværk for Miljøteknologi:
                                                                                                                                          c/o CLEAN, Vesterbrogade 1E
1620 København V
Tlf: +45 30 24 29 29