Copy
View this email in your browser
Kære netværksdeltager
 

Vi går nu ind i Inno-SEs andet år, og det med et endnu stærkere hold - se Inno-se.dk. I netværket glæder vi os meget til at gøre vores tilstedeværelse endnu mere markant i det danske energilandskab. I år to sigter vi mod at inddrage jer – vores medlemmer – i endnu højere grad, især i løbet af efteråret 2015. Dette vil ikke kun ske gennem projekter, men også gennem endnu bedre muligheder for networking medlemmerne imellem. I Innovationsnetværket Smart Energy tænker vi, at dette både skal ske på regionalt og nationalt plan, og vi er således i fuld gang med at koordinere netværksmøder flere steder i landet. Medlemmerne vil i løbet af sommeren få invitationer hertil, og vi glæder os herefter meget til at møde jer rundt om i landet.

Venlig hilsen

 

 
Netværksleder
Preben Birr-Pedersen


­
Innovationsnetværket Smart Energy på Energiens Topmøde 2015
 
Energiens Topmøde 2015 blev torsdag d. 18. juni afholdt i TAP1 i Carlsbergbyen. Mens man i kulisserne talte om valget, åbnede IEAs cheføkonom således konferencen med at løfte sløret for, hvilken stor forskel energisektoren kan gøre i fremtidens klimatilpasning. Herudover var energilagring på programmet, ligesom elektrificeringen i forbindelse med andre forsyningsarter blev diskuteret.
Innovationsnetværket Smart Energy deltog i år aktivt på konferencen, og interessen for at høre mere om netværket var stor. Netværksleder Preben Birr-Pedersen stod fra starten klar til at svare på spørgsmål sammen med projektleder Claus Meineche og Henrik Bjerregaard, CLEANs afdelingschef på smart energy-området. Det blev til en spændende dag, hvor medlemskredsen blev forstærket, ligesom også antallet af modtagere af nyhedsbrevet blev udvidet.

 


FURG
Y forankres i CLEANs Smart Energy-afdeling

Vi er meget glade for at kunne afsløre etableringen af FURGY CleanInnovation - et nyt netværk mellem danske og tyske energiaktører. Projektet er støttet gennem Interreg 5A og Syddansk Vækstforum og skal understøtte den dansk-tyske region, hvad angår kompetenceudviklingen inden for energieffektivitet, vedvarende energi og integrerede energisystemer. Denne innovationsdynamik skal CLEANs afdeling for Smart Energy altså være driver for i projektets fireårige projektperiode, der starter i sommeren 2015. De netværksstrukturer, der findes på begge sider af grænsen, sammenføres og udvides således i nærværende projekt til en grænse-og teknologioverskridende klynge ved navn FURGY CleanInnovation.
Da projektet forankres i CLEANs Smart Energy-afdeling, vil der være mange snitflader i forhold til Innovationsnetværket Smart Energy. I Innovationsnetværket Smart Energy glæder vi os derfor til at arbejde hen imod endnu mere samarbejde på tværs af grænsen og ikke mindst til at byde innovationsnetværkets medlemmer ind i denne nye, spændende sammenh
æng.
Studietur: Next Stop Münich

I samarbejde med det Dansk-Tysk Handelskammer arrangerer Innovationsnetværket Smart Energy denne partnerrejse til den innovative region Bayern og det teknologiske og kommercielle hotspot München. Få indblik i hvordan der kan skabes forretning i Tyskland og få skabt et unikt dansk/tysk netværk.

Som medlem af innovationsnetværket kan du deltage i denne tur til den særlige medlemspris.
Læs mere her.

Inno-SE på danmarksturné
Innovationsnetværket har den sidste måned været på første etape af en danmarksturné. Turnéens formål er at styrke det samlede netværk med ny viden og nye medlemmer, og samtidig at afdække hvilke muligheder og udfordringer man rent praktisk har i det danske smarte energisystem. Med på turnéen er Michael Christiansen til præsentation af InnoBooster-ordningen og de mange muligheder, denne åbner op for.
Vi har lagt hårdt ud i Region Midtjylland, primært omkring Herning-, Ikast- og ikke mindst Århus-området, og det har her været enormt spændende at få et kvalitativt indblik i, hvad der rører sig i de danske SMVer. Fire virksomheder har allerede valgt at melde sig ind i netværket på baggrund heraf. De fire er MidtjyskEnergi,
Aktive Energi Anlæg (AEA), Ohmatex og CPH-greencity.
Vi håber, at nye medlemmer har interesse i at deltage i efterårets netværksmøder, som vi netop nu er ved at koordinere. Her vil medlemmerne få rig mulighed for at møde hinanden og networke.

 
Åbning af DiCyPS-center ved AAU
 
Innovationsnetværket var med til åbningen af det nye center for Data-Intensive Cyber-Fysiske Systemer (DiCyPS) ved Aalborg Universitet d. 19. juni.
Det nye center, som er støttet af Innovationsfonden, vil sammen med virksomheder fra hele landet samt internationalt anerkendte forskningsmiljøer zoome ind på trafik- og energiområdet og fokusere på at fremme opbygningen af en IT-infrastruktur for Data-Intensive Cyber-Fysiske Systemer og deres interaktion med slutbrugere. Centerets kompetencer omfatter eksperter inden for indlejret software, big data og brugervenlighed, og samarbejdet bygger således på den nyeste viden på området.
Der er tydlige snitflader mellem vores innovationsnetværk og det nye center, og vi glæder os derfor til at udforske mulighederne for samarbejde fremadrettet.

Læs mere om det spændende, nye center her.
Events
100 % Climate Neutrality Conference
 
Inno-SE er medarrangør af konferencen, der sætter fokus på muligheder for klimaneutralitet på baggrund af energieffektive løsninger. Konferencen kombinerer gode idéer fra kommuner, industri og nyeste forskning for at give eksempler på, hvordan vi sikrer og understøtter overgangen.
Læs mere her.

ARPA-E konference og tur 2016

Den årlige konference og udstilling af nye energiteknologier, der hvert år tiltrækker mere end 2.000 deltagere til Washington, er stedet, hvor personer fra USA's banebrydende teknologivirksomheder, regeringsledere, iværksættere og forskere mødes. Inno-SE har planer om at sende en delegation til ARPA-E i 2016 for at skabe netværk og en indgang til det amerikanske marked.
Læs mere her.
Udbud af ForskEL 2016
Vil du være med til at bane vejen for den grønne omstilling?
Søg midler til forsknings-, udviklings- og demonstrations-projekter.
Projekter skal have en relation til elsystemet. Dog sikres en optimering og sammentænkning af hele energisystemet og ikke suboptimale løsninger, der kun er til gavn for elsystemet.

• Integration af VE-produktionsteknologier
• Energilagring og
sammentænkning
• Marked og samfund

Frist for ansøgning er 10. september 2015 klokken 12

Læs mere her.
Innovationsnetværket Smart Energy

Vores adresse er:
CLEAN
Sundsmarkvej 20, 1.
Sønderborg 6400
Denmark

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


Copyright © 2015 CLEAN, All rights reserved.