Copy
Marts 2016

 
            Velkomst med nyt fra formanden        
           Nye indlæg på Bloggen                                                                                                
           Interview med Arne fra Bogstøtten - et tilbud til psykisk sårbare studerende       
           BPU ud af huset                                     
           Interview med fagperson fra Psykiatrien: De pårørende skal huske at passe på sig selv          
           BPU Aalborg                                                               
           Eventkalender                                                                                    
           Kontakt                                    
VELKOMST med Nyt fra Formanden

Kære medlem af BPU

Velkommen ind i 2016.
2015 har været et år med positiv fremgang for Bedre Psykiatri Ungdom. Vi er vokset som frivillig organisation og tæller nu 50 frivillige på tværs af Danmark fordelt på Aalborg, Odense, Viborg og København. Vi får flere henvendelser på nationalt plan og er derfor meget taknemmelige for, at vi får mulighed for at tilbyde unge pårørende hjælp i flere dele af Danmark.
Hos BPU København har vi også haft stor fremgang. Gennem det sidste år har vi arbejdet hårdt for at kunne starte flere netværksgrupper op, som tilbyder hjælp til pårørende til psykisk sårbare. Vi har oplevet en stor efterspørgsel og behov for denne type af grupper, og vi er derfor rigtig glade for, at vi i det nye år får mulighed for at tilbyde flere netværksgrupper. Yderligere har vi fået mulighed for at starte endnu en kropsterapigruppe, et tilbud med særlig fokus på at hjælpe de pårørende til at få nogle redskaber, der kan øge deres overskud og samtidig give dem styrke til bedre at kunne være der for deres pårørende og samtidig passe godt på sig selv. Vi er rigtig spændte på at komme i gang med dette. En stor tak skal lyde til Frinova, som har tilbudt os gratis lån af lokaler til både netværks- og kropsterapigrupper. Vi ser frem til et spændende samarbejde med dem. 


Vores engagerede og seje frivillige
De frivillige i BPU er ildsjæle, der arbejder i grupper med alt fra HR til netværksgrupper. Det sidste år har budt på en masse nye engagerede og seje frivillige, som alle ønsker at gøre en forskel og give en stemme til unge pårørende til psykisk sårbare. Vi er utroligt glade for, at de ønsker at være med. Vi oplever en stor interesse for vores frivillige organisation og vil gerne skabe større kendskab, så vi får mulighed for at hjælpe flere unge pårørende til psykisk sårbare. Desværre oplever vi, at mange pårørende søger hjælp for sent, idet de ikke ser sig selv som pårørende. Vi stiller os spørgende overfor, hvorfor så mange venter med at søge hjælp? Hvorfor søger man ikke hjælp så snart, man føler ensomhed, magtesløshed eller noget tredje?
Hver 3. dansker er pårørende. Det vil sige, at du kender mindst én, der er pårørende – udover dig selv. Vi bliver tit spurgt, om man er ”pårørende nok” eller om man ”tæller”, hvis man er pårørende til f.eks. en veninde eller en fætter. Hos BPU defineres den pårørende som én, der er påvirket af og i relation med en psykisk sårbar. Uanset hvilken relation du er påvirket af, er du velkommen hos os
.

At være pårørende er ikke et svaghedstegn
BPU ønsker at ændre på ideen om, at man som pårørende er ’svag’, hvis man ikke kan overskue at være der for den psykisk sårbare. Vi vil gerne skabe en forståelse og accept af, at pårørende ikke er svage, og at det er en styrke at kunne stå på sidelinjen og passe på sig selv. I og med at alle pårørendetilfælde er vidt forskellige, er det derfor op til den enkelte pårørende at vurdere, hvor længe vedkommende skal være pårørende, og hvilket behov for hjælp de har.

Vi oplever, at flere af vores medlemmer finder styrke som pårørende, så snart de finder sig selv i deres pårørenderolle. For mange er genkendelsen mellem pårørende en befrielse i sig selv – du er ikke alene, du er ikke anerledes, du er forstået.

Derfor spørger jeg dig, kære læser, har du tænkt over ,om BPU kan gøre noget for dig eller nogen du kender? 

De bedste hilsner fra 

Ida Benedicte Castberg
Formand for Bedre Psykiatri Ungdom
 
NYE INDLÆG PÅ BLOGGEN

LÆS MED PÅ VORES BLOG
 ★ En blog for pårørende og andre med interesse for psykisk sårbarhed 

Med bloggen ønsker vi at skabe en fælles platform for unge pårørende til psykisk sårbare. Har du en god idé til, hvad vi bør dele eller skrive om på bloggen?  Så er du mere end velkommen til at kontakte os på: bpunettet@gmail.com

Hjælp os med at gøre bloggen til et inspirerende og oplysende sted, hvor pårørende, psykisk sårbare og andre med interesse for området kan finde interessante artikler og indlæg, der kan give støtte, viden og refleksion. 
 
Gå ind og udforsk bloggen her:
En blog for pårørende
        
 
Bogstøtten: Et tilbud til psykisk sårbare unge

Interview med Arne fra Bogstøtten – et tilbud til psykisk sårbare studerende
Ved Ditte Dyrby og Marie Hvam

På Østerbro befinder sig et fællesskab, Bogstøtten, en del af Fountain House, som er et tilbud til psykisk sårbare studerende. BPU har snakket med lederen, Arne, og har mødt tre medlemmer af Bogstøtten, som giver et indblik i, hvilken form for tilbud Bogstøtten kan tilbyde, samt hvordan de hjælper psykisk sårbare studerende.  

Struktur er et nøgleord
En af de vigtigste ting, som Bogstøtten ønsker at hjælpe deres medlemmer med, er, hvordan de kan give deres medlemmer mere struktur i hverdagen. Mange medlemmer anser Bogstøtten som deres arbejdsplads, hvor de på stedets studiearbejdspladser kan finde ro og koncentration til at få lavet deres opgaver. De har mulighed for at efterlade deres bøger her, så de kan holde fritid og arbejde adskilt - et problem, som der nok er mange studerende, der kan nikke genkendende til. På Bogstøtten er medarbejderne engagerede og interesserede i medlemmernes liv, både det studierelaterede, men også det personlige, hvorfor der med jævne mellemrum er samtaler mellem medarbejderne og de enkelte medlemmer, så man har en fornemmelse for, hvordan de enkelte medlemmer har det, og hvilken form for støtte, der er brug for.

Det faglige er ofte ikke noget, medlemmerne har svært ved; det handler mere om hjælp til strukturering af hverdagen samt at få værktøjer til håndtering af større opgaver. Et stort antal af medlemmerne er studerende på videregående uddannelser, der søger en anden form for hjælp, end hvad der tilbydes på deres uddannelsesinstitution. I mange tilfælde er det ofte gennem forskellige former for behandlingstilbud til psykisk sårbare unge, at de unge bliver gjort opmærksomme på Bogstøtten.
  
Vi er et studiefællesskab og ikke et sygdomsfællesskab
På Bogstøtten er der stor fokus på at skabe et godt og længerevarende socialt netværk mellem de unge brugere. Fælles frokost i kantinen og et hyggeligt sofa-rum danner grobund for at skabe stærke sociale relationer, hvor de unge kan komme hinanden ved og snakke om andet end studier. Arne fortæller, at der hurtigt skabes et positivt studie- og socialt miljø, hvor nøgleordene blandt andet er åbenhed og forståelse. Flere af medlemmerne af Bogstøtten har haft negative oplevelser i forbindelse med specialeprocessen samt i mødet med en kold og anonym læsesal, hvor de har følt sig meget alene. Mange af dem troede kun dette gjaldt for dem, men har i Bogstøtten oplevet, hvordan andre unge også har kunnet nikke genkendende til dette: “Mange føler, at de er den eneste person, der har svært ved at sidde på en læsesal”. Ud over studerende tæller brugere af Bogstøtten også tidligere medlemmer, som har færdiggjort deres uddannelse, men som stadig benytter sig af Bogstøttens vejledning til deres videre liv - både i arbejds- og privatlivet.
   
“Her kan jeg være mig selv”
Flere af de studerende, som er tilknyttet Bogstøtten, er psykisk sårbare, hvilket gør, at de føler, at de skal gøre en ekstra indsats i en ofte uigennemskuelig uddannelsesstruktur. Et stressende og konkurrencepræget studiemiljø har for mange af medlemmerne af Bogstøtten haft en negativ betydning, både fagligt og socialt. Men på Bogstøtten oplever de at møde forståelse og accept og samtidig finde et studiemiljø, som passer til dem, og hvor de kan være blandt ligesindede.  

I samtalen med tre medlemmer af Bogstøtten blev det tydeligt, at det sociale og bredt favnende miljø er noget, som alle medlemmer fremhæver som særlig tkarakteristisk ved Bogstøtten. Her oplever de at blive mødt og accepteret som de personer, de er,og ikke blive 'sat i kasse’ på baggrund af deres psykiske problemer. Ydermere pointerer medlemmerne, hvordan Bogstøtten giver dem følelsen af at høre til et sted, og de positive sociale netværk, de får herigennem, giver dem lysten til at komme igen. Som Arne formulerer det: “Ofte er det jo ikke altid spændende at skulle skrive sin bachelor eller speciale. Men hvis man kan komme og møde eksempelvis Cecilie, som man kender godt, så bliver det lidt sjovere at komme
Foto: Bogstøttens facebookside
BPU UD AF HUSET
Workshop om app, der kan inddrage pårørende
Ved Pernille Pedersen
 
Den 9. december 2015 deltog Bedre Psykiatri Ungdom sammen med Bedre Psykiatri i en workshop om en app til psykisk sårbare og behandlere. Her var vi med til at give input og diskutere relevansen af at inddrage pårørende i app’en. Hensigten er at give de pårørende mulighed for at få et større indblik i den psykisk sårbares tilstand og forløb med behandleren. Bedre Psykiatri Ungdom var meget begejstrede for it-firmaet Monsensos app og muligheden for at inddrage de pårørende som støtte via app’en.
 
App til både psykisk sårbar, behandlere og pårørende
Monsenso har udviklet app’en til at være et værktøj for behandlere og den psykisk sårbare i første omgang. App’en er allerede i brug flere steder i landet.
Formålet med at inddrage de pårørende og at åbne app’en for dem er, at:
  • De pårørende kan følge med i, hvordan den psykisk sårbare har det.
  • De pårørende bliver inddraget og kan kommentere på forløbet og vurderingen af den psykisk sårbares trivsel, så det kan udnyttes som en ressource for både den pårørende, den psykisk syge, og behandleren.
  • De pårørende får værktøjer til bedre forståelse og indsigt i den psykiske lidelse.
 
På workshoppen blev der bl.a. snakket om:
  • Pårørendes mulighed for at følge med i den psykisk sårbares trivsel via den sårbares egen indtastning i app’en.
  • Relevant information om råd og vejledning, og hvilke tilbud der findes til pårørende om dette,
  • Pårørende kan sende meddelelser til behandleren og hjælpe den psykisk sårbare med at planlægge og minde om aftaler med behandleren.
 
Vi i Bedre Psykiatri Ungdom håber meget på, at app’en bliver udviklet og tilbudt til pårørende. Det vil være et skridt i den rigtige retning for at hjælpe både pårørende og psykisk sårbare★  

 
INTERVIEW MED FAGPERSON FRA PSYKIATRIEN -  EN SYGEPLEJESKESTUDERENDE FORTÆLLER

De pårørende skal huske at passe på sig selv’
Ved Ditte Dyrby

Når man er pårørende til en psykisk sårbar, handler det ofte kun om den psykisk sårbares behov og udvikling. Derfor kan man som pårørende selv udvikle en psykisk sårbarhed, fordi dét, altid at skulle være der for andre og nogle gange glemme sig selv i processen, er rigtig hårdt. BPU har snakket med en sygeplejerskestuderende, Ditte, som i løbet af sit uddannelsesforløb har arbejdet med psykisk sårbarhed. Hun fortæller lidt om, hvordan det er at arbejde med psykisk sårbarhed, og hvordan de pårørende spiller en rolle heri.

 
At arbejde med psykisk sårbarhed
Ditte har gennem hele sit uddannelsesforløb fået kendskab til psykisk sårbarhed – både gennem undervisningen, men også gennem praktikforløb på forskellige sygehuse, i psykiatrien og gennem hendes studiejob i hjemmeplejen. Når man arbejder med psykisk sårbarhed, kan man opleve andre udfordringer og problemstillinger end dem, man ser hos andre patienter. Det kan være måden, hvorpå kommunikationen mellem den psykisk sårbare og personalet foregår, fordi man ønsker så få misforståelser som muligt, idet den sårbare ofte ikke kan rumme så meget, som andre patienter. Derfor fortæller Ditte, hvordan hun i arbejdet med psykisk sårbare, har måttet ”tænke hele idéen om sygepleje om”, fordi disse mennesker kræver en særlig form for omsorg og kontakt.
 
De pårørendes rolle i den psykisk sårbares forløb
En pårørendes rolle til en psykisk sårbar afhænger meget af den pårørende selv, og hvor meget den pårørende vil og har ressourcer til at engagere sig i forløbet. Man oplever som personale i psykiatrien pårørende, der er med inde over hele forløbet, er med til lægeaftaler, og som jævnligt besøger den psykisk sårbare. Omvendt oplever man også pårørende, der trækker sig under forløbet, da det kan være svært at overvære et familiemedlem eller en god ven have det skidt.

Oftest optræder den pårørende som en form for mellemmand mellem den psykisk sårbare og personalet, fordi vedkommende kender den sårbare bedre end personalet gør og på den måde kan give andre former for støtte. Pårørende kan derfor hjælpe med at holde styr på informationer og aftaler, som kan være en stor hjælp for den psykisk sårbare. 

Personalet prøver i så vid udstrækning som muligt at inddrage de pårørende ved at kontakte dem, hvis de oplever ændringer hos den psykisk sårbare, men Ditte fortæller også, hvor vigtigt det er, at de pårørende, hvis behovet er der, også selv kontakter personalet. Både med den psykisk sårbares behov og udvikling for øje, men også for deres egen skyld. Hun fortæller, hvordan hun selv har været bekymret for pårørende til psykisk sårbare, der var helt udkørte, og til tider kunne mangle nogen at snakke hele situationen igennem med. Derfor opfordres de pårørende også til at bruge personalet som en støtte, da det oftest ikke kun er den psykisk sårbare, der går igennem en hård tid.
 
 Pas på jer selv som pårørende – lyt til kroppens signaler
Selvom det er fagpersonalets opgave at passe på og hjælpe den psykisk sårbare, er de pårørende velkomne i forløbet i den udstrækning, de kan klare. Der er dog ofte informationer af forskellig karakter, som man undlader at fortælle de pårørende  – både af hensyn til den psykisk sårbare, men også til de pårørende selv.

Det kan være rigtig hårdt at være pårørende til en psykisk sårbar, og Ditte fortæller, hvordan hun i årenes løb i hjemmeplejen har oplevet, hvordan ægtefæller til en psykisk sårbar kan ende med at få en depression. Derfor skal man som pårørende huske, at ansvaret for den psykisk sårbares bedring ligger hos personalet, og at det derfor ikke er noget, man skal tage på sine skuldre. Man skal derimod støtte den psykisk sårbare så godt, som man kan, men også huske at lytte til sig selv og mærke efter, om man stadig har ressourcerne til det: ”De pårørende skal som det aller vigtigste lytte til sig selv og mærke efter, om de også stadig har det godt. Man må - næsten skal -  være lidt egoistisk i sådan en situation, fordi det kan være så opslidende altid at være der for andre, når ens eget velbefindende bliver glemt” 

BPU AALBORG

Fremgang i BPU Aalborg
Ved Sofie Steensen
 
Man kan i sandhed sige, at de 8 frivillige i BPU Aalborg har sat det lange ben forrest efter en velfortjent juleferie. Tingene udvikler sig hurtigt, og alle gør sit for, at organisationen kan få sit budskab og tilbud ud til lokalsamfundet.

I midten af februar mødtes de frivillige for at snakke om nye tiltag og for at høre, hvad de forskellige udvalg havde haft travlt med siden sidst. Den store succeshistorie kom fra de to facilitatorer, Trine Lund og Clara Bækhøj, der glædeligt kunne meddele, at BPU Aalborgs første netværksgruppe havde mødtes for første gang. Trine Pedersen fortalte entusiastisk om glæden ved at få netværksgruppen op at køre: ”Opstarten er gået rigtig godt. Her i begyndelsen er det vigtigt at skabe nogle trygge rammer. Gruppen er begyndt at lære hinanden at kende, og de er blevet introduceret for det 19 ugers lange forløb”. Clara Bækhøj bød ligeledes ind og fortalte om facilitatornes planer for det forløb, som de pårørende skal igennem de næste 7 mødegange. De pårørende vil blandt andet få muligheden for at deltage i en aften med fokus på grænsesætning og en aften tilegnet mindfulness.
 
Organisationens informatørkorps har ligeledes haft en del at se til. De har cyklet Aalborg tyndt for at uddele brochurer, der informerer om BPU Aalborgs tilstedekomst. Derudover fortalte udvalget om deres idéer til kommende events, deriblandt idéen om at tage ud og holde oplæg, lave et løb og lignende. Udvalget ser frem til at kunne føre nogle af disse spændende idéer ud i livet.
 
Alle frivillige giver en hånd med i forsøget på at promovere og videreudvikle BPU Aalborg. Efter cirka et halvt år som organisation kan man i sandhed sige, at der er sket en del, og at de 8 frivillige har fået et godt samarbejde internt, og i processen endda er blevet gode venner 

 


 De frivillige i BPU Aalborg

EVENTKALENDER 2016

★ 9. marts 2016                                               Opstart af samtalegruppe v. Maya og Gunnhild
 9.-10. april 2016                                          BP's kompetenceweekend i Svendborg (for                                                                                         medlemmer af lokalbestyrelsen KBH, Aalborg og                                                                                 Landsbestyrelsen)                                         

20. april 2016                                               Break-It Festival

NB: Følg med i vores opdateringer på Facebook
BPU
BPU
Facebook
Facebook
Email
Email
OM BPU NYHEDSBREV
BPU Nyhedsbrev er tidligere blevet udgivet og publiceret via www.bp-ungdom.dk. Vi har nedsat en redaktion, som har til opgave at stå for udgivelsen af nyhedsbrevet en gang hvert kvartal. Formålet med nyhedsbrevet er at give dig - som medlem af BPU - større indsigt i, hvad foreningen løbende foretager sig og planlægger af fremtidige events. Hvis du har lyst til at være med eller har kommentarer, ris og/eller ros, er du meget velkommen til at kontakte os.

Redaktion: Amanda Stoltze Freiesleben, Ditte Dyrby, Marie Hvam og Gunnhild Lien Kjær
Layout design: Ida Marie Auken Beck
Share
Forward