Copy
Informačník Slovenskej katolíckej misie v Bruseli.
Otvoriť email v prehliadači

Informačník SKM - Február 2016

Vo februárovom čísle by sme radi upriamili Vašu pozornosť na aktivity, ktoré sa budú niesť v pôstnom duchu. Začiatku pôstu od Popolcovej stredy bude predchádzať predpôsotne agapé "Ostatky". Radi Vás uvítame na pravidelnej nočnej adorácii alebo ako účastníkov pri putovaní obrazu Milosrdného Ježiša. Pre deti a dospelých dávame do pozornosti pripravované tvorivé dielne - ozdoby zo šúpolia. Poskytujeme Vám tiež informáciu o výťažku pre Dobrú novinu a indikatívnom pláne aktivít na rok 2016.

"Ostatky"

V utorok 9. februára o 19h30 Vás pozývame na fašiangové, predpôsotne agapé, pri ktorom účastníci donesú ‘ostatky’ zo svojich zásob, aby sa navzájom pohostili pred 40-denným obdobím pôstu. Stretnutie sa uskutoční na Rue Jenneval 10.

Popolcová streda

V stredu 10. februára budeme sláviť Popolcovú stredu, ktorou sa začína 40-dňové pôstne obdobie. Sv. omša bude o 19h00. Na našej stránke ponúkame zopár tipov na pôstne predsavzatia.

Nočná adorácia

V piatok 19. februára medzi 20:00 a 23:00 pozývame všetkých na  pravidelnú nočnú adoráciu pri sviatostnom Spasiteľovi.

Náš príspevok pre Dobrú novinu

Na konci januára sme uzatvorili kolednícku zbierku Dobrá novina. Výťažok vo výške € 2700 bude zaslaný na účet organizácie eRko, ktorá Dobrú novinu organizuje. Dodatočné informácie nájdete na našej stránke. Všetkým ďakujeme za podporu!

Tvorivé dielne - výroba ozdôb zo šúpolia

V sobotu 27. februára sa na Rue Jenneval 10 uskutočnia tvorivé dielne, na ktorých budeme vyrábať ozdoby zo šúpolia. Dielne bude viesť pani Mária Teplanová z Levíc, registrovaná členka Ústredie ľudovej umeleckej výroby, spolu so svojím manželom. Registráciu spustíme 10. februára.

Plán aktivít na rok 2016

Dávame do pozornosti indikatívny plán aktivít Slovenskej katolíckej misie na rok 2016, aby ste si plánované podujatia mohli zaznačiť so svojich kalendárov.

Putujúci obraz Milosrdného Ježiša

Tento rok je Svätým rokom Milosrdenstva. Počas toho obdobia v našej farnosti v týždenných intervaloch “putuje obraz Milosrdného Ježiša. V prípade záujmu sa aj Vy môžete zapísať na nástenke v kostole.
Share
Forward
© 2016 Slovenská katolícka misia. Všetky práva vyhradené.

Odhlásiť sa z odoberania Informačníka                                                                        Aktualizovať nastavenie odberu