Copy
Bekijk via uw browser

KOSTENPOST

3e jaargang
nummer 1 
19 januari 2017
oplage 346
 

Bestuurscolumn: Nieuwjaar 2017
Het nieuwe jaar 2017 is gestart en ik wens iedereen namens de NVBK een gelukkig en vooral gezond 2017 toe. En natuurlijk wens ik iedereen ook de nodige zakelijke successen toe.  
Wat gaat 2017 voor ons brengen? In de kranten durft niemand een voorspelling te doen, er zijn te veel onzekerheden, met name politiek. Ik zal me dan ook zeker niet wagen aan voorspellingen, maar er zijn wel ontwikkelingen waar we als bouwkostendeskundigen mee te maken krijgen en waar we op moeten anticiperen.

Lees meer>>

Rubriek: waarom werken die euro/m2 benchmarkcijfers niet altijd?

Deel 8: Schaalgrootte bij exploitatie
Na een reeks artikelen waarin de investeringskosten zijn beschouwd, kan wel worden geconcludeerd dat de euro/m2 alles behalve constant zijn bij verschillende ontwerpuitgangspunten. Het is dus raadzaam hier rekening mee te houden. Aangezien exploitatiekosten vaak met benchmarkcijfers worden bepaald en daarbij niet bekend is welke technische uitgangspunten gelden, levert dit vaak discussies op. Om dit te voorkomen en de bewustwording te vergroten, wordt er in meerdere delen toegelicht waarom euro/m2 benchmarkcijfers in de installatietechniek niet altijd werken. 
Lees meer>>

'Het besef van kwaliteit verhogen'
 

Menno Hartsema heeft in het Nieuwsblad van het Noorden een artikel geschreven over Het besef van kwaliteit verhogen. Hoe duurzaam willen en kunnen we zijn, wat weeg je allemaal mee in ontwikkeling en nieuwbouw? Bouwkostendeskundige Menno Hartsema: “Het is een hele kunst inzichtelijk te maken waar het geld in gaat zitten en wat verantwoord is.” 
Lees meer>>

KM magazine 2016
 

Heb je KM al gelezen? Anders hierbij het magazine nogmaals als PDF bestand. Klik op de cover om het magazine in te zien.
 
 

NVBK 2017... wat is er te doen?

Ook dit jaar staan er weer een aantal (netwerk)bijeenkomsten in de planning. Een netwerkbijeenkomst aansluitend aan de ALV op 21 maart, een gezamenlijke NVBK/DACE bijeenkomst (een initiatief vanuit de SIGS's High Complexity Buildings en Value Management) en nog twee nader in te vullen netwerbijeenkomsten in april en september dit jaar. De Dag van de Bouwkostendeskundige is dit jaar op donderdag 14 december. Beleidsmatig richt de vereniging zich dit jaar op het activeren van de achterban en ledenwerving. Meer over de koers die we dit jaar gaan varen lees je in KM.
Lees meer>>

Partners van NVBK

NVBK biedt bedrijven de mogelijkheid partner van NVBK te worden. Het partnerpakket is voor bedrijven die zich in de bouwkostenbranche willen profileren en/of zich op andere wijze betrokken voelen bij NVBK.
Lees meer>>
        
    
     
  

  
Twitter
LinkedIn
Website
Email
NVBK LID WORDEN

Het NVBK-lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden.

WORD LID
Copyright © 2017 Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen.

Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen
Postbus 1058
Nijkerk, 3860 BB
Netherlands

Add us to your address book


uitschrijven    instellingen 

Email Marketing Powered by Mailchimp