Copy

Kære netværksmedlem

Det hænder, at vi i Innovationsnetværket skal forklare forskellen på Smart Energy og Smart Grid. Det smarte energisystem består som bekendt af mere end blot el, hvor også andre energidomæner i form af fjernvarme og gas hører til. interaktion med transportsektoren tages ofte med. Indtil nu har der ikke mange, der har haft fokus på vand- og spildesektoren i relation til det smarte energisystem, men det vil Inno-SE være med til at rette op på.

På Intelligent Energis årsmøde i sidste uge blev denne pointe bragt op. Vores medlem Vandcenter Syd præsenterede nogle af deres spændende energiprojekter, der viste, at der - udover potentialet for at gøre spildevandsanlæg energiproducerende frem for forbrugende - også er et fleksibilitetspotentiale tilstede i form af elforbruget til blandt andet pumpedrift.

Vi har i netværket også fokus på udviklingen af energiteknologier til vand- og spildevandssektoren. Senest er netværket blevet indbudt af Beijing Water Authorities, BWA, til at komme med løsninger på konkrete problemstillinger. Læs mere om projektet nedenfor.


Et andet fokus i nyhedsbrevet er Energieffektivisering af indkøbscentre i Brasilien. Det indledende arbejde er her blevet gjort i samarbejde med Syddansk Universitet som er en ny videnpartner i Inno-SE sammenhæng. Vi ser meget frem til det videre samarbejde.

Endelig har Inno-SE haft en delegation af virksomheder med som udstillere og deltagere på Smart City Expo i Barcelona. Virksomhederne præsenterede her 
teknologier, der støtter op om Smart City's samlede energifokus.

Til sidst vil vi minde medlemmerne om, at udviklingen af nye teknologier jo blandt andet kan ske via Boble- og Technology Demand-projektpuljerne i Inno-SE. Medio december offentliggører vi, hvilke projekter der er blevet godkendt i efterårets ansøgningsrunde. Næste pulje åbner igen medio januar.

Venlig hilsen


Project Manager
Claus Meineche 

NYHEDER

BWA pilot projects gør det muligt at få adgang til kinesisk vand- og energisektor

"Beijing Water Authorities - pilot projects" er netop blevet godkendt af Styrelsen for Forskning og Innovation med Inno-MT som Inno-SEs partner. Det er et projekt, som i samarbejde med Innovationscenteret i Shanghai, baner vej for danske SMV'ers adgang til den kinesiske vand- og energisektor. 

Kina står overfor store energi og miljø udfordringer og har problemer med vandforurening, oversvømmelser og faldende grundvandsniveauer. Mange danske SMV'er har løsninger på de udfordringer som kineserne står overfor, men har svært ved at skabe markedsadgang. Formålet med dette pilotprojekt er derfor at facilitere et samarbejde med relevante kinesiske partnere under Beijing Water Authorities (BWA), med henblik at fremme eksporten af grønne løsninger fra danske SMV'er. Pilot-projektet skal danne platform for samarbejde mellem danske cleantech SMV'er og kinesiske myndigheder. CLEAN har som følge af Københavns Kommunes politiske samarbejdsaftale med Beijing haft løbende dialog med BWA gennem det sidste år. Det er denne succesfulde platform, som Inno-SE nu bygger videre på.

Flere danske SMV'er har allerede vist stor interesse for deltagelse i projektet, som bliver skudt i gang med et informationsmøde i starten af 2016. Efter informationsmødet vil udvalgte SMV'er blive inviteret med på en Innovation Camp i Beijing i foråret 2016.  

Netværksleder i Inno-SE, Preben Birr-Pedersen, introducerer her Singapores Udenrigs- og Smart Nation minister for Inno-SE og CLEAN på Smart City Expo.

Netværket var i fokus på den netop afsluttede Smart City Expo i Barcelona

17.-19. november dannede Barcelona rammen om dette års Smart City Expo, hvor både Inno-SE og CLEAN i samarbejde var medarrangør for mere end 60 danske udstillere og netværksdeltagere havde fået plads i den danske Pavillion. 

Expo'ens danske pavillon havde til formål at brede kendskabet til de danske virksomheder og grønne løsninger inden for Smart City, og den var godt besøgt under hele expo'en. Blandt andet kiggede
Singapores Udenrigs- og Smart Nation minister selv forbi til en personlig intro til netværkene samt udstillerne fra Inno-SE og CLEAN samt måden, hvorpå vi udvikler Smart City løsninger.

Men for de deltagende var der ikke blot lagt op til at skulle stå i den danske pavillon - også sociale aktiviteter og netværk var i højsædet.


"Vi har i år haft et ekstra stort fokus på at netværke og bruge tid sammen de danske deltagere imellem. Både på expo'en, men også uden for. Fx har vi været ude at se fodboldkamp, spist middag i byen og i det hele taget haft mulighed for at lære hinanden bedre at kende - både under formelle og uformelle rammer," fortæller projektleder Bjarke Kovshøj.

Expo'en blev afsluttet i stor stil, da Inno-SE og CLEAN havde arrangeret en Nordisk reception i samarbejde med de Finske udstillere, som havde til formål at fremvise det stærke Nordiske samarbejde og fokus på Smart City-området.
 

Fact finding mission til Brasilien

Første skridt mod nye partnerskaber og forretningsmuligheder i Brasilien er taget. For nyligt gav Styrelsen for Forskning og Innovation tilsagn til et projekt, som har til formål at identificere det kommercielle potentiale inden for energieffektive løsninger ifm. supermarked- og super malls i Brasilien.

Sektoren har et stort elforbrug og er blevet hårdt ramt af stigende energipriser - en udfordring som passer specielt godt til de danske kompetencer. Derfor er projektet en god mulighed for at snuse til det brasilianske marked og få chancen for at byde ind med konkrete løsninger til konkrete udfordringer.

Projektet er et samarbejde mellem Inno-SE med vores nye videnpartner SDU og Innovationscenter Denmark i Sao Paulo, som begge har gode netværk i landet, og som kan være til stor gavn på et marked som det Brasilianske - et marked som kan være svært at kortlægge ift. størrelse, lovgivning mm. 

Medlemmer af Inno-SE kan se frem til et informationsmøde om projektet og mulighederne i landet først i det nye år.

Status på Smart Trolley

Vi har interviewet tre af folkene bag Smart Trolley-projektet. Mød dem her

Bliv også introduceret til projektet og prototypen, som projektet er mundet ud i samt hvordan den vil kunne lette arbejdet inden for diverse håndværksfag, flytte- og fragtfirmaer, intern transport i handels- og produktionsvirksomheder. 

KOMMENDE ARRANGEMENTERPET Lab round up  
15. december 2015 - Sønderborg

Du er hermed inviteret til videndeling, netværk og en spændende update på processen i projektet Green Power Electronic Test Lab i Sønderborg. Centeret skal fungere som base for en håndfund PHD-studerende, som skal lave tryk- og stressteste af lys og varme. På dagen vil du få ny viden inden for power electronic.

Program og info om dagen finder du her.

Nye medlemmer

Siden sidst har vi sagt varmt velkommen til Visility ApS og aWare ApS, som vi glæder os til at indlede samarbejdet med. 
Er du nysgerrig efter at vide mere om andre arrangementer, som Inno-SE og CLEAN har i støbeskeen, kan du besøge kalenderen her

Vi er som Innovationsnetværk altid interesseret i at høre jeres gode ideer til, hvordan vi gør netværket endnu bedre. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os med ris/ros. 
Innovationsnetværket Smart Energy

Vores adresse er:
CLEAN
Alsion 2
Sønderborg 6400
Denmark

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


Copyright © 2015 CLEAN, All rights reserved.
Du modtager denne e-mail fra Inno-SE.