Copy
Informačník Slovenskej katolíckej misie v Bruseli.
Otvoriť email v prehliadači

Informačník SKM - Január 2016

V januárovom čísle by sme Vám najprv chceli do Nového roku popriať veľa Božieho požehnania a pokoja. Pevne veríme, že ste prežili duchovne bohaté Vianočné sviatky! Tento mesiac nás čaká pravidelná nočná adorácia, pokračuje zbierka na projekt Dobrej noviny, je možnosť posvätenia príbytkov a budeme sa modliť za jednotu kresťanov. Zároveň Vám poskytujeme informácie o nastávajúcich parlementných voľbách a dávame do pozornosti prednášku prof. Nižňanského o Slovenskom štáte.

Nočná adorácia

V piatok 15. januára medzi 20:00 a 23:00 pozývame všetkých na  pravidelnú nočnú adoráciu pri sviatostnom Spasiteľovi.

Zbierka na Dobrú novinu pokračuje

Zbierka na Dobrú novinu, ktorú sme začali na predvianočnej akcii Vianoce predo dvermi, pokračuje do konca januára. Dodatočné príspevky môžete zaslať bankovým prevodom s poznámkou "Dobrá novina".

Posvätenie bytov a kancelárií v Novom roku 2016

V období Zjavenia Pána je tradíciou požehnávať príbytky. Ak by ste si chceli dať posvätiť svoj byt, dom, alebo kanceláriu, kontaktujte správcu misie. Požehnanie príbytku si môžete vykonať aj sami v rámci súkromnej pobožnosti.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára 2016 bude prebiehať tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, v priebehu ktorého vás pozývame na ekumenické modlitby s bratmi evanjelikmi. Presný termín bude špecifikovaný neskôr.

Parlamentné voľby 2016

Dňa 5. marca 2016 sa na Slovensku uskutočnia parlametné voľby. Ponúkame Vám niekoľko výrokov Svätého Otca Františka prečo je aktívna účasť kresťanov v politke potrebná. Na našej stránke zároveň nájdete inštrukcie pre voľbu poštou. Žiadosť o voľbu poštou si môžete jednoducho pripraviť aj na volby.digital.

Prednáška prof. Nižňanského o Slovenskom štáte

V sobotu 30. januára o 18:00 Vás pozývame na prednášku historika prof. Nižňanského, ktorej ťažiskom bude pohľad na Jozefa Tisu a Slovenský štát na základe historických dokumentov. Prednáška sa uskutoční na Rue Jenneval 10.
Share
Forward
© 2016 Slovenská katolícka misia. Všetky práva vyhradené.

Odhlásiť sa z odoberania Informačníka                                                                        Aktualizovať nastavenie odberu