Copy
Informačník Slovenskej katolíckej misie v Bruseli.
Otvoriť email v prehliadači

Informačník SKM - november 2015

V tomto čísle Informačníka by sme vám dali radi do pozornosti nočnú adoráciu a novembrovú duchovnú obnovu, blížiace sa voľby do Farskej Rady, stretnutia malých koledníkov Dobrej noviny 2015 a v neposlednom rade i nový vzhľad webovej stránky SKM.

Nočná adorácia

V piatok 13. novembra medzi 20:00 a 23:00 pozývame všetkých na (takmer) pravidelnú nočnú adoráciu pri sviatostnom Spasiteľovi.

Voľby do Farskej Rady

Tohtoročné voľby do FR sa uskutočnia 29. novembra. Po prvýkrát ponúkame možnosť navrhnúť kandidáta každému z vás - vrátane seba. Podrobné informácie nájdete na našej webovej stránke.

Nácvik detí na Dobrú novinu

Všetky deti pozývame na nácvik kolied, s ktorými 13. decembra vystúpia na predvianočnom podujatí "Vianoce predo dvermi". Koledovanie je pre deti príležitosťou stretnúť sa, umelecky sa realizovať a možnosťou aktívne sa zapojiť do charitatívnej zbierky Dobrá novina, ktorej výťažok tento rok poputuje na projekt výstavby studní v Keni.

Adventná duchovná obnova

Dávame do pozornosti adventnú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v sobotu 28. novembra pod taktovkou kňaza - redemptoristu - Michala Zamkovského a jeho spolupracovníkov. Srdečne vás pozývame.

Nová webová stránka SKM

Slovenská katolícka misia v Bruseli zmenila svoj internetový vzhľad. Okrem iného pribudol kalendár akcií, sprehľadnilo sa menu a stránka je "mobile & tablet friendly". Neváhajte si ju prezrieť!
Share
Forward
© 2015 Slovenská katolícka misia. Všetky práva vyhradené.

Odhlásiť sa z odoberania Informačníka                                                                        Aktualizovať nastavenie odberu