Copy

Kære, netværksmedlem

”Gør forskning til forretning” var overskriften på Inno-SEs årsmøde på Sønderborg Slot d. 12. maj. Et arrangement hvor Innovationsnetværkets fem fokusområder var tilstede i samme lokale. Og netop dét at samle en række meget forskellige aktører med vidt forskellig baggrund gav et godt indblik, i hvordan samfundsudfordringen med at omstille vores energisystem bliver angrebet fra vidt forskellige sider. Fra det ingeniørtunge optimerende over forretningsmodeller til det antropologiske energiadfærd. Årsmødet mundede ud i at vidensinstitutionerne fik en række konkrete ønsker og udfordringer med tilbage fra de mange deltagende virksomheder og myndigheder.
Nedenfor kan du se en samlet video fra dagen.
 
Styregruppen i Inno-SE har i denne måned bevilget støtte til et bobleprojekt ”CoolPower” og til et Technology Demand-projekt ”Grøn Omstilling i Hotelbranchen”. To projekter, der også viser diversiteten i, hvordan energibesparelser kan fremelskes. Vil du vide mere om projektmulighederne i Inno-SE? Se her
 
I kalenderen er ”Gå Smartere Hjem” d. 7. juni i Middelfart under temaet ”Olielandsbyerne - hvad gør vi?”
Og d. 14. juni holder vores søsternetværk for MiljøTeknologi, Inno-MT årsmøde i Vejle.

I den kommende tid er Inno-SE på togt rundt i landet for at besøge vidensinstititionerne og møde nogle af netværkets medlemmer. Du kan ligeledes mødes med os på både Energiens Topmøde 2016 og Folkemødet 2016.
 
Vi ses måske derude.
 
Venlig hilsen
Claus Meineche
Netværksleder

SIDEN SIDST

CLEAN Årsmøde 2016

Tak for sidst fra årsmøde i Inno-SE og CLEAN

Var du ikke med til Inno-SE og CLEANs årsmøde 2016, eller vil du bare gerne gense et par højdepunkter fra dagen? Så tag et kig med i videoen her. 

Inno-SEs årsmøde blev afholdt på Sønderborg Slot, under overskriften ”Gør Forskning til Forretning". Her satte vi os sammen med vidensinstitutionerne, virksomhederne og udfordringsejere for sammen at finde frem til deres brændende udfordringer - med håbet om at kunne hjælpe med at finde en løsning. 


Klik på videoen ovenfor og se et sammenklip af dagen. 

To nye Boble- og Technology Demand-projekter godkendt i styregruppen

Innovationsnetværkets styregruppe er glad for de modtagne ansøgninger af høj kvalitet. Styregruppen har bevilliget to af projekterne støtte.
Det drejer sig om disse spændende projekter:

Nyt fokusområde i Inno-SE - energilagring 

Vidste du, at Inno-SE har fået et nyt og 5. fokusområde? 
Det drejer sig om
"Energilagring".

Inno-SE ønsker nemlig at sætte særligt fokus på den del af integrerede energisystemer, der omhandler energilagring. Der fokuseres først og fremmest på de tekniske udfordringer og optimeringspotentiale, der ligger i direkte eller indirekte lagring af energi, men også de samfundsmæssige udfordringer forbundet hermed.

Det kan fx.være direkte teknologier som: batterityper, flow batterier, superkapacitorer mv., mens indirekte energilagring kan omfatte Power-to-Fuel teknologier, lagring i form af tryksætning af luft, vand  og lignende – eller lagring i form af mekanisk energi, fx svinghjul. Med energilagring forstås også de konverteringsteknologier, der relaterer til lagringen.

Læs mere om alle vores fokusområder her.

KOMMENDE ARRANGEMENTER


Gå-Smartere-Hjem-Møde

Middelfart - 7. juni 2016
Inno-SE og CLEAN afholder denne gang Gå-Smartere-Hjem-Møde om politiske og økonomiske motiver for grøn omstilling. I Danmark er omkring 25.000 boliger, oliekedler og anden utidssvarende teknologi. De kan med fordel konverteres til andre energiformer, fx fjernvarme eller varmepumper, for at gøre dem attraktive. Dog er traditionelle virkemidler ikke tidssvarende til en effektiv omstilling. På mødet taler vi derfor om fjernvarme uden rør, garantifonde, samskabelse, partnerskaber, og hvordan vi kan tænke nyt.
Læs mere her.

Energiens Topmøde 2016
København - 9. juni 2016
Har du brug for sparring fra faglige partnere? Inno-SE er tilstede og taler innovationsnetværkets sag, når Energisektorens top er samlet i Lokomotivværkstedet d. 9. juni. Temaet for dagen er "Giv energien videre" og har fokus på nogle helt aktuelle emner og spørgsmål: Går energien it-amok?, Skal ejerskabet adskilles – ja eller nej? Og Skal vi spare på den vedvarende energi?
Læs mere her.


Årsmøde i Innovationsnetværk for Miljøteknologi 

Vejle - 14. maj 2016 
Inno-SEs søsternetværk afholder årsmøde, hvor der vil være en række interessante samarbejdsperspektiver på tværs af traditionelle miljøteknologier (vand, luft, jord, affaldsressourcer) og sektoren for smart energi. På dagen kan du få lov at udforske disse gennem individuelle forretningsmøder, workshops og matchmaking målrettet Inno-MTs udviklingspuljer, som er åbne for ansøgninger. Inno-SE er aktiv deltager på dagen, hvor der især vil være snitflader på de to fokusområder: Ressourcer og Vand.
Læs mere her.

Inno-SE på Folkemødet 
Bornholm - 16.-19. juni 2016
Inno-SE har stået for koordineringen af de 22 Innovationsnetværks deltagelse ved Folkemødet 2016. Fredag og søndag vil der være faglige debatter og happenings, som alle tager udgangspunkt i danske muligheder og potentiale for at finde på nye løsninger, produkter og teknologier - og om vi griber mulighederne og udnytter potentialet. 

Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer

Er du nysgerrig efter at vide mere om andre arrangementer, som Inno-SE har i støbeskeen, kan du besøge kalenderen her

Vi er som Innovationsnetværk altid interesseret i at høre jeres gode ideer til, hvordan vi gør netværket endnu bedre. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os med ris/ros. 
Innovationsnetværket Smart Energy

Vores adresse er:
CLEAN
Alsion 2
Sønderborg 6400
Denmark

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


Copyright © 2015 CLEAN, All rights reserved.
Du modtager denne e-mail fra Inno-SE. 






This email was sent to <<E-mailadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CLEAN · Alsion 2 · Sønderborg 6400 · Denmark