Copy
MARTS 2015
VELKOMST


Nyt fra landsbestyrelsen

BPU i Solrød

Facilitatorweekend 2015

Nyt fra projekt- og lokaludvalg

Mød Karen - BPUs kasserer

Eventkalender


Kontakt
NYT FRA LANDSBESTYRELSEN


Kære medlemmer af Bedre Psykiatri Ungdom
Hold fast på hat og briller, for vi har sat alle sejl ind for at forbedre og styrke BPU med det klare formål at stå stærkere og bedre som talerør for unge pårørende til psykisk sårbare.
 
Ny landsbestyrelse
Første trin i denne udvikling har været at afholde generalforsamling, hvor vores nye landsbestyrelse blev valgt. Bestyrelsen blev formet af og beriget med både nye og gamle medlemmer med et fælles mål om at styrke BPUs kernestruktur og kultur, som fremadrettet skal være bærende for kommende afdelinger landet over. Som formand har jeg et særligt ønske om, at man som ung pårørende til en psykisk sårbar skal have BPU i baghovedet, så snart man føler sig ensom, magtesløs eller bare har brug for et godt råd.
 
TrygFonden giver flere netværksgrupper og facilitatorkorps
En af de afgørende kræfter i forhold til BPUs rivende udvikling er TrygFonden. De har nemlig gjort det økonomisk muligt for  os at udvikle og øge antallet af vores netværksgrupper. Ikke nok med det gør TrygFonden det også muligt for vores HR-afdeling at skabe en facilitatoruddannelse henvendt til dem, som skal lede netværksgrupperne og vigtigst af alt gøre vores netværksgrupper synlige for unge pårørende til psykisk sårbare. Denne facilitatoruddannelse løb af stablen i januar 2015. BPU Odense var inviteret, og både nye og gamle facilitatorer deltog. Her blev udvekslet udfordringer og ideer til, hvordan man kunne  organisere og gennemføre netværksgrupper. Programmet var rigt på dygtige undervisere, som underviste i emner som grænsesætning, krisestadier og coaching. Som prikken over i’et kom to pårørende og fortalte deres historie for at hjælpe facilitatorerne til at forstå, hvor komplekst det kan være at være pårørende og kæmpe med det sociale system, samtidigt med  at man kæmper med sine egne udfordringer. Den efterfølgende evaluering af uddannelsen viste, at alle følte sig bedre klædt på og klar til at starte grupper. Kort sagt, var det en succes!
 
”Hvor dårligt skal man have det for at komme med i en netværksgruppe?”
Som netværksgruppefacilitator møder jeg mange pårørende. Både i vores grupper, men også i min hverdag som fysioterapeut i psykiatrien. Mange spørger mig, om de er kvalificerede til at deltage – om de mon har det dårligt nok? Mit svar er, at jeg er ked af, at man ikke kommer, før man får det så dårligt og svært, at man ikke kan vente til den næste gruppe starter. Gruppen giver tryghed og forståelse for, at ens tilværelse som pårørende kan være som en rutsjebane; nogle dage har man ikke behov for at tænke på den psykisk sårbare, og andre dage har man behov for at snakke det hele igennem tusinde gange… Så kig ind – vi er altid glade for at tage imod nye.
Har du et tip til, hvordan vi kan gøre tilbuddene mere synlige eller ramme netop det forum, du finder det naturligt at møde os i, er vi klar og vil bukke og neje dybt for din hjælp. Skriv til os, eller send et link, billede eller nogle ord, hvis du har noget på hjerte.
 
Frække og provokerende
Vi har haft æren af at holde et møde med Bedre Psykiatris nye landsbestyrelsesformand, Birgit Elgaard, som opfordrede os til at være frække og provokerende! Det har vi taget til os og vil fremadrettet gøre, hvad vi kan for at leve op til det på bedste BPU-manér. 

I første weekend i marts var vores landsbestyrelse inviteret med på Bedre Psykiatris weekendseminar i Svendborg. Vi blev taget imod med åbne arme, både lokalt, regionalt og nationalt. Som introduktion lagde Birgit Elgaard Bedre Psykiatris værdisæt på bordet. Hun talte om, hvor vigtigt det er, at Bedre Psykiatri (og BPU) kan åbne sig op for nye frivillige, for at vi kan arbejde stærkere for pårørende i Danmark. Hun lagde vægt på, at vi havde en vigtig status politisk, og at alle skulle kende vores organisation, så vi kunne nå dem med behov for Bedre Psykiatris tilbud, og at organisationen som talerør for pårørende kunne stå stærkt i den offentlige debat.

Med denne påmindelse glæder vi i BPU os til, at vi kan brede os til hele Danmark, så et BPU-medlem dagligt kan stå ansigt til ansigt i et solidt samarbejde med et Bedre Psykiatri-medlem.
Efter vores weekend sammen står vi tilbage med en langt stærkere samarbejdsfølelse. Nu er ”Viborg”, ”Næstved” og ”Middelfart”  lavet om til navne med ansigter. Ansigter, som vi ikke tøver med at henvende os til, når vi har vokset os stærke nok til at brede os ud i hele landet og dagligt  stå ansigt til ansigt med jer i et lokalt samarbejde.  Vi står uden tvivl stærkere med jeres erfaring og støtte, og vi glæder os meget til at tales ved, da vi alle har samme mål om at være talerør for pårørende i Danmark; gamle og unge, sårbare og stærke. 
 

Af kommende spændende projekter i BPU-regi er vi i gang med at arrangere en vidensdelingsdag, hvor vi inviterer både psykiatriske centre og andre ungdomsorganisationer i psykiatrien. Derudover arrangerer vi en pårørendeaften med oplæg om grænsesætning samt et BPU-løb for dem, som ikke kan sidde stille for psykiatrien. Om du er medlem eller ej, er du hjertelig velkommen til at deltage.
 
Tak for at du som medlem støtter os i en proces med et Bedre Psykiatri Ungdom.
Intet af ovenstående var muligt uden din støtte.
 
Venligst,
 
Ida Benedicte Castberg
Landsformand for Bedre Psykiatri Ungdom

 

BPU takker for en hyggelig og inspirerende weekend i Svendborg, marts 2015
BPU I SOLRØD
ved Vibe Blum og Ida Castberg

Den 22. januar deltog BPU i ’Ungedag om mental sundhed og psykisk sårbarhed’ arrangeret af Solrød Kommune. Dagen var arrangeret i samarbejde med SSP- forebyggelsen m.fl. i Solrød Kommune samt PsykInfo og EN AF OS i Region Sjælland. Ca. 700 unge fra Solrød Kommunes 8. – 10. klasser deltog.
 
BPU havde en stand på markedspladsen. Mellem de enkelte foredrag kunne de unge og deres undervisere komme forbi standen til en snak og få mulighed for at læse i nogle af vores brochurer. Vi delte pladsen  med PsykInfo og sundhedsplejerskerne i Solrød, som også var repræsenterede.
 
Programmet var fint sammensat med afveksling mellem alvorlige emner og sjove indslag anført af standup-komiker Anders Stjernholm, som med en ADHD-diagnose har personlige erfaringer. Alle foredragsholderne var gode til at tale  et sprog, som de unge kunne forstå. De unge havde mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderne via sms. Dette fungerede rigtig godt, da deltagerne øjensynligt fandt det langt mindre grænseoverskridende at stille spørgsmål via sms end  at skulle række hånden op i så stor en forsamling.
 
BPU fik uddelt materiale til unge og undervisere – resten af det medbragte materiale gav vi til sundhedsplejerskerne, således at de kunne fordele det på de forskellige skoler i Solrød Kommune. Alt i alt var det en rigtig god oplevelse at være med til temadagen i Solrød. En oplevelse, som vi håber på at få mulighed for at kunne gentage en anden gang.

 
FACILITATORWEEKEND 2015
ved Camilly Vous Haney

I den sidste weekend i januar blev der internt i BPU afholdt uddannelsesweekend for organisationens kommende facilitatorer. BPU har over længere tid haft et ønske om at stå stærkere som frivillig organisation. Formålet med weekenden var derfor at kvalitetssikre BPUs kerneprodukt - facilitering af netværksgrupper - ved at uddanne facilitatorerne af netværksgrupperne, således at alle har samme BPU-faglige afsæt. Ønsket for weekenden var, at de frivillige facilitatorer fik større faglig og personlig tryghed, og at de unge pårørende dermed får den bedst mulige oplevelse af gruppesessionerne og forløbet hos BPU generelt.
 
Uddannelsen fandt sted over to dage og bestod af en blanding af faglige oplæg og forskellige refleksions- og evalueringsøvelser tilrettelagt og udført af BPUs HR-Team, som ligeledes arrangerede kurset. På kurset deltog både frivillige fra BPU København og BPU Odense. Fem forskellige oplægsholdere bidrog til undervisningen - alle med det tilfælles, at de har stor erfaring indenfor facilitering og afholdelse af netværksgrupper. Flere af oplægsholderne har også selv erfaring som pårørende, hvilket gav dem en uundværlig personlig vinkel  på tilværelsen som ung pårørende til en person med psykiske lidelser.  Derudover deltog to pårørende som en del af undervisningen og bidrog med deres historie som oplæg til debat og refleksion.
 
Ved kursets afslutning blev der udleveret evalueringsskemaer til deltagerne, som alle havde haft positive oplevelser af weekenden. Det blev blandt andet fremhævet, hvordan facilitatorweekenden har været med til: ”… at der blev skabt en fælles ide om, hvad det vil sige at facilitere i BPU” samt ”Jeg synes, at det var en rigtig stærk start på at kvalitetssikre BPUs facilitatorer og grupperne”. Fælles for alle deltagerne er, at de udtrykker en oplevelse af at at have fået større indsigt og nye kompetencegivende redskaber, som de i praksis kan anvende i deres virke som facilitatorer. 
 
Overordnet set er visionen, at BPU løbende skal afholde facilitatorweekender for alle, der er interesserede i at fungere som facilitatorer og dermed sikre kvaliteten af BPUs netværksgrupper. 

 
NYT FRA PROJEKT- OG LOKALUDVALG

Netværksgruppe København
Med masser af fornyet energi, inspiration og et endnu bedre fagligt udgangspunkt startede den første netværksgruppe op i København i februar. Facilitatorerne for denne gruppe er Ida Castberg og BPUs nye frivillige Lin Thomsen, som til daglig studerer uddannelsesvidenskab.

Netværksgruppe Odense
Formand for BPU Odense, Mia, og næstformand Katja deltog i facilitatorweekenden i København i januar og startede efterfølgende årets første gruppe op i Odense d. 4. februar.

HR København
HR er igang med en rekrutterings- og udvælgelsesfase og søger frivillige til BPUs nyeste initiativ, Informatørkorpset, samt en kampagneleder, hvis opgave skal være at arbejde på eksternt at styrke kendskabet til BPU. Derudover har HR netop afviklet uddannelsen af nye facilitatorer til netværksgrupper i henholdsvis København og Odense.  

MØD KAREN - BPU'S KASSERER

ved Marie Hvam og Gunnhild Lien Kjær   

Søndag den 8. februar besøgte vi Karen Brøndtved, BPUs kasserer siden 2013, i hendes hyggelige lejlighed i Vanløse. Siden vi blev medlemmer af BPU for henholdsvis et år og et halvt år siden, har vi begge hørt meget om Karen og hendes vigtige arbejde som kasserer for organisationen, men ingen af os  er stødt på Karen inde på sekretariatet og haft mulighed for at møde hende i virkeligheden. Vi ønskede at høre om, hvorfor Karen i en alder af 74 år og med en i forvejen aktiv dagligdag har lyst til at være frivillig i en ungdomsorganisation.
 
Karen byder os varmt velkommen i  sit hjem med te og slikrester fra gårsdagens bridgeaften med veninderne. Karen forsikrer os om, at vi blot skal tage for os, da hun ikke selv bryder sig om søde sager, hvilket vi selvsagt er undrende overfor. Det første, som Marie spotter, da vi træder ind i køkkenet, er en tavle fyldt med skiemblemer, billeder og diverse souvenirs. Karen fortæller os entusiastisk om  sin utrættelige rejselyst og viser os rundt i lejligheden, som viser sig at være fyldt med smukke genstande – især billeder og malerier – fra hendes mange rejseeventyr gennem tiden. I løbet af besøget hos Karen viser denne udlængsel og tørst efter nye oplevelser at være et gennemgående træk for hendes tilværelse.
 
Karen blev født i 1941 og voksede op på det sydlige Lolland.  Hun uddannede sig til regnskabsassistent og senere jurist og bosatte sig i København, hvor hun fik job i et revisionsfirma. Samtidigt med at Karen var revisionschef, underviste hun desuden på Handelshøjskolen i København. Senere i sin karriere blev Karen ansvarlig for regnskabet på et gymnasium i Albertslund, hvor Karen fik stor glæde af at omgås de unge gymnasieelever. Netop denne glæde ved at omgås unge mennesker afspejles også i Karens engagement i BPU.
I dag tager Karen sig af regnskaberne i et mindre EDB-firma. Hun fortæller om, hvordan hun ønskede nye udfordringer i sin dagligdag og i den forbindelse tilfældigvis faldt over en frivilligannonce fra BPU. Karen blev tilldelt rollen som kasserer og forklarer, hvordan hun de sidste to år har bidraget til at skabe økonomisk overblik i organisationen: ”Jeg har jo fået en opgave ud af det, og jeg synes jo det har været spændende, for det var jo lidt af en rodebutik, og nu tror jeg sådan på, at vi er kommet på ret køl og kan styre det. Og I har fået nogle gode penge at arbejde med, så det er jo bare et spørgsmål om at få dem brugt på  den rigtige måde.
 
Karens aktive tilværelse er fascinerende. Hun forsikrer os om, at bridge lige netop går an at beskæftige sig med, men at golf er for kedeligt, og at hun i stedet ønsker at komme ud og opleve verden: ”Jeg har gået rundt om Mont Blanc-massivet, og jeg har boet i telt, og vi har sørget for vores egen mad, og jeg har faktisk været på et stykke af Caminoen”. Næste gang Karen pakker kufferten og låser af i sin lejlighed i Vanløse, går turen til Rocky Mountains i USA. Karens dynamiske energi er smittende, og der er ingen tvivl om, at Karen udgør en uvurderlig og stabil kerne i BPU: ”Så længe I kan bruge mig, og så længe jeg kan, så vil jeg jo gerne gøre det, altså. For jeg synes det er en lidt sjov måde at bruge sin tid på.
EVENTKALENDER
7/4                   Fællesmøde med særligt HR-indslag
Maj                  BP og BPU flytter lokaler til Læderstræde, København K
2/6                   Vidensdelingsdag
1/7-1/8            Sommerferie


NB: Følg med i den opdaterede version på Facebook
BPU
BPU
Facebook
Facebook
Email
Email

OM BPU NYHEDSBREV
BPU Nyhedsbrev er tidligere blevet udgivet og publiceret via www.bp-ungdom.dk. Vi har nedsat en redaktion som har til opgave at stå for udgivelsen af nyhedsbrevet en gang hvert kvartal. Formålet med nyhedsbrevet er at give dig - som medlem af BPU - større indsigt i, hvad foreningen løbende foretager sig og planlægger af fremtidige events. Hvis du har lyst til at være med eller har kommentarer, ris og/eller ros, er du meget velkommen til at kontakte os.

Redaktion: Marie Hvam og Gunnhild Lien Kjær
Layout design: Ida Marie Auken Beck
Share
Forward