Copy
Informačník Slovenskej katolíckej misie v Bruseli.
Otvoriť email v prehliadači

Informačník SKM

Vítame vás všetkých späť v Bruseli. Veríme, že ste si počas vianočných sviatkov oddýchli v kruhu svojich najbližších. Do Nového roka vám s miernym oneskorením želáme veľa Božieho požehnania a podľa odkazu pápeža Františka "nádeje a pokoja". V tomto čísle Informačníka by sme vás radi pozvali na sv. omšu celebrovanú kardinálom Dominikom Dukom, na týždeň modlitieb za jednotu kresťanovFašiangové strenutie, či veľkonočné tvorivé dielne.

V prípade, že chcete tento Informačník odoberať aj naďalej, nemusíte robiť nič. Ak si ho na druhej strane neželáte odoberať, môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

Dobrá novina

Každý, kto by ešte rád prispel na charitatívnu zbierku Dobrá novina, môže tak uskutočniť do 23. januára priamym prevodom na účet SKM s komunikáciou "Dobrá novina". Za Vaše príspevky srdečne ďakujeme!

Požehnanie príbytkov a kancelárií

V kresťanskej tradícii sa počas vianočných sviatkov zvyknú požehnávať príbytky, resp. nebytové priestory. Ak chcete, aby váš byt, dom, resp. kancelária boli požehnané, kontaktujte správcu misie vdp. Hanzlíka.

Kardinál Duka v Bruseli

Na pozvanie poslanca Európskeho parlamentu pána Zdechovského zavíta do Bruselu kardinál Dominik Duka. V nedeľu 25. januára 2015 odslúži nedeľnú sv. omšu o 9:30 v kostole Sacré-Coeur na Rue le Corrège 19. Po sv. omši sa uskutoční zbierka na kostoly Bromnovského kraja. Všetci ste srdečne pozvaní!

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pri tejto príležitosti sa 21.januára o 19:00 uskutoční v kaplnke nášho kostola ekumenické modlitbové stretnutie pod vedením evanjelického kňaza Petra Pavloviča. Témou tohtoročných modlitieb za jednotu kresťanov sú Ježišove slová: "Daj sa mi napiť!" (Ján 4, 7).

Príprava detí na 1. sv. prijímanie

Srdečne pozývame deti, ktoré sa tento rok budú pripravovať na 1. sv. prijímanie na prvé zo sérii stretnutí, ktoré sa uskutoční 30. januára na Rue Jenneval 10 o 18:00.

Fašiangové stretnutie

V nedeľu 1. februára po sv. omši vás pozývame na malé fašiangové stretnutie na Rue Jenneval 10, ktoré bude oživené aktivitami v detskom kútiku ako napr. maľovanie na tvár. Podávať sa bude tradičná hŕstková polievka. Deti môžu už do kostola prísť v doma vyrobených kostýmoch (inšpirovaných biblickou alebo inou pozitívnou postavou).

Veľkonočné tvorivé dielne

Pred Veľkou nocou pozývame deti aj dospelých, ktorí by sa radi naučili, ako maľovať voskom veľkonočné kraslice na tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia 28. februára na Rue Jenneval 10.

Nové tituly na predaj

Ponúkame vám na predaj 3 nové tituly - DVD "Všetky moje deti" o farárovi Mariánovi Kuffovi a jeho pôsobení medzi Rómami a dve knihy exorcistu otca Jozefa Marettu, "Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete" a "Povery ničiace rodiny". Dané tituly si môžete kedykoľvek objednať.

Skončil vám náš Informačník v nevyžiadanej pošte?

Napriek tomu, že veríme, že náš Informačník odoberajú ľudia, ktorí majú oň záujem, je možné, že váš poskytovateľ emailu zatriedi Informačník medzi nevyžiadanú poštu. Z našej strany sa snažíme spraviť všetko pre to, aby tomu tak nebolo, no naše možnosti sú obmedzené. Tým že si nás pridáte medzi svoje kontakty, môžete možnosť zlého zaradenia znížiť.
Share
Forward
Copyright © 2015 Slovenská katolícka misia, Všetky práva vyhradené.


Odhlásiť sa z odoberania Informačníka    Aktualizovať nastavenie odberu

Email Marketing Powered by Mailchimp