Copy
Kandidaturen Raad van Bestuur en Beleidsorganen
Algemene Vergadering VTDL
Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga

Nieuwsbrief

Organisatoren

Algemene vergadering VTDL

De Algemene Vergadering (AV) van de Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga gaat door op 5 maart 2016 in het Huis van de Sport te Berchem.

 • 9u30 onthaal
 • 10u start vergadering
 • 12u einde vergadering
Eventuele agendapunten mogen ten laatste ingediend worden tegen 12 februari. De uitnodiging en definitieve agenda worden uiterlijk 8 dagen voor datum gecommuniceerd.

 

Kandidaturen Raad van Bestuur en Beleidsorganen

Op de Algemene Vergadering van 5 maart 2016 lopen alle mandaten van de verschillende beleidsorganen ten einde. Geïnteresseerden voor een van onderstaande mandaten dienen hun kandidatuur met C.V. uiterlijk tegen 12  februari over te maken aan het VTDL secretariaat ter attentie van de Secretaris-Generaal. In tegenstelling tot het verleden kan dit vanaf heden ook per mail. De specifieke voorwaarden voor deze kandidaturen zijn terug te vinden in het Huishoudelijk Reglement.

 • Raad van bestuur (RvB)  
 • Financiële commissie (FiC)
 • Topsport commissie (TsC)
 • Jeugd commissie (JeC)
 • Juridische commissie (JuC)
 • Technical Official commissie (TOC)
 • Organisatoren commissie (OrC)
 • Medische commissie (MeC)

 

Sportreglementen 2016

De Belgische Triatlon & Duatlon Federatie heeft de nieuwe Sportreglementen goedgekeurd voor 2016, aanpassingen staan in gele kleur. Deze zijn officieel van kracht vanaf 20 februari 2016 op alle Vlaamse en Waalse wedstrijden.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de T³ Series (introductie tweede herendivisie) en het ploegenkampioenschap waar voortaan ook een podium voor master- en beloftenploegen wordt georganiseerd. Verdere vragen of info via competitie@triatlon.vlaanderen

 

Clinic online wedstrijdbeheer

Aansluitend op de Algemene Vergadering van 5 maart (Berchem) wordt een clinic georganiseerd met praktische uitleg over het gebruik van de online module voor wedstrijdbeheer. Er wordt ook dieper ingegaan op het nieuwe, open inschrijfsysteem via de wedstrijdkalender. Deze clinic start om 14u, enkel bij voldoende inschrijvingen gaat deze clinic door dus schrijf je vooraf in via admin@triatlon.vlaanderen.

 

Met dank aan onze sponsors

Topsport Vlaanderen   Lotto   Be Gold   Bioracer   Callant

 

Polar   Bakala   High 5   Nutri Medes    

© 2015 Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga. Alle rechten voorbehouden.

Klik hier om u uit te schrijven voor deze nieuwsbrief.

 

Volg ons op

Volg de VTDL op Facebook