Copy

PRESSEMEDDELELSE               

Fredag den 18. marts 2016

RENOVERING AF NYHAVN

Aabenraa Havn har afholdt licitation omhandlende renovering af Nyhavns vestkaj i Aabenraa Havn på ca. 500 m. Kajen er oprindeligt fra 1922 og levetiden på en række nøgleelementer er opbrugt, hvorfor en større renovering var nødvendig. Kajen tjener primært til ind- og udskibning af bulkvarer som sten, grus og cement. Kajen vil være delvist i drift under renoveringen.

Aabenraa Havn ønsker med renoveringen af vestkajen at sende et klart signal til både sine kunder og potentielle kunder om, at havnen ønsker at fastholde og udbygge sin position som lokalområdets vigtigste erhvervshavn, samt at havnen også ønsker at investere i forbedringer, der kan tilgodese egne og kundernes forventninger til fremtidens krav til en moderne erhvervshavn.
Bestyrelsesformand Erwin Andresen: ”Med denne renovering og nye tiltag, ønsker vi at servicere vores kunder bedst muligt samt at imødekomme deres ønsker til vores kajanlæg”
I forbindelse med renoveringen, har Aabenraa Havn valgt at lave nogle forbedringer af kajen, hvilket bl.a. er en optimering af den sydligste del af kajen, hvor der kan ske belastninger på op til 10 tons pr. m2., hvilket er væsentligt over den normale havnestandard på 2 tons pr. m2. Endvidere bliver den sydligste del forberedt til 11 meters dybgang, hvilket er den samme dybde, som havnen råder over ved Sønderjyllandskajen, RO-RO og tankskibsbroen.

Det blev MT Højgaard, der vandt udbuddet med det økonomisk bedste bud, der ligger i omegnen af 35 mio.kr.

MT Højgaard forventer at arbejdet påbegyndes medio marts, og vil vare indtil ultimo november.
MT Højgaard forventer, at de vil have op til 30 medarbejdere beskæftiget på projektet, herunder også en del lokale betonarbejdere. Derudover vil flere lokale håndværkere og entreprenører blive tilknyttet forskellige stadier i anlægsperioden.

Havnedirektør Henrik Thykjær: ”Vestkajen i Nyhavn har gennem de seneste år været lukket for bl.a. losning og lastning med havnens kraner, hvilket har sat de øvrige kajarealer under et stort pres. Således vil vi, når den nye kaj er færdig, opleve en noget større fleksibilitet i forhold til disponering af kajarealer til de enkelte kunder”

For yderligere oplysninger kontakt havnedirektør Henrik Thykjær på tlf. 2129 4790.
 
Fakta:
Aabenraa Havn er en kommunal selvstyrehavn, hvilket betyder, at havnen er en selvstændig virksomhed med egen økonomi, der er fuldstændig adskilt fra Aabenraa Kommune, hvorfor der ikke er skattekroner i selskabet.
 
 
Udbuddet vedrører i hovedtræk:

  • Etablering af ca. 500 m ny spunsvæg.
  • Nedbrydning af dele af eksisterende bolværk.
  • Udgravning til forankring
  • Forankring af spunsvæggen over vand.
  • Forstærkning af eksisterende aflastningsplade.
  • Ny aflastningsplade på dele af strækningen.
  • Etablering af nyt afvandingssystem.
  • Flytning af, samt etablering af nye fundamenter for kajudstyr
  • Etablering af ny affendring og fortøjning.
  • Etablering af ny belægning.

DANAVIK i Nyhavn

EDMY i Nyhavn

SPLITTNES i Nyhavn

This is a Text Block. Use this to provide text...
Copyright © 2014, Aabenraa Havn, All rights reserved.


        


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


Aabenraa Havn - Mellemvej 25 - DK-6200 Aabenraa
Telefon: +45 74 62 25 14 - info@aabenraahavn.dk 

 
                  www.aabenraahavn.dk