Copy
Overpopulation Awareness is de site van de Club van Tien Miljoen
Bekijk de nieuwsbrief op internet
Nummer 2 van 2016 (doorsturen)
Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2016. Wij hopen dat de inhoud u inspireert en aan het denken zet. Ook vragen wij u nogmaals om een jaarlijks donatie om onze activiteiten te kunnen blijven bekostigen. Mocht u deze nog niet hebben overgemaakt, dan kunt u dat hier op een eenvoudige wijze doen. Onze hartelijk dank!

17 miljoen mensen

De komst van de 17 miljoenste inwoner heeft de Club van Tien Miljoen behoorlijk wat publiciteit opgeleverd. In artikelen in De Telegraaf  en Trouw kon de Club zich uitgebreid manifesteren. Ook op Een Vandaag  en RTL nieuws  kwamen wij aan het woord.
Het is goed dat de gevestigde media serieus aandacht aan overbevolking besteden. Nu de politiek nog! Het is al weer zevenendertig jaar geleden dat koningin Juliana in de troonrede mocht zeggen: ‘Nederland is vol, ten dele overvol.’ In die kwart eeuw zijn er drie miljoen inwoners bijgekomen, vorig jaar nog een stad ter grootte van Leeuwarden. Hoeveel huizen moeten we de komende tijd nog reserveren voor alle nieuwkomers? Hoeveel mensen moet we hier gaan onderhouden? Hoeveel vaker krijgen we te maken met botsende culturen? Regering doe iets, anders zal de wal het schip keren. Zoals we hebben gezien zullen de burgers steeds vaker voor zichzelf opkomen als ze zich door de politiek in de steek gelaten voelen. Een leefbaar Nederland vraagt om bevolkingskrimp en niet om bevolkingsgroei, om emigratie en niet om immigratie.


Overbevolking? Onzin. Er zijn gewoon te weinig boten.


Overbevolking? Onzin. Er zijn gewoon te weinig bussen.


Overbevolking? Onzin. Er zijn gewoon te weinig treinen.


Overbevolking? Onzin. Er zijn gewoon te weinig brommers.


Overbevolking? Onzin. Er is gewoon te weinig eten

Wat doet de wereld om geen kinderen te krijgen?

Op dit moment gelukkig veel meer dan in het verleden. In 1970 deed 36% van de vrouwen tussen de 15 en 49 jaar met een partner aan een vorm van anticonceptie. Nu is dat aantal opgelopen tot 64%, dus twee op de drie vrouwen werkt alleen of samen met de partner aan gezinsplanning.

Afrika loopt achter
De manier waarop en de mate waarin verschilt per werelddeel. Wat betreft het laatste steekt Afrika duidelijk af. In 1970 deed slechts 8% van de vrouwen aan de een of andere vorm van geboortebeperking. In 2015 zitten ze met 33,4% nog steeds onder het gemiddelde wereldniveau van 1970.
De percentages van Azië, Europa, Latijns Amerika en Noord-Amerika ontliepen elkaar in 2015 niet veel. Ze lagen tussen de 68% en 75%. Oceanië blijft met 59,4% wat achter. Azië en Latijns Amerika hebben ten opzichte van 1970 wel een grote sprong voorwaarts gemaakt.

Verschillende methoden
Voorkomen van zwangerschappen kan op verschillende manieren. Die zijn door het Departement van Economische en Sociale Aangelegenheden (DESA) van de Verenigde Naties allemaal geturfd. Het kan gaan om periodieke onthouding, voor het zingen de kerk uit, condoomgebruik, de pil en prikpil, het spiraaltje, maar ook om meer definitieve oplossingen als sterilisatie van de vrouw of vasectomie.
De continenten verschillen duidelijk in de mate waarin deze methodes worden toegepast. Naast de pil (8,7%), prikpil (9,8%) en het spiraaltje (3,8%) komen andere methodes in Afrika weinig voor. In Azië is daarentegen sterilisatie van de vrouw populair (23,7%), naast gebruik van het spiraaltje (17,4%). Europa blinkt uit door pil- (21,9%) en condoomgebruik (16,7%) en het spiraaltje (11,3%). In Latijns Amerika komt vrouwensterilisatie veel voor (25,7%). In Oceanië zijn de pil (21,6%) en het condoom (10,2%) populair, evenals in Noord-Amerika (respectievelijk 16,5% en 11,9%).

Sterilisatie in Noord-Amerika en Europa
In Noord-Amerika wordt veelvuldig gesteriliseerd, zowel bij vrouwen (20,6%) als mannen (11,9%). Wat dat betreft is er een duidelijk verschil met Europa, waar deze percentages slechts 3,7% en 3,3% bedragen. Europeanen gaan relatief vaak voor het zingen de kerk uit: in 7,8% van de gevallen. Behalve in Noord-Amerika (4,3%) wordt deze methode op andere continenten weinig in praktijk gebracht.

Bron: the Guardian 8 maart 2016
 

‘Je krijgt er borsten van’

Niet meer dan een paar procent van de mannelijke wereldbevolking heeft in zijn reproductieve periode de zaadleiders laten doorknippen, terwijl daarentegen bijna 20% van de vrouwen de eileiders heeft laten afbinden. Het voorkomen van nieuwe zwangerschappen lijkt daarmee hoofdzakelijk een aangelegenheid van de vrouw te zijn. In Canada, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw Zeeland ligt het percentage mannen dat voor vasectomie kiest rond de twintig, maar in Afrika is slechts één tiende procent van de mannelijke bevolking gesteriliseerd.

Onbekend maakt onbemind
Een vijfde tot de helft van alle Afrikaanse mannen en vrouwen is niet op de hoogte van vasectomie als middel voor gezinsplanning. De ingreep is eenvoudiger dan sterilisatie van de vrouw, duurt minder dan een half uur en kent nauwelijks complicaties.
De weinige mannen op het Afrikaanse continent die de ingreep hebben ondergaan, houden dit geheim. Vruchtbaarheid wordt gezien als een eigenschap van de gemeenschap waarover je niet zo maar als individu mag beschikken. Verder is er angst voor castratie, pijn bij seks, zwaarlijvigheid en borstontwikkeling. Ook is men bevreesd voor libidoverlies. Lokale artsen wijzen nauwelijks op vasectomie als mogelijkheid van geboortecontrole.
Een goede strategie om de acceptatie van vasectomie te bevorderen is het voorlichten en inschakelen van mannen met plaatselijk aanzien en gezag die bereid zijn om de ingreep te promoten.

Bron: The Conversation 26 februari 2016
 

In de rij voor de dokter

Jonge vrouwen verzamelen zich voor een sterilisatie bij een streekziekenhuis in India. Meestal zijn het boerinnen van in de twintig. Pas uren later komt de chirurg. De vrouwen gaan netjes in de rij staan. Met behulp van een laparoscoop knipt de chirurg binnen enkele minuten de eileiders van de ene na de andere vrouw door. Ze zullen nooit meer kinderen krijgen.
Deze ingreep wordt in India vier miljoen keer per jaar uitgevoerd. Het is de normale vorm van anticonceptie. Maar nu is daar ook de prikpil, een middel dat vrouwen een betere controle over hun zwangerschappen biedt.

India passeert China
De bevolking van India zal die van China binnenkort in omvang voorbijstreven. Tussen nu en 2050 komen er 400 miljoen inwoners bij. Dat is meer dan de huidige bevolking van de Verenigde Staten. Merkwaardig genoeg hebben vrouwenorganisaties in India zich altijd tegen de prikpil verzet, terwijl dit middel vrouwen juist meer zelfbeschikking geeft en minder definitief is dan sterilisatie. Ze denken dat het vooral gaat om de belangen van de Westerse farmaceutische industrie.
De Indiase regering is voorzichtig als het om anticonceptie gaat. In 2014 overleden 13 vrouwen in een ‘sterilisatiekamp’ van de overheid. Onder Indira Ghandi werden jonge mannen en getrouwde mannen zonder kinderen min of meer tot vasectomie gedwongen. Die ingreep vond ruim zes miljoen keer plaats, wat tot de nodige protesten aanleiding gaf.

De rol van tussenpersonen
De vrouwen die zich bij de kliniek hebben gemeld zeggen dat ze de beslissing om ‘de operatie’ te ondergaan zelf hebben genomen. De vergoeding van 1.400 roepi’s ($ 20) heeft daarbij geen rol gespeeld. Ze zijn overtuigd door ‘intermediairs’, oudere vrouwen uit het eigen dorp die hen naar het ziekenhuis hebben begeleid. Deze ontvangen een premie van 1.000 roepi’s voor het aanbrengen van een vrouw met een of twee kinderen. Voor een vrouw met meer kinderen krijgen ze slechts 240 roepi’s. ‘Ze heeft me ervan overtuigd dat moderne vrouwen niet meer dan twee kinderen willen,’ zegt een vrouw over haar begeleidster.
Van de prikpil hadden de vrouwen nog nooit gehoord, maar als de regering die zou voorschrijven, dan zal het wel goed zijn.

Bron: The New York Times, 20 februari 2016

Waar blijven de bambini?

Met een heel ander probleem dan India kampt Italië. Het land had het afgelopen jaar het laagste geboortecijfer sinds het ontstaan van de staat in 1861. ‘Lege wiegjes zijn ons voornaamste economisch probleem,’ aldus de minister van Volksgezondheid Beatrice Lorenzin. Een kwart van de 60 miljoen Italianen is gepensioneerd, jaarlijks gaan er meer mensen dood dan worden geboren; het geboortecijfer staat op 1,35. Lorenzin lanceerde vorig jaar een Nationaal Vruchtbaarheidsplan’ waarbij vrouwen voor het uitstellen van zwangerschappen worden gewaarschuwd, omdat van uitstel vaak afstel komt. Zelf heeft Lorenzin overigens niet het goede voorbeeld gegeven. Afgelopen juni kreeg zij op 44-jarige leeftijd een tweeling.

Geboortepremie
Italiaanse vrouwen zijn gemiddeld 31 jaar en zeven maanden als ze hun eerste kind krijgen. Door een premie van € 80 per kind per maand gedurende drie jaar probeert de regering het geboortecijfer op te krikken, overigens alleen bij ouders met een jaarinkomen onder € 25.000. Verder hebben ze recht op tien maanden ouderschapsverlof tegen 30% van hun salaris. Vergeleken met andere landen is het in Italië niet bepaald een vetpot.
Bijna de helft van de bevolking tussen de 18 en 34 jaar woont nog thuis. De jeugdwerkloosheid ligt op 40%. Weinig jongeren kunnen zich zelfstandige woonruimte, laat staan een gezin veroorloven. Heel verstandig dat ze dan terughoudend zijn met het verwekken van ‘bambini’, die wellicht een nog slechtere toekomst tegemoet gaan. Italianen gebruiken door hun consumptie een landoppervlak dat 4,3 keer zo groot is als Italië zelf. De gemiddelde Italiaan heeft een ecologische voetafdruk van 4,6 wereldhectare, terwijl er voor hem of haar op het Apennijns schiereiland maar 1,1 hectare beschikbaar is.

Bronnen: Berliner Zeitung 24 februari 2016 en National Footprint Accounts 2016 Edition, www.footprintnetwork.org.
 

Vrouwencongres in Kopenhagen

De organisatie Women Deliver zet zich in voor de rechten van vrouwen wereldwijd: het recht om zelf te bepalen of, wanneer en hoe vaak ze zwanger worden. De organisatie maakt zich sterk voor optimale toegankelijkheid van anticonceptiva en recht op onderwijs. Door langer naar school te gaan worden vrouwen zelfstandiger. Op het congres (zie filmimpressie) dat in mei wordt gehouden, worden ruim 5.000 deelnemers verwacht - die overigens wel allemaal $ 500 aan congresgeld op tafel moeten leggen.
Vrouwenemancipatie, ‘baas in eigen buik’ zijn, is een cruciale factor bij geboortebeperking en gezinsplanning. Het vereist echter wel dat de macht van echtgenoten, vaders en ook die van religieuze leiders wordt gebroken.
In een eerdere nieuwsbrief stond hierover een onthutsend bericht van Natalie Righton uit Afghanistan (Condooms geen optie)

Onbemande anticonceptie-vliegtuigjes hebben de toekomst

Wat begon als een actie van de Nederlandse organisatie Women on Waves vindt zijn toepassing in Afrika. Women on Waves zet zich in voor veilige abortussen in landen waar zwangerschappen niet vrijelijk mogen worden afgebroken. Bekend is hun ‘abortusboot’, waar vrouwen zich buiten de territoriale wateren van zo’n land kunnen laten behandelen.
Als protest tegen de strenge abortuswetgeving in Polen heeft Women on Waves een drone met abortuspillen vanuit Duitsland een grensrivier laten overvliegen. Hoewel de politie op de loer lag, slaagde de piloot erin om op de afgesproken plek te landen en de pillen af te leveren. Een nieuw idee was geboren!

Toepassing in Afrika
Met financiële ondersteuning van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties en de Nederlandse regering worden nu in Ghana drones ingezet om voorbehoedsmiddelen af te leveren in moeilijk bereikbare gebieden. In Afrika onder de Sahara maakt slechts één op de vijf vrouwen gebruik van anticonceptiva. Bijna een kwart miljard vrouwen in ontwikkelingslanden zou een zwangerschap willen voorkomen of uitstellen, maar heeft geen toegang tot anticonceptiva. Dit leidt tot talloze ongewenste kinderen en tot voortijdig schoolverlaten en werkloosheid van de moeders. Jaarlijks sterven ongeveer 47.000 vrouwen als gevolg van ondeskundige abortusingrepen.
Waar men vroeger twee dagen onderweg was om een buitengebied te bereiken, doet een drone dat in een halfuurtje. Zo’n vlucht kost slechts $ 15. Tanzania, Rwanda, Zambia, Ethiopië en Mozambique hebben al interesse getoond in deze nieuwe manier van distributie.

Bron: The Huffington Post 4 februari 2016

Citaat

‘In tegenstelling tot de pest in de Middeleeuwen of ziektes van nu die we niet onder controle hebben, is de huidige plaag van overbevolking wél te bestrijden met middelen die we hebben ontdekt en waarover we beschikken. Het ontbreekt ons niet aan de kennis voor een oplossing van dit probleem, maar aan een wereldwijd inzicht in de ernst ervan, en aan voorlichting van al die miljarden mensen die er het slachtoffer van zijn.’

Martin Luther King
 

Wikipedia

De Club van Tien Miljoen heeft een eigen pagina in Wikipedia, de bekende online encyclopedie. Ook is er een internationale Engelstalige pagina beschikbaar

Uw donatie

Hebt u uw donatie voor 2015 nog niet kunnen overmaken? Klik dan op de button.

Site Club van Tien Miljoen

Neemt u een kijkje op onze website.

Facebook

Volg ons op Facebook. Regelmatig plaatsen we  nieuwe berichten. Like ons!

Like https://www.facebook.com/OverpopulationAwareness on Facebook
Facebook
Facebook
E-mail
E-mail
Website
Website
Stichting De Club van Tien Miljoen

ABN-AMRO
IBAN: NL62 ABNA 0619 1264 85
BIC: ABNANL2A

ING NL
IBAN: NL07 INGB 0000 3450 20
BIC: INGBNL2A

KvK Eindhoven
410.93.269

ANBI
8071.34.478
 
Copyright © 2016 Stichting Club van Tien Miljoen, Alle rechten voorbehouden.


Voorkeuren bijwerken
Uitschrijven van de nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp