Copy
View this email in your browser

Ny netværksleder i Inno-MT

Kære netværk.

Den 1. oktober tiltrådte jeg som ny netværksleder i Inno-MT, da Jonas Mortensen ønskede at prøve kræfter af i Københavns Kommune. Jeg skulle hilse og sige, at han kommer til at savne sit arbejde i netværket og glæder sig til at møde jer derude. Jeg ser frem til at drive et ambitiøst og innovativt netværk som Inno-MT, og jeg glæder mig til at lære medlemmerne at kende, og især til skabe innovation ved at koble SMV'er med viden fra vores videnspartnere og med hinanden.

Jeg træder ind i en spændende tid, hvor der sker mange ting i Inno-MT. Styregruppen har netop godkendt tre nye Bobleprojekter og to Technology Demands. Vi modtog en masse kvalificerede ansøgninger, og vi glæder os til snart, at kunne dele de fem godkendte projekter med jer. Projekterne er inden for vand, affald og luft. 

Inno-MT vokser sig større og større, og vi er nu oppe på 205 medlemmer i netværket. Det er 205 medlemmer som er dybt engagerede i miljøteknologi og som deltager aktivt i mange af vores aktiviteter og projekter. Det er jeg rigtig glad for, og det vidner om at netværket, vores samarbejdspartnere og medlemmer laver relevante og interessante aktiviteter.

Udover vores nye projekter og medlemmer, sender vi snart vores medlemsundersøgelse ud, og jeg håber at I igen i år, vil tage jer tid til at besvare den, så vi får skabt et netværk, der lever op til alles forventninger og arbejder inden for de områder, som I ønsker.

Jeg ser frem til at sætte innovation og miljøteknologi på dagsordenen, og I kan til hver en tid kontakte mig for en snak om medlemskab, projekter eller hvad der ligger jer på sinde.

Mange hilsner

Simon Baagøe
Netværksleder
Bobleprojekt om rensning af procesvand i mejeriindustrien
Bobleprojektet ”Rensning og genbrug af procesvand i mejeriindustrien” er netop afsluttet med et resultat, som ikke har levet helt op til forventningerne, men som har affødt viden og erfaring, som der kan arbejdes videre med. Projektet har sigtet mod at udvikle et innovativt vandteknologikoncept, baseret på avanceret kemisk oxidation, til rensning og genbrug af procesvand i mejeriindustrien.

Mejeribranchen er en af de fødevaresektorer, hvor der er et stort potentiale for vandbesparelser via vandgenbrug. Især på pulver- og ostemejerier er der potentiale for at etablere ”vandløse mejerier”, da disse mejerityper har overskud af vand. I projektet har man derfor testet hvordan man kan optimere teknikken til at fjerne urea og vækstpotentiale fra vandet, så det kan opbevares i længere tid og genbruges derefter. Dog var det ikke muligt at nedbryde de organiske stoffer og mikroorganismer fuldstændigt.

”Det har desværre vist sig at være mere udfordrende end hvad vi havde forudsagt på forhånd. Resultatet har vist os, at man kan fjerne en vis del af ureaen fra vandet og at nedbrydningen også har en væksthæmmende effekt på udvalgte mikroorgansimer, dog ikke tilstrækkeligt til, at vi har ikke kunne tage det ud på mejeriet og teste det derude”, siger Morten Møller Klausen, Senior Process Research Engineer i DHI og Projektpartner i bobleprojektet.

Bobleprojektet har dog ikke været foruden læring og resultatet har givet en viden, som der i høj grad kan arbejdes videre med.

”Selvom projektet ikke viste de ønskede resultater har vi fået en forståelse af hvordan processen har virket og også hvorfor den ikke har virket, hvilket har affødt nogle ideer til en afart af den samme proces, som måske kan virke bedre. Derfor kan vi i den grad tage erfaringerne fra bobleprojektet med videre”, siger Morten Møller Klausen.

På baggrund af resultaterne, er der opstået nye ideer, som nu bliver testet af i andre kørende projekter. Læs om projektet og find afslutningsrapporten
her.
 
 

Kommende arrangementer

Meet the buyer
24. november 2016 kl. 9.00-17.00

Det engelske forsyningsselskab Anglian Water efterspørger innovative virksomheder og løsninger inden for blandt andet; overløb og oversvømmelse, rent og klorfrit drikkevand, energineutrale spildevandsanlæg, lækagesporing og forebyggelse, vandeffektivitet og brugertilfredshed.

Der er tale om en 1–dags konference, hvor du kan møde andre virksomheder og eksperter, og endnu vigtigere, er der mulighed for 1:1 dialogmøder og matchmaking med beslutningstagere fra Anglian Water som man kan præsentere sin virksomhed og sin teknologi for. 
Gennem deltagelse i Inno-MT kan du som SMV få dækket dine rejseomkostninger til konferencen. 

Du kan tilmelde dig konferencen og se mere her.


Cluster and Business Matchmaking
28.-29. november 2016 kl. 9.00

Som en del af Pollutec messen i Lyon, afholdes der et matchmaking arrangement, som skal fremme samarbejdet mellem europæiske og brasilianske klynger og virksomheder for at øge internationale partnerskaber.

Matchmaking arrangementet giver virksomheder og klynger fantastiske muligheder for at undersøge fælles interesseområder og forrentningspotentiale. Hovedtemaerne til arrangementet er:
  • Energieffektivitet i bygninger
  • Affaldshåndtering
  • Vedvarende energi
  • Biogas
Som SMV får du dækket dine rejseomkostninger. Inno-MT vil også deltage i arrangementet. Læs mere og tilmeld dig her. 
Hils på vores seneste medlemmer
 
Steel Nordic
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
update your preferences or unsubscribe from this list                                 Innovationsnetværk for Miljøteknologi:
                                                                                                                                          c/o CLEAN, Vesterbrogade 1E
1620 København V
Tlf: +45 30 24 29 29