Copy

PRESSEMEDDELELSE               

Torsdag den 29.oktober 2015

Fra venstre: Erwin Andresen - Bestyrelsesformand for Aabenraa Havn,
Klaus Peter Riggelsen - Direktør for Rimeco, Peter Thomsen - Vice President i DONG Energy 
og Borgmester, Thomas Andresen.

AABENRAA HAVN OPKØBER OG UDVIDER VED ENSTED HAVN


Aabenraa Havn har netop indgået aftale om at købe et havnenært areal på ca. 155.000 m2 ved Ensted Havn. Som led i planen skal en del af Enstedværket rives ned, så arealet kan tages i brug fra 2017.

Aabenraa Havn ser forretningsperspektiver i udvidelsen ved Ensted.

"Vi betragter erhvervelsen af et større areal ved Ensted som et strategisk køb, der kan åbne for nye muligheder, som kan understøtte den gode udvikling, som Aabenraa Havn oplever. Det kan både være med til at fastholde havnens nuværende virksomheder, og det kan åbne for at tilbyde attraktive arealer til nye virksomheder", siger Erwin Andresen, bestyrelsesformand for Aabenraa Havn.

Planerne om at opkøbe dele af arealet ved Ensted Havn indgår i Aabenraa Havns udviklingsplan som et initiativ på langt sigt. Havneudvidelsen i Ensted vil på længere sigt gøre det muligt at frigøre havnens bynære arealer til byudvikling.

Ud over Enstedværkets Blok 2 rummer arealet et mindre kajanlæg og en række erhvervsbygninger.

"Med udvidelsen vil Aabenraa Havn råde over store arealer og meget attraktive bygninger, der f.eks. er særdeles velegnede til bulkgods. På arealet er der desuden haller, der med 11 meters arbejdshøjde er velegnede til montage af høje emner. Havnens køb af arealet indeholder derfor et betydeligt potentiale", udtaler Henrik Thykjær, havnedirektør for Aabenraa Havn.

Aabenraa Havns opkøb af arealet er blevet muligt, da den nuværende ejer, DONG Energy, besluttede at nedrive Enstedværkets Blok 2 som en følge af, at der ikke længere drives kraftværk på området. Da DONG Energy ikke fremadrettet har brug for den del af Enstedværket, blev et salg besluttet.

Aabenraa-virksomheden Rimeco Aktieselskab, der blev grundlag i 1888 og i dag ejes af Klaus Peter Riggelsen, køber arealet af DONG Energy med henblik på at rive Enstedværkets Blok 2 ned og retablere området til brug for havneaktivitet m.v., inden ejerskabet af arealet overtages af Aabenraa Havn. Rimeco beskæftiger sig bl.a. med nedrivning af større industrianlæg, ligesom virksomheden international handler med jern- og stålskrot.

Klaus Peter Riggelsen, direktør for Rimeco, siger:

"Rimeco har igennem mange år beskæftiget sig med netop sådanne opgaver. Vi har udført store nedbrydningsopgaver på Vestkraft i Esbjerg og på Thule Basen i Grønland. Når en så stor og spændende opgave ligger lige uden for vore vinduer, så var det oplagt for os at indgå et samarbejde med DONGEnergy og Aabenraa Havn om at hjælpe med at bringe parterne sammen ved at påtage os nedbrydningsopgaven".

Nedbrydningsopgaven forventes at vare cirka 15måneder, men vejrlig kan påvirke nedbrydningen. 2

Borgmester Thomas Andresen glæder sig over købet:

"Det er en god nyhed for Aabenraa Kommune, at havnen allerede fra 2017 kan komme i gang med at realisere planerne om at udvikle havneaktiviteterne ved Ensted Havn. Med sin størrelse og fordelagtige placering tæt på motorvejen og Tyskland har havnen stort potentiale for at tiltrække nye virksomheder, der kan skabe flere arbejdspladser i kommunen".

Byrådet blev informeret om Aabenraa Havns udviklingsplaner under et lukket punkt på byrådsmødet 7. oktober.

"Vi er glade for, at det er lykkedes at finde en ny ejer af arealet. Vi har konstateret, at Enstedværkets Blok 2 ikke kommer i brug igen, og derfor giver det god mening for alle parter at fjerne den og frigøre arealerne til andre anvendelsesmuligheder," siger Peter Thomsen, Vice President i DONG Energy.
 

- Oversigtskort -
Aabenraa Havns nye arealer ved Ensted Havn
(Gultmarkeret område)

Yderligere oplysninger hos følgende:

Aabenraa Havn:

Bestyrelsesformand Erwin Andresen, Mobilnummer: +45 40 31 64 18

Havnedirektør Henrik Thykjær, Mobilnummer: +45 21 29 47 90

Aabenraa Kommune:

Borgmester Thomas Andresen, Mobilnummer: +45 40 15 45 50

DONG Energy:

Presserådgiver Carsten Birkeland Kjær, Mobilnummer: +45 99 55 77 65

Rimeco Aktieselskab:

Direktør Klaus Peter Riggelsen, Mobilnummer: +45 40 11 28 82

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Henrik Thykjær

Havnedirektør

Mobil: +45 2129 4790

Aabenraa Havn

Mellemvej 25

DK-6200 Aabenraa

+45 74 62 25 14

www.aabenraaport.dk

This is a Text Block. Use this to provide text...
Copyright © 2014, Aabenraa Havn, All rights reserved.


        


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


Aabenraa Havn - Mellemvej 25 - DK-6200 Aabenraa
Telefon: +45 74 62 25 14 - port@aabenraaport.dk

 
                  www.aabenraaport.dk