Copy

Kære netværksmedlem

Med en stor tak for samarbejdet i det forgangne år, vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår

2015 har været et rigtig spændende år for Inno-SE, og som du kan læse i dette nyhedsbrev har netværket netop iværksat tre nye Bobleprojekter og et nyt Technology Demand. Projekterne har spændende temaer, der spænder fra EnergyBig-indsamlingsteknologier, Energiantropologi i energirådgivningen, kollektive termiske brine-anlæg til CoRe optimering på tværs af forsyningsarter. Vi glæder os meget til at formidle den viden, der genereres i projekterne. 

Innovationsnetværket har i 2015 desuden tiltrukket ekstern finansiering til en række ekstra aktiviteter, der skal komme medlemmerne til gode. Som eksempel kan nævnes projektet "BWA Pilot Projects", der skal bane vejen for danske SMV'ere til den kinesiske vand- og energisektor og løfte eksporten af danske grønne løsninger. Kina står over for store udfordringer i vandsektoren, som danske SMV'ere kan være med til at løse. Projektet vil hjælpe med at skabe markedsadgang ved at give en række SMV'ere mulighed for direkte dialog om specifikke udfordringer med Beijing Water Authorities. 

InnoROKK (Innovationsplatformen for Ressourceoptimering i Kølekæden) er et andet nyt projekt, der vil starte op primo 2016. Her vil udvalgte virksomheder og videninstitutioner få mulighed for at ansøge om midler til udviklingsprojekter med fokus på ressourceoptimering af kølekæder, der involverer fx. supermarkeder, kølehuse og kølecontainere.

I januar måned åbner vi igen op for ansøgning til Bobleprojekter og Technology Demands.

Mange julehilsner fra


Network Manager
Claus Meineche 

Godkendte Boble- og Technology Demand-projekter

Andet halvår 2015.

Energiantropologi som vej til holistisk energirådgivning

Projektet handler om at arbejde intensivt med den antropologiske faglighed for at tænke antropologiske værktøjer ind i konkrete energirådgivningsydelser på en omkostningseffektiv måde. 

Læs mere om projektet her.

EnergyBig - BigData fra fjernaflæsning af målere og signalgivere i energi-forsyningsnettet 

Formålet med projektet er at undersøge muligheden for at anvende den nyeste viden inden for langtrækkende trådløse teknologier til at fjernaflæse varme-, el- og vandmålere - og samtidig belyse, om det er muligt at facilitere kommunikationen med forskellige signalgivere i samme geografiske område.

Læs mere om projektet her

Koncept for et Termisk Smart Grid

Projektets formål er at udvikle et modulopbygget, kollektivt forsyningsnet for varme og køling i områder uden fjernvarmenet. Forsyningsnettet skal bygges op omkring lodrette jordvarmeboringer og u-isolerede forsyningsnet med temperaturer under jordtemperaturen. 

Læs mere om projektet her.

CoRe Tech Demand

Dette projekt søger at samle energileverandører og virksomheder med stort energibehov, for på den måde at optimere leverance af de forskellige forsyningsarter gennem en ny kobling mellem projektdeltagerne og på tværs af energidomænerne.

Læse mere om projektet her.

Nye medlemmer

Siden sidst har vi sagt varmt velkommen til Johnson Controls Køleteknik ApSintegra2r ApS og Innogie ApS, som vi glæder os til at indlede samarbejdet med. 

ANTAL MEDLEMMER PR. 21. DECEMBER 2015

254
Innovationsnetværket Smart Energy

Vores adresse er:
CLEAN
Alsion 2
Sønderborg 6400
Denmark

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


Copyright © 2015 CLEAN, All rights reserved.
Du modtager denne e-mail fra Inno-SE.