Copy
View this email in your browser
Kære netværksdeltager

Innovationsnetværket Smart Energy er for alvor blevet skudt i gang i 2015. Vi afsluttede 2014 med besøg hos partnerne i projektet og oplevede her, at der allerede var stor positivitet og fremdrift at spore – trods det tidlige tidspunkt i projektforløbet. Dette gjaldt både det kommende års eventaktiviteter, men også projektudviklingen hos respektive projektpartnere, hvor idéerne allerede var begyndt at boble frem.

2015 betød startskuddet for en ny hjemmeside - inno-se.dk - som sammen med nyhedsbrevet fremadrettet vil danne grundlaget for netværkets kontaktflade med de mere end 200 nationale og internationale medlemmer. Her glæder vi os til at præsentere vores netværksmedlemmer for relevante eventaktiviteter og spændende nyheder fra det smarte energilandskab. Hos sekretariatet i CLEAN ser vi i 2015 meget frem til at løfte netværket til nye videnshøjder, takle nye teknologiske udfordringer og koble endnu flere virksomheder og teknologier til Innovationsnetværket Smart Energy.
 
Venlig hilsen

Netværksleder
Thomas Drivsholm
­

Velkommen til Innovationsnetværket Smart Energy; et netværk, hvor du kan skabe fordelagtige forbindelser til relevante samarbejdspartnere.


Innovationsetværket har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i den energiteknologiske sektor ved at understøtte udviklingen af nye energiløsninger og -teknologier. Innovationsnetværket tager udgangspunkt i globale samfundsudfordringer, men har det klare mål at skabe vækst, innovation og øget omsætning i virksomheder ved at eksportere teknologier, viden og integrerede løsninger til udlandet.

Netværket fungerer som ramme for projekter, der realiseres i samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner. Ved at bygge bro mellem de to opstår en unik mulighed for at udvikle innovative løsninger på globale samfundsudfordringer, alt imens der skabes vækst for parterne. Samarbejdet sikrer samtidig tilførslen af forskningsbaseret viden i projekterne, der på længere sigt vil kunne implementeres i de enkelte produkter. Ved at identificere slutbrugerens behov bliver det altså lettere for virksomhederne at udvikle og tilpasse deres produkter.

Innovationsnetværket Smart Energy skaber konstellationer af samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner, som giver en ny, værdifuld indgangsvinkel til de specifikke markeder. Aktører med naturlige fællesnævnere finder sammen om projekter, der giver mening for begge parter, og som er rodfæstet i en samfundsudfordring. Herefter kan der søges om midler fra projektets fælles pulje. Gennem samarbejdet sker der en aktiv identificering af synergier med andre sektorer, hvilket vil tilføre projekterne merværdi.

 

Projektudvikling i Smart Energy

Projekter, der støbes i Innovationsnetværket Smart Energy, tager udgangspunkt i de følgende fire fokusområder:
  • Integrerede energisystemer
  • Intelligente bygningsinstallationer og energiadfærd
  • Effektelektronik
  • Innovative forretningsmodeller

Flere vil i løbet af de næste fire år komme til, som områdernes potentiale afdækkes. På nuværende tidspunkt er visionen dog at gøre Inno-SE til en af Europas førende klynger inden for energieffektivitet og intelligente energisystemer. Faciliteringen af det internationale samarbejde vil samtidig åbne døren for internationale forbindelser, eksportmuligheder samt videnhjemtagning til efterfølgende implementering i hele netværket.

CLEAN fungerer som sekretariat og naturligt samlingspunkt for aktørerne. CLEAN sørger for en stærk identitet udadtil og vil endvidere løbende spotte forretningsmuligheder og samle en række aktører omkring nye innovationsprojekter. Netværket drives sammen med Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, DELTA, Alexandra Instituttet og DTU. Du kan læse mere om netværket og dets aktiviteter her.

KOMMENDE EVENTS

 

Penge til udvikling af nye energiteknologier: Arrangeres af DI i København og Vejle hhv. 22. og 27. januar 2015. Læs mere her.
 
From Smart Grids to Smart Energy
 
I dette interview kan du læse, hvordan Jacob Østergaard, centerleder på DTU ELEKTRO, mener, at decentraliseret energi i fremtiden vil forme energimarkedet på verdensplan.
Læs mere her.
Brændelsescellepatenter øges efter F&U-projekt

Brændelsceller er spirende teknologi. FCTO har netop nået 500 patenter på området, og store virksomheder er begyndt at gøre brug af produkter, der implementerer denne teknologi.
Læs mere her.
Innovationsnetværkets medlemsfordele
 
Få hjælp til projekter, innovation og internationalisering
  • Opdag nye finansieringsmuligheder til dine projekter
  • Knyt varige relationer til relevante aktører
  • Få adgang til forskningsbaseret viden, der kan anvendes i erhvervslivet
  • Få viden om fremtidens trends og markeder
  • Modtag invitationer til aktuelle arrangementer
Innovationsnetværket Smart Energy
c/o CLEAN; Alsion 2
6400 Sønderborg
Copyright © 2015 CLEAN, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences