Copy
Digi-Nieuwsbrief:  maart 2016
Digitale nieuwsbrief voor bewoners rond het Gerardusplein in Eindhoven 
Stichting Plus zoekt nieuw bestuurslid.
 
Begin dit jaar heeft Koert Donkers besloten om zijn taak als bestuurslid van Plus los te laten. Koert is voorzitter geworden van een Greenkeepers club en heeft hierdoor minder ruimte om voor het bestuur van Plus actief te zijn, maar Koert blijft wel kartrekker van de Sport en Spel dag waar we heel blij mee zijn. Hiermee is er ruimte ontstaan voor een nieuw bestuurslid.
Momenteel zijn we met vijf mensen in het bestuur. Maar wat nog belangrijker is, zijn alle actieve buurtgenoten die kartrekker zijn van een hele reeks werkgroepen en activiteiten. Het bestuur is vooral bezig met het waar nodig, stimuleren van het voortbestaan van activiteiten. We willen graag fris blijven denken en een makkelijke taakverdeling kunnen maken. Een bestuur dat regelmatig van samenstelling wisselt en elkaar scherp houdt blijkt goed te werken.
                                         
Wie zoeken we?
In ieder geval zoeken we iemand die in de Gerardusbuurt woont en die aangesproken wordt door ons motto: ‘Samen kan er Meer. Een gezellige en fijne buurt maken we samen.’
Verder stellen we niet zo veel eisen. Onze ervaring leert dat ons bestuur veel heeft mogelijk gemaakt, maar dat actieve buurtgenoten nog meer hebben bereikt. Het gaat dus vooral over het organiseren van draagkracht in de wijk. We zijn in de kern inmiddels 15 jaar een stabiel bestuur. Daar omheen zijn er diverse wisselingen geweest. Het is fijn als je creatief kunt denken. Maar we zijn ook blij met een scherp oog voor detail. Als je maar zin hebt om samen te werken en mee te denken over wat de buurt nodig heeft. Je mag piep jong zijn of gepensioneerd. Vrouw of man.
 
Wat verwachten we van jou?
Het klinkt misschien vreemd, maar niet zo veel. Als je warm loopt voor meedenken & doen en samen kunt werken krijgen we vaak meer dan we verwachten. Ook hier leert de ervaring dat het zo werkt.
We vinden het ook prima als je een tijdje mee komt draaien om eens te kijken hoe het werkt in een vrijwilligersbestuur. We zien elkaar ongeveer één keer in de 6 weken voor afstemming en overleg met elkaar bij een van ons thuis. We worden gesteund en gedragen door ongeveer 70 tot 100 buurtgenoten die mee werken aan deze fijne wijk. Daarom kan er inmiddels zo veel. Kijk voor een overzicht van wat we hebben opgebouwd met elkaar maar eens in onderstaande lijst.  Wil je meer informatie of wil je eens komen buurten, stuur dan een mailtje naar voorzitter@gerarduspleinplus.nl  
 
 
1.Spic & Span voor een schone wijk (zoekt ook nog vers bloed!)
2.Koningsdag
3.Winterbuurtborrel
4.Sport en spel dag
5.Redactie websites en Facebook pagina’s (Buurtdeel- en Buurtkoopmarkt)
6.Boek voor een Boek in de Zuidwester
7.Straatfeest artikelen uitleen
8.Eetcafé de Zuidwester
9.De buurt Coöperatie
10.Zorgsamenbuurt
11.Volleybal
12.Zinderende Zomer Zondag
13.Repaircafé
14.Werkgroep Stratums Dwaaltheater
15.Stichting herbestemming Gerarduskerk
16.Werkgroep lantaarnpalen
17.Werkgroep Gerarduspark
18.Werkgroep toekomstig beheer Zuidwester
19.Werkgroep ‘Fijne Buurt’(expertgroep woning splitsing)
20.Bestuur stichting Plus
21.(Slapend: Buurtpreventie)De ZorgSamenBuurt is een feit!   

Weet u het nog? Een jaar geleden stonden we bij u aan de deur om het gele enquêteformulier op te halen. De reacties waren enthousiast. De behoefte aan een buurtnetwerk, ook wel de ZorgSamenBuurt, bleek groot. Veel mensen zijn op zoek naar verbinding, contact, gezelligheid met buurtgenoten of willen graag iets voor een ander betekenen. Het duurde even voor alle gegevens waren verwerkt en we onze plannen konden realiseren. De ZorgSamenBuurt is nu een feit en heeft een eigen website.   

Aanbod en vraag.
Zoekt u iemand die u een keer naar het ziekenhuis kan rijden? Heeft u een klusje in huis of in de tuin waar u hulp bij kunt gebruiken? Wilt u gewoon eens met iemand koffie drinken? Of zoekt u uitleg bij uw tablet of smartphone? Het valt soms niet mee om hulp te vragen, maar wij hebben mensen in het bestand die aangegeven hebben incidenteel graag iets voor een ander te willen doen.
Schroom dus niet uw vraag te stellen! Wilt u een eet-, kaart-, muziek-, wandel-, lees- of gymclub starten? Taalles aanbieden?  Samen knutselen of breien? Er zijn al veel mooie initiatieven in onze buurt, maar ze bereiken niet altijd iedereen.  Deel uw activiteit daarom op onze site.     

Hoe werkt het?
Op de website kunt u aangeven wat u zoekt of aan wilt bieden.  Uw vraag of aanbod komt eerst bij een bemiddelaar terecht. Deze gaat voor u kijken welke mensen hebben aangegeven hiervoor benaderd te  willen worden. We gaan zorgvuldig met ieders privacy om. Lees hier meer over op de website. Zodra er een reactie komt krijgt u bericht en pas dan worden de gegevens van beide partijen uitgewisseld. De taak van de bemiddelaar zit er dan op, hoewel deze voor vragen altijd beschikbaar blijft.  

Bellen kan ook!
Heeft u geen internet of heeft u hier moeite mee? U kunt ons ook bellen.  
Wij zijn tussen 10:00 en 18:00 uur bereikbaar of spreek uw boodschap in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. Het telefoonnumer is 0626825714.  

Gratis
In het buurtnetwerk gaat alles met een gesloten beurs.
Zijn er echter kosten verbonden aan een dienst of activiteit, zoals bijvoorbeeld een kilometervergoeding of een bijdrage in materiaalkosten voor een clubje,  dan worden hier onderling van tevoren afspraken over gemaakt.  

Meld je aan
De ZorgSamenBuurt is er voor iedereen. Jong en oud is welkom. Kijk eens op de nieuwe website en laat het  weten als u in het bestand opgenomen wilt worden met een dienst of activiteit. Hoe groter het netwerk, hoe meer kans op een match.  
Samen zorgen we voor een fijne buurt! 
De werkgroep Fijne Buurt 

Wat moet je doen als je merkt dat een huis in de straat plotseling verbouwd wordt en opgedeeld in meerdere wooneenheden? Hoe ga je om met overlast als het studentenhuis in jouw straat verandert in een rumoerige en rommelige bende? Is er iets te doen tegen illegale splitsing van huizen in meerdere wooneenheden? Wat moeten we met een toename van het aantal auto’s in de straat?
 
Waarom een werkgroep?
 
In 2015 zochten twee buurtbewoners steun bij het bestuur van Plus. In hun straten was in korte tijd een overlastsituatie ontstaan. Er werden huizen volgepropt met bewoners die allemaal hun auto in de buurt wilden parkeren. In het andere geval werd een huis ingesloten door twee gesplitste woningen. Hierdoor kon deze buurtbewoner niet meer ongezien en rustig in haar tuin zitten.
Deze buurtbewoners voelden zich onveilig en machteloos nadat ze verdwaalden tussen het klachtenmeldpunt bij de gemeente, de meldingen bij de politie, het vervelende gedrag van de huiseigenaren en de onduidelijke regels die er zijn in Eindhoven.
In 2012 was er al een bijeenkomst met de gemeente geweest over de toename van huisjesmelkers in onze buurt. We hebben destijds een inventarisatie gemaakt van de omvang van de situatie. Deze hebben we aan de gemeente gepresenteerd en iedereen schrok van de hoeveelheid legale en illegale splitsing en kamerverhuur. De gemeente reageerde betrokken maar dat is niet genoeg. Het aantal gesplitste woningen en het aantal wooneenheden is sindsdien toegenomen.
 
Doelen van Fijne Buurt: de lat ligt hoog.
 
Deze twee gebeurtenissen hebben geleid tot de werkgroep Fijne Buurt. Op de eerste plaats is ons doel een halt toe te roepen aan het aantal gesplitste woningen en kamerverhuur. 
Daarnaast willen we onze kennis en ervaring gebruiken om buurtbewoners te helpen en adviseren wanneer er in hun straat illegale verhuur of splitsing voorkomt. Jij kunt ons helpen door op tijd te signaleren als er een huis in de wijk verkocht en verbouwd wordt: worden er studio’s gebouwd? Lijkt het op kamerverhuur? Dan gaat de werkgroep uitzoeken of er een vergunning is en of er een omgevingstoets is gedaan. Hiervoor werken we nauw samen met de buurt coördinator en de gemeente. Waar nodig schakelen we de afdeling Vergunningen, Handhaving en Toezicht in. Bij Illegale verbouwing leggen zij een bouwstop op.
Op onze website www.gerarduspleinplus.nl vind je in het menu ‘Stichting Plus’ en ‘werkgroepen’ uitgebreide informatie over onze doelen en hoe je kunt helpen de buurt Fijn en Leefbaar te houden. Binnenkort breiden we deze informatie nog verder uit.
 
Onze strategie
 
Onze werkgroep is vastbesloten om te zorgen dat er geen woningen meer als beleggingsobject gebruikt worden, waarbij de eigenaar te weinig rekening wil houden voor de negatieve effecten op de buurt. Hiervoor zijn zij wat ons betreft aan het verkeerde adres in de Gerardusbuurt. Om dit te bereiken kennen we alle regels en wetten, houden we korte lijnen met de gemeente en als het nodig is met de politie.
Inmiddels heeft de gemeenteraad het probleem op de agenda, wordt het beleid aangepast en scherper. Handhaving van de regels gaat naar verwachting beter en sneller gebeuren. Als het nodig is gaan we de gemeente aan hun eigen voornemens herinneren.
De werkgroep heeft inmiddels raadsleden van de PvdA, Linksom en de SP gesproken. Een gesprek met de wethouder staat op het programma. We hebben de pers gezocht waardoor een artikel in het Eindhovens Dagblad verscheen. Als het nodig is zoeken we nog sterkere democratische krachten om ons doel te bereiken.
 
Hoe kun jij ons helpen?
 
We zien dat onze wijk aantrekkelijk is voor beleggers die uit zijn op het maximaliseren van winst op hun belegging. Veel huizen hebben een ‘toegankelijke’ prijs. Als een huis erg snel verkocht moet worden of wanneer er ernstig achterstallig onderhoud is, dan kan een snelle verkoop aantrekkelijk zijn voor de eigenaar. Maar de buren en de wijk blijven met de gebakken peren zitten wanneer een huis in handen komt van een belegger.
Om die reden hebben we samenwerking gezocht met een makelaar die hierin kan bemiddelen of  kan helpen om jouw huis uit handen van een belegger te houden. We willen dit plan nog verder uitwerken. Je bent uiteraard vrij om in zee te gaan met wie je maar wil die kan helpen met de verkoop van je huis. Wat wij aan je willen vragen is dit: bied het eerst aan via onze website of Facebook pagina’s. Onze wijk is zeer gewild voor startende huizenkopers of voor mensen die de meerwaarde van onze buurt hebben ontdekt. En als je het via een makelaar wil doen, houd dan een vinger aan de pols wat de bedoeling van de toekomstige koper is. Dat durven wij aan jou te vragen omdat we vinden dat onze wijk het verzadigingspunt van verdichting bereikt heeft. We doelen op parkeeroverlast, niet aanspreekbare verhuurders en mensen die geen continue binding met de wijk (willen) hebben.
Je mag het discriminatie noemen als je wil. Wij noemen dit het in balans houden van draagkracht en draaglast van onze woonomgeving. Iedereen is hier welkom. Samen kan er Meer. Maar dan willen we wel dat de lusten en lasten eerlijk gedeeld worden.
De werkgroep is bereikbaar via fijnebuurt@gerarduspleinplus.nl
Share
Tweet
+1
Forward
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
View this email in your browser

Copyright © 2016 Gerarduspleinplus, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp