Copy
Bekijk de nieuwsbrief op internet
Extra editie (doorsturen) Voor optimale weergave en navigatie kunt u deze nieuwsbrief het beste openen in een browser.

Verbruik: 1,7 aardbol

Deze extra nieuwsbrief is ter gelegenheid van World Overshoot Day, de dag waarop de mensheid meer van de aarde heeft gevergd dan de natuur in het lopende kalenderjaar kan aanvullen. Het is de dag waarop de aarde de dat jaar uitgestoten CO2 niet meer kan absorberen en waarop er meer bomen zijn gekapt dan de bossen kunnen aanzuiveren.
De komende vijf maanden kunnen we niet meer leven van de rente van ons natuurlijke kapitaal, maar moeten we interen. De onderstaande grafiek laat zien dat dat in de loop der jaren steeds sneller is gegaan. In 1970 speelden we nog quitte: we hadden toen aan één aardbol genoeg. Inmiddels heeft de mensheid voor haar consumptie en vervuiling 1,7 aardbollen nodig.
 

Natuurlijk is het ontstane tekort het gevolg van menselijk gedrag. Dat is hierboven ook te zien aan het jaar 2020: door corona zakte de economie in en was er minder consumptie en vervuiling. Dat jaar viel World Overshoot Day ineens een maand later. Maar uiteindelijk zijn mensenaantallen de doorslaggevende factor bij overconsumptie en vervuiling. Arme mensen willen niet arm blijven, en er is snel een groeiende middenklasse op aarde die ook een wasmachine, koelkast, auto of airco wil. Ook al zouden ze daarbij alles doen om hun voetafdruk klein te houden, dan zal toch de impact die ze op de aarde hebben drastisch toenemen door de enorme aantallen waarom het gaat.

Donateurs bedankt!

Voor een duurzame wereld is het daarom nodig dat de bevolking krimpt. Dat geldt ook voor Nederland, dat voor zijn voedselproductie en eigen consumptie sterk afhankelijk is van grondstoffenimport uit andere landen. Daarbij kan ons land ook nog eens zijn CO2- en stikstofoxide-uitstoot niet kwijt en kampt het met chronisch ruimtegebrek als het gaat om agrarisch gebied, woningbouw, windturbines, zonnepanelen en vrije natuur.
Om die reden zetten wij ons in voor bevolkingskrimp. Wij willen door middel van deze extra nieuwsbrief onze donateurs hartelijk bedanken voor hun steun. We kunnen daarmee onze berichten op sociale media een groter bereik geven en onze website en digitale infrastructuur onderhouden. We hebben ons met een nieuwe huisstijl een fris en eigentijds gezicht kunnen geven.

Strategie

Het is onze strategie om door verschillende uitingen de publieke opinie en daarmee ook de politiek gevoelig te maken voor het probleem overbevolking in al zijn facetten. En dat valt niet mee. Een paar weken geleden schreef politiek commentator Martin Sommer: “Bevolkingsgroei is de kwal waar iedereen zorgvuldig omheen loopt.”
Wie bevolkingsgroei zegt, zegt immigratie, en daar ontstaan de misverstanden. Velen denken daarbij aan (kansloze) asielzoekers, terwijl het leeuwendeel aan immigranten hier komt om te werken, van mensen in de tuinbouw, bouwindustrie, distributiecentra en slachthuizen tot goedbetaalde werknemers in de ICT en expats bij internationale bedrijven en organisaties.
Die halen we hierheen voor economische groei, maar dat gaat wel ten koste van de natuur en de leefomgeving. Het is dan ook verheugend dat mensen die het belang daarvan inzien, ons aan het woord laten, zoals in een interview in het ledenblad van Milieudefensie en tijdens een digitale bijeenkomst van de jongerenorganisatie van D66. Ook noemen wij het interview dat de oprichter van onze stichting had met Art Rooijakkers in het BNR-programma The Big Five.
Begin van het jaar hebben we de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen geanalyseerd en daarover gepubliceerd. Je kunt erin plannen aanwijzen die kunnen leiden tot meer of minder bevolkingsdruk, maar uiteindelijk durft geen partij het woord bevolkingspolitiek te gebruiken.
De kwal ligt er nog steeds, en we kunnen niet blijven wachten tot de vloed hem weer naar zee voert. Bevolkingskrimp nu!
Facebook
Facebook
E-mail
E-mail
Website
Website
Stichting OverBevolking

ABN-AMRO
IBAN: NL62 ABNA 0619 1264 85
BIC: ABNANL2A

ING NL
IBAN: NL07 INGB 0000 3450 20
BIC: INGBNL2A

KvK Eindhoven
410.93.269

ANBI
8071.34.478
 
Copyright © 2021 Stichting Club van Tien Miljoen, Alle rechten voorbehouden.