Copy
View this email in your browser

Glædelig jul fra Inno-MT

Kære medlemmer.

Med en stor tak for samarbejdet i det forgangne år, vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et brag af et nytår. 
 
2015 har været endnu et rigtig spændende år for Inno-MT. Netværket har i løbet af året iværksat syv nye
Bobleprojekter og to nye Technology Demand. Projekterne har spændende temaer, såsom luftrensning ved hjælp af biochar, elektrokemisk nitrat reduktion i akvakultur produktion, bioremediering af PCB fra nedknust byggemateriale og vandudfordringer i den farmaceutiske industri. Du kan læse mere om projekter igangsat af Inno-MT her.
 
Samtidig har Innovationsnetværket tiltrukket ekstern finansiering til en række ekstra aktiviteter, der skal komme medlemmerne til gode. Som eksempel kan nævnes projektet "
Beijing Water Authorities" som skal bane vej for danske SMV'er til den kinesiske vand- og energisektor og løfte eksporten af danske grønne løsninger. Kina står overfor store udfordringer i vandsektoren, som danske SMV'er kan være med til at løse. Projektet vil hjælpe til med at skabe markedsadgang ved at give en række SMVer mulighed for direkte dialog med Beijing Water Authorities omkring specifikke udfordringer. 
 
Inno-MT har desuden været aktiv på udvalgte europæiske markeder. Vi har blandt andet været på internationale projektture i
Holland, hvor en gruppe af danske SMVer og forsyningsselskaber inden for vandsektoren kom i direkte dialog med en række hollandske ”water boards”, samt i Letland og Estland.
 
Et andet eksempel er et nyt projekt – InnoROKK – som vil starte op i starten af det nye år. Her vil udvalgte grupper af virksomheder og vidensinstitutioner få muligheden for at modtage økonomisk støtte til udviklingsprojekter med fokus på ressourceoptimering i forskellige værdikæder, der involverer køling (fx supermarked, kølehuse, kølecontainere).
 
Den megen aktivitet i netværket i 2015 afpejles også i
medlemstilslutningen. Netværket er vokset støt og har nu 177 medlemmer, som er ligeligt fordelt over hele landet. I november måned gennemførte vi den årlige medlemsundersøgelse for at evaluere netværkets arbejde samt få Jeres input til relevante fremtidige aktiviteter. Den viser bl.a., at medlemmerne efterspørger faglige arrangementer, hjælp til at finde finansiering og målrettet matchmaking med potentielle samarbejdspartnere. Vi vil bruge resultaterne af medlemsundersøgelsen som inspiration og motivation til netværkets aktiviteter i det nye år. Resultaterne fra medlemsundersøgelsen kan læses her.

I januar måned åbner vi igen op for ansøgning til
Bobleprojekter og Technology Demands. Så går du ind over julen og grubler over et projekt inden for vores fire fokusområder, er der snart mulighed for at søge støtte til at skyde innovationsprocessen i gang. 

Mange julehilsner fra
Jonas Mortensen
Netværksleder

Skab vækst med Inno-MTs bobleprojekter
Inno-MT Bobleprojektet "KEMAVA", som er udviklet mellem LiqTech, Haldor Topsøe og GEUS, har vist så positive resultater, at der vil blive arbejdet videre det. Projektet, som har til formål at rense og filtrere vand ved brug af keramiske membranteknologier, fortsætter derfor og der vil blive arbejdet videre med udviklingen af teknologien. Næste skridt er, at lave yderligere tests i større skalaer og få bekræftet projektets hypoteser, fortæller Haris Kadrispahic, Head of Projects i Liqtech.

"Hvis resultaterne af de yderligere tests viser sig at være positive, så er der skabt et nyt produkt og det håber vi jo stærkt på", fortæller Haris Kadrispahic begejstret. 

Målgruppen for projektet er industrier, som genererer sekundavand med indhold af en eller flere forureningskomponenter, og som har behov for vandrensning før udledning eller genanvendelse. 
Især "fracking" industrien er interessant for projektet, da denne industri har stort potentiale for, at blive mere miljøvenlig. Mulige markeder for vandrensningsteknologien kunne være Nordamerika, hvor der allerede er etableret gode forbindelser. 

Læs mere om vores bobleprojekter
her

Hils på vores seneste medlemmer

Airvention
Airvention er specialist i løsninger til alle anlæg inden for klima og nedkøling. Airventions løsninger giver et bedre indeklima, holder madvarer fri fra bakterier og giver 25% mindre energiforbrug og CO2-udledning. Airvention forhandler desuden Fresh Aire UV og Ductsox. 
NNE Pharmaplan
Som forretningspartner til farmaceut- og biotechindustrien, hjælper NNE Pharmaplan virksomheder med, at bringe deres produkter hurtigere på markedet, holde lave produktionsomkostninger og sikre høj produktionsikkerhed. 
Lundbeck
Lundbeck er en global farmaceutisk virksomhed, som er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for patienter med hjernesygdomme. Med det formål er Lundbeck involveret i research, udvikling, produktion, marketing og salg af lægemidler i hele verden. 
Biogen Manufactoring
Med den nyeste videnskab opdager, udvikler, fremstiller og markedsfører Biogen produkter til behandling af sygdomme. Biogen er desuden medskaber af Bioteknologisk industri, som forvandler videnskabelige opdagelser til fremskridt inden for patientbehandling. 
Neptun Plast
Neptun Plast er en moderne producent af plastikprodukter, med rødder tilbage fra 1933. Virksomheden har specialiseret sig i udvikling og produktion af brugervenlige kvalitetsprodukter til den industrielle sektor, kraft- og fiskeindustrien. 
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
update your preferences or unsubscribe from this list                                 Innovationsnetværk for Miljøteknologi:
                                                                                                                                          c/o CLEAN, Vesterbrogade 1E
1620 København V
Tlf: +45 30 24 29 29