Copy
Informačník Slovenskej katolíckej misie v Bruseli.
Otvoriť email v prehliadači

Informačník SKM - október 2015

V tomto čísle informačníka by sme vám dali radi do pozornosti nočnú adoráci, nedeľné oslavy 10. výročia vzniku SKM, ďalšiu z cyklu prednášok o zjaveniach Panny Márie a už vopred avizujeme novembrovú duchovnú obnovu.

Nočná adorácia

V piatok 16. októbra medzi 20:00 a 23:00 pozývame všetkých na (skoro) pravidelnú nočnú adoráciu pri sviatostnom Spasiteľovi. V rámci adorácie bude posvätená aj nová monštrancia.

Bon anniversaire, SKM!

Už túto nedeľu 18. októbra SKM oslávi 10 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti nás príde povzbudiť Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup bratislavskej arciciecézy, ktorý odslúži nedeľnú sv. omšu. Po nej bude nasledovať recepcia. Všetci ste srdečne pozvaní!

Prednáška o zjaveniach Panny Márie v Medžugorí

V sobotu 7. novembra o 19:00 vás pozývame na Rue Jenneval 10 na záverečnú zo série prednášok o zjaveniach Panny Márie v Garabandal, Akite a Medžugorí, ktorú si pre nás opäť pripravil Petr Červený.

Adventná duchovná obnova

S predstihom dávame do pozornosti aj adventnú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v sobotu 28. novembra. Tentokrát bude pod taktovkou kňaza - redemptoristu - Michala Zamkovského. Dodatočné informácie zverejníme neskôr. 
Share
Forward
© 2015 Slovenská katolícka misia. Všetky práva vyhradené.

Odhlásiť sa z odoberania Informačníka                                                                        Aktualizovať nastavenie odberu